Andre produkter

Slå Norton-sikkerhetskopiering av eller på

Når alternativet Sikkerhetskopi er slått på, sikkerhetskopierer Norton-produktet filene automatisk når datamaskinen er inaktiv. Hvis du imidlertid ønsker å deaktivere den midlertidig, kan du slå den av i selve programmet.

Når du deaktiverer sikkerhetskopiering, endres sikkerhetskopistatusen i hovedvinduet i Norton fra Beskyttet til Deaktivert. I tilstanden Deaktivert deaktiverer Norton-produktet all automatisk sikkerhetskopiering av filer. Du kan bruke alternativet Kjør sikkerhetskopiering nå i hovedvinduet hvis du vil sikkerhetskopiere filer fra alle sikkerhetskopisett.

Du kan aktivere eller deaktivere sikkerhetskopiering i et av vinduene Innstillinger, Innstillinger for sikkerhetskopiering eller Sikkerhetskopidetaljer :

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v19828915
Operativsystem: Windows
Sist endret: 06/01/2021