מוצרים אחרים

Access your NortonLifeLock account

You manage subscription details, find your product key, activate subscription renewal, or access other services from your NortonLifeLock account.

If you do not have an account, you can create one.

If you have been charged for automatically renewing subscription and need a refund, contact Member Services & Support.

Access your account

    If you purchased a product from Norton.com, even if it was a long time ago, you already have an account as part of the purchase process. If you don't remember your login credentials, see Reset your account password.

  1. Go to my.Norton.com and click Sign In.

    If you do not have an account, click Create a new account and then follow the on-screen instructions.

  2. Type in your username/email address and password, and then click Sign In.

  3. If you have set up two-factor authentication, enter the code that you received.

  4. If you forgot your password, click Forgot username or password? and provide your email address.

    For more information, read Reset your NortonLifeLock account password.

Norton Password Manager

Set up Norton Password Manager to easily and securely sign in to your NortonLifeLock and other accounts.

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v53370843
מערכת הפעלה: Mac OS X, Windows, Android, iOS
שונה לאחרונה: 08/01/2021