מוצרים אחרים

Access your Norton account

You manage Norton subscription details, find your product key, set Automatic Renewal options, or upgrade security features from your Norton account.

If you do not have a Norton account, you can create one.

If you have been charged for automatic renewal and need a refund, contact Member Services and Support.

Access your Norton account

    If you purchased a product through the online store, even if it was a long time ago, you already have a Norton account as part of the purchase process. Please use the email address and password created at the time of purchase. If you don't remember your password, see Reset your Norton account password.

  1. Go to my.norton.com and click Sign In.

    If you do not have a Norton account, then click Create a new account. Follow the on-screen instruction to create a Norton account.

  2. Type in your email address and password for Norton, and click Sign In.

  3. If you have set up two-factor authentication, enter the code that you received.

  4. If you forgot your password, click Forgot username or password? and provide your email address.

    For more information, read Reset your Norton account password.

You can set up Norton Password Manager to easily and securely sign in to your Norton and other accounts.

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v53370843
מערכת הפעלה: Mac OS X, Windows, Android, iOS
שונה לאחרונה: 23/09/2020