Andre produkter

Konfigurere sikkerhetsinnstillingene til Norton-enheten

Standardinnstillingene for enhetssikkerhet gir datamaskinen fullstendig beskyttelse. Du trenger ikke å endre innstillingene med mindre du har et spesifikt behov for å gjøre det.

Hvis du vil justere innstillingene, har du tilgang til de fleste funksjonene fra vinduet Innstillinger. Du kan bruke Av / -bryteren til å slå en funksjon av og på. Enkelte funksjoner krever at du flytter glidebryteren til foretrukket innstilling. Du kan også bruke alternativet Konfigurer til å konfigurere alternativene for hver funksjon. Du kan tilpasse produktinnstillingene til arbeidsmiljøet ditt.

Viktige tips:

  • Du må logge på datamaskinen med en administratorkonto for å endre produktinnstillingene.

  • For standard brukerkontoer kan noen av innstillingene være deaktivert (nedtonet).

  • Hvis du er en administrator, bør du være klar over at endringene du gjør, gjelder for alle som bruker datamaskinen.

Hvis du trenger hjelp med noe annet, kontakter du Kundeservice og -støtte.

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v5312602
Operativsystem: Windows
Sist endret: 15/04/2021