Andra produkter

Slå på eller stäng av Norton-säkerhetskopia

När alternativet Säkerhetskopiering är aktiverat så säkerhetskopierar Norton-produkten filerna automatiskt när datorn är inaktiv. Om du vill inaktivera det tillfälligt kan du stänga av det inifrån programmet.

När du inaktiverar säkerhetskopieringen ändras dess status i Nortons huvudfönster från Skyddad till Inaktiverad. I läget Inaktiverad inaktiverar Norton-produkten all automatisk säkerhetskopiering av filer. Använd alternativet Kör säkerhetskopiering i huvudfönstret om du vill säkerhetskopiera filerna från alla säkerhetskopior.

Du kan aktivera eller inaktivera säkerhetskopiering i fönstret Inställningar, i fönstret Inställningar för säkerhetskopiering eller i fönstret Information om säkerhetskopiering.

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v19828915
Operativsystem: Windows
Senast ändrat: 06/01/2021