Andra produkter

Kom i gång med Norton Family

Med Norton Family kan dina barn fritt utforska webben, och du får veta när och var de har spenderat sin tid på nätet.

Använd informationen nedan för att konfigurera Norton Family och hjälpa dina barn att njuta av internet på ett säkert sätt. Du kan också konfigurera Norton Family på din mobila enhet för att få omedelbara varningar och kunna ändra familjeinställningarna när som helst. Mer information finns i Konfigurera Norton Family på en föräldraenhet.

Logga in på Norton

 1. Logga in på ditt konto.

  Om du inte har ett Norton-konto klickar du på skapa ett nytt konto och slutför registreringsprocessen.

 2. Gör något av följande:

  • Om kontot har en Norton Family-prenumeration eller en prenumeration med föräldrakontroll klickar du på Konfigurera Family i rutan Föräldrakontroll.

  • Om du inte har en Norton Family-prenumeration som är kopplad till kontot kan du börja prenumerera från Norton.com.

 3. Läs Villkor för tjänsten och andra policyer och klicka sedan på Godkänn och fortsätt för att konfigurera din familj.

Registrera dig för tvåfaktorsautentisering

Vi rekommenderar att du konfigurerar tvåfaktorsautentisering. Den lägger till ett extra lager av säkerhet för kontot. Om du aktiverar funktionen måste du ange lösenordet för kontot och en speciell verifieringskod som skickas till dig via SMS-meddelande, röstmeddelande eller mobilappen. Den här koden är specifik för ditt konto och ändras varje gång du loggar in.

 1. Logga in på ditt konto.

 2. Överst till höger på sidan håller du muspekaren över profilikonen och klickar sedan på Kontoinställningar.

 3. I avsnittet Tvåfaktorsautentisering klickar du på Konfigurera.

  Om du ser alternativet Verifiera e-postadress kan det bero på att din e-postadress inte har verifierats av Norton. Klicka på det alternativet för att få ett verifieringsmeddelande via e-post. Öppna e-postmeddelandet som du fick och klicka på länken Bekräfta nu för att fortsätta med konfigurationen av tvåfaktorsautentisering. Verifieringsmeddelandet har följande uppgifter:

  • Från: no-reply@nortonlifelock.com

  • Ämne: Välkommen till Norton Secure Login – bekräfta e-postadress

 4. Välj någon av följande metoder för primär verifiering.

  Du måste konfigurera två metoder (primär och sekundär). Du kan ändra dem när som helst genom att logga in på kontot.

 5. Om du vill använda en auentiseringsapp gör du följande:

  • Välj Mobil autentiseringsapp och klicka på Nästa:

  • Ladda ner en autentiseringsapp på telefonen från Google Play eller App Store, eller öppna en autentiseringsapp som du redan har på telefonen och gör följande:

  • Skanna QR-koden på skärmen med autentiseringsappen för att registrera kontot med appen.

  • Ange den sexsiffriga koden som visas i autentiseringsappen.

 6. Om du vill använda en säkerhetsnyckel gör du följande:

  • Välj Säkerhetsnyckel och klickar sedan på Nästa.

  • Anslut säkerhetsnyckeln till enhetens USB-port.

  • Tryck eller peka på knappen i säkerhetsnyckeln.

 7. Om du vill få koden som ett meddelande eller röstmeddelande på mobilen gör du följande:

  • Välj Mobilnummer och klicka sedan på Nästa.

  • Ange det mobilnummer till vilket du vill ta emot koden via SMS. För att få koden som ett röstmeddelande klickar du på Ring upp och ge mig koden.

  • Ange den sexsiffriga koden som du fick och klicka på Verifiera.

 8. Klicka på Fortsätt.

 9. Du får se 10 olika säkerhetskoder för engångsbruk som du kan använda för att logga in på kontot om du har problem med att ta emot tvåfaktorsäkerhetskoder på din telefon. Klicka på Ladda ner eller Skriv ut för att spara säkerhetskopieringskoderna.

 10. Klicka på Slutför.

 11. Klicka på Lägg till en ny metod bredvid Säkerhetskopieringsmetoder för att ställa in en säkerhetskopieringsmetod.

 12. Välj någon av fäljande sekundära metoider för att ta emot koden. Beroende på ditt val ska du använd informationen i stegen ovan för att konfigurera metoden.

  Den sekundära metoden används ifall den primära metoden inte fungerar. Så välj en annan metod än den du konfigurerade som primär metod. Om du till exempel har valt Mobil autentiseringsapp som primär metod, välj mobilnummer eller säkerhetsnyckel som sekundär smetod.

 13. Klicka på Slutför.

Lägg till ett barn i ditt konto

 1. Ange barnets namn i rutan Namn.

  Namnet får inte innehålla specialtecken som &, # och $.

 2. Välj begränsningsnivå utifrån ditt barns ålder.

  Norton Family tillämpar regler baserat på begränsningsnivån du väljer.

 3. Markera Välj en avatar eller Ladda upp foto för att lägga till en profilbild för ditt barn.

  Du kan lägga till fler barn till ditt konto när konfigureringen är klar för första barnet.

 4. Klicka på Nästa.

När du lägger till ett barn, tillämpar Norton Family regler utifrån barnets ålder. Du kan när som helst anpassa reglerna så att de är relevanta för varje barns mognadsnivå.

Du kan lägga till högst 15 barn i kontot. Du kan när som helst lägga till eller ta bort ett barn från ditt Norton Family-konto.

Installera Norton Family på barnets enhet

Installera Norton Family på alla enheter som ditt barn använder.

Enheten måste uppfylla minimisystemkraven för att du ska kunna installera och använda Norton Family. Mer information finns i Systemkrav för att installera och konfigurera Norton-skyddet.

Installera Norton Family på Windows

 1. Norton Family känner automatiskt av operativsystemet. Om du är på samma dator som barnet använder väljer du Ja, detta är barnets enhet och klickar sedan på Ladda ner.
  Välj Nej, detta är inte barnets enhet om du vill installera Norton Family på en annan enhet.
  Du kan även skicka en nedladdningslänk genom att ange en e-postadress och därefter öppna länken på den enhet där du vill installera Norton Family.

 2. Klicka på eller kör den nedladdade installationsfilen.

 3. Nortons nedladdningshanterare installerar automatiskt Norton Family på enheten.

 4. Läs igenom licensavtalet och klicka sedan på Godkänn och installera.

  Enheten länkas automatiskt till ditt konto.

 5. Klicka på Fortsätt.

 6. Klicka på Redigera i fönstret för tilldelning av enheter intill barnet som ska tilldelas enheten.

 7. Klicka på loggar in som och välj kontot som barnet använder för att logga in på sin enhet. Om barnet använder flera användarkonton måste du välja alla dessa konton.

 8. Klicka på Spara > OK.

 9. Se till att du har aktiverat Norton Family-webbläsartillägget för bästa skydd. Mer information finns i Aktivera Norton Family-webbläsartillägg

Video: Så här installerar du Norton Family på en Windows-dator


  Installera Norton Family på Android

  1. Om du använder samma Android-enhet som ditt barn klickar du på Fortsätt på fliken Installera på barnets Android-enhet för att ladda ner appen från Google Play.

   Du kan även skicka en nedladdningslänk genom att ange en e-postadress och därefter öppna länken på den enhet där du vill installera Norton Family.

  2. Tryck på Installera och följ anvisningarna på skärmen.

  3. Öppna appen Norton Family-föräldrakontroll

  4. Läs igenom Norton-licensavtalet och andra policyer, tryck sedan på Fortsätt.

  5. Gör något av följande:

   • Ange aktiveringskoden i portalen och klicka på Aktivera.

    På barnenheten: vänta några minuter, verifiera om rätt barnnamn och e-post-ID för kontot visas och tryck på Bekräfta och fortsätt.

   • Klicka på Logga in och logga in på kontot, välj det barn som ska tilldelas enheten, ge enheten ett namn för enklare identifiering och tryck på Fortsätt.

  6. Tillåt förfrågningar om individuell behörighet för Norton Family för att börja övervaka enheten och ställ in följande inställningar.

   Norton Family kräver appbehörigheter för tidsuppsikt, appuppsikt och andra funktioner för att aktivera och övervaka barnets aktiviteter. Mer information finns i avsnittet ”Se till att appbehörigheter är aktiverade” i Förbered Android-enheten för föräldrauppsikt med hjälp av Norton Family.

  7. Tryck på Enhetsadministratör och tryck sedan på Aktivera för att förhindra att barnet avinstallerar Norton Family-appen utan ditt tillstånd.

  8. Tryck på Hjälpmedel och tryck sedan på Norton Familys hjälpmedelstjänst och aktivera den.

  9. Tryck på Appanvändningsåtkomst, välj Norton Family-appen från listan och aktivera sedan Tillåt användningsåtkomst.

  10. När du ser den gröna bocken vid alla nödvändiga behörigheter klickar du på Fortsätt.

  Dessa steg är allmänna och kan skilja sig mellan olika versioner av Android OS.

  Video: Så här installerar du Norton Family på en Android-enhet


   Installera Norton Family på iOS

   1. Om du använder samma iOS-enhet som ditt barn klickar du på Fortsätt på fliken Installera på barnets iOS-enhet för att ladda ner appen från App Store.

    Du kan även skicka en nedladdningslänk genom att ange en e-postadress och därefter öppna länken på den enhet där du vill installera Norton Family.

   2. Installera appen Norton Family-föräldrakontroll.

   3. Tryck på Öppna.

   4. Tryck på Tillåt meddelanden från Norton Family.

   5. Läs igenom Norton-licensavtalet och andra policyer, tryck sedan på Fortsätt.

   6. Gör något av följande:

    • Ange aktiveringskoden i portalen och klicka på Aktivera.

     På barnenheten: vänta några minuter och tryck på Bekräfta och fortsätt.

    • Klicka på Logga in och logga in på kontot, välj det barn som ska tilldelas enheten och ge enheten ett namn för enklare identifiering. Om du vill lägga till ett barn ska du logga in på ditt konto. Mer information finns i Lägga till ett barn till Norton Family-kontot.

   7. Tryck på Installera VPN och följ anvisningarna på skärmen.

    VPN krävs för att ha uppsikt över eller blockera webbaktiviteter när ditt barn använder andra appar än Norton Family-webbläsaren.

   8. Tillåt förfrågningar om individuell behörighet för Norton Family för att börja övervaka denna enhet.

   9. Tryck på Installera profil och följ anvisningarna på skärmen. Mer information finns i Installera en profil på barnets iOS-enhet.

    En profil måste installeras för att omedelbar låsning, tidsuppsikt och andra funktioner ska fungera på barnets enhet.

   10. Följ anvisningarna på skärmen för att konfigurera begränsningarna. Mer information finns i Konfigurera Norton Family på ditt barns iPhone eller iPad.

   Video: Så här installerar du Norton Family på iOS


    Diskutera med familjen

    Kommunikation är av yttersta vikt när du ska skydda barnen. Du bör därför inleda en diskussion med barnen där du förklarar hur viktigt det är att använda internet på ett ansvarsfullt sätt. Mer information finns i Hjälp för barn.

    Du kan nå andra användare på Norton Community för att prata om skydd eller diskutera andra frågor som är relaterade till föräldrakontroll. Du hittar oss även påTwitter eller Facebook.

    Om du använder ett Google-konto för att logga in på Norton Family-kontot ska du se till att logga ut från Google-kontot i webbläsaren när du har slutfört Norton Family-konfigurationen.

    Video: Så här installerar du Norton Family på en Windows-dator


    Video: Så här installerar du Norton Family på en Android-enhet


    Video: Så här installerar du Norton Family på iOS


    Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

    Ja Nej

    Hjälp oss att förbättra denna lösning.

    Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

    Vad vill du göra nu?

    Sök efter lösningar eller kontakta oss.

    DOCID: v122685181
    Operativsystem: Android;Windows;iOS
    Senast ändrat: 04/04/2022