Άλλα προϊόντα

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Norton Password Manager

Όταν η επιλογή Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας είναι ενεργοποιημένη, το προϊόν Norton δημιουργεί αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας, όταν ο υπολογιστής βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας. Ωστόσο, εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε προσωρινά τη Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, αυτό μπορεί να γίνει μέσα από το ίδιο το πρόγραμμα.

Όταν απενεργοποιείτε τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, η κατάσταση αντιγράφων ασφαλείας στο κύριο παράθυρο του Norton αλλάζει από Προστατευμένο σε Απενεργοποιημένο. Στην κατάσταση "Απενεργοποιημένο", το προϊόν Norton απενεργοποιεί καθολικά την αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για τα αρχεία. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Άμεση δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, στο κύριο παράθυρο, εάν θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας από όλα τα σύνολα αντιγράφων ασφαλείας.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε τη Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας από το παράθυρο Ρυθμίσεις, το παράθυρο Ρυθμίσεις αντιγράφων ασφαλείας ή το παράθυρο Λεπτομέρειες αντιγράφων ασφαλείας.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v19828915
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 06/01/2021