Inne produkty

Konfiguracja zabezpieczeń urządzenia Norton

Domyślne ustawienia bezpieczeństwa urządzenia zapewniają pełną ochronę komputera. Nie trzeba zmieniać ustawień, chyba że istnieje wyraźna potrzeba.

W razie potrzeby dostosowania ustawień systemu ochrony, dostęp do większości funkcji można uzyskać z okna Ustawienia. Funkcję można włączyć lub wyłączyć za pomocą przełącznika Wł. / Wył. W przypadku kilku funkcji należy przesunąć suwak do preferowanego ustawienia. Skonfigurowanie opcji poszczególnych funkcji umożliwia także opcja Konfiguruj. Ustawienia produktu można dostosować do danego środowiska pracy.

Ważne wskazówki:

  • Aby zmienić ustawienia produktu, należy zalogować się na swoim komputerze za pomocą konta administratora.

  • W przypadku kont użytkowników standardowych niektóre z ustawień mogą być wyłączone (przyciemnione).

  • Użytkownik, który ma uprawnienia administratora powinien pamiętać, że wprowadzane zmiany będą dotyczyć wszystkich użytkowników komputera.

Jeśli potrzebujesz pomocy w jakiejkolwiek innej sprawie, skontaktuj się z Działem obsługi klienta i pomocy technicznej.

Film: W jaki sposób sprawdzić, czy ustawienia ochrony są włączone?

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v5312602
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 13/09/2021