Andra produkter

Konfigurera inställningar för Norton enhetssäkerhet

Enhetens standardinställningar för säkerhet ger komplett skydd för datorn. Du behöver inte ändra inställningarna såvida det inte finns ett specifikt behov.

Om du vill justera inställningarna kan du öppna de flesta funktioner från fönstret Inställningar. Använd reglaget / Av för att slå på eller stänga av en funktion. Om funktionen är ny måste du använda reglaget för att konfigurera inställningarna. Du kan även använda alternativet Konfigurera för att ställa in olika funktioner. Du kan ändra produktens inställningar så att de passar den aktuella miljön.

Viktiga punkter:

  • Du måste logga in på datorn med ett administratörskonto för att ändra produktinställningarna.

  • För standardanvändarkonton kan vissa av inställningarna visas som inaktiverade (gråtonade).

  • Om du är inloggad som administratör kommer de ändringar som du gör att gälla för alla användare av datorn.

Kontakta Kundtjänst och support om du behöver hjälp med andra problem.

Video: Hur kontrollerar jag att skyddsinställningarna är aktiverade?

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v5312602
Operativsystem: Windows
Senast ändrat: 13/09/2021