Andra produkter

Inaktivera Norton-skyddet tillfälligt

I vissa fall kan en din Norton-produkt blockera en misstänkt aktivitet på datorn som matchar ett säkerhetshotbeteende. Dessa aktiviteter kan inkludera nedladdning av en fil, automatisk synkronisering av mobil enhet med en stationär dator eller internetåtkomst till ett program. Du kan också få upprepade meddelanden om att starta om datorn.

Om du vet att aktiviteterna eller programmen som utlöser dessa meddelanden är säkra kan du stänga av Norton tillfälligt under en angiven tid.

Om du inaktiverar Norton-skyddet blir datorn sårbar för angrepp. Om du vill stänga av den för felsökning av ett problem ska se till att du slår på det igen.

Stäng av Norton-skyddet på Windows

För att tillfälligt stänga av Norton-skyddet måste du logga in på datorn med ett administratörskonto. För standardanvändarkonton kan vissa av inställningarna visas som inaktiverade (gråtonade).

 1. Gå till meddelandefältet, högerklicka på ikonen för Norton-produkten och klicka sedan på följande:

  • Inaktivera Auto-Protect

  • Inaktivera brandvägg

 2. I fönstret Säkerhetsförfrågan i listrutan Välj varaktighet väljer du hur länge du vill stänga av Norton-skyddet.

 3. Klicka på OK.

  Norton slår på funktionerna automatiskt efter den tid du anger i fönstret Säkerhetsförfrågan. Om du vill aktivera Norton-skyddet manuellt går du till meddelandefältet, högerklickar på Norton-produktens ikon och klickar sedan på Aktivera Auto-Protect / Aktivera brandvägg.

Så här stänger du av meddelanden om Norton-uppgifter på Windows

 1. Öppna Norton Device Security-produkten.

  Om du ser fönstret Mitt Norton bredvid Enhetssäkerhet ska du klicka på Öppna.

 2. Klicka på Inställningar i Norton-produktens huvudfönster.

 3. Klicka på Administrationsinställningar i fönstret Inställningar.

 4. På raden Meddelande om Norton-uppgifter flyttar du reglaget På/Av till läget Av.

 5. Klicka på Tillämpa och därefter på Stäng.

Stäng av Norton-skyddet på Mac

 1. Öppna Norton Device Security-produkten.

  Om du ser fönstret Mitt Norton bredvid Enhetssäkerhet ska du klicka på Öppna.

 2. Klicka på Avancerat eller Inställningar i Norton-produktens huvudfönster.

 3. Klicka på Skydda min Mac i den vänstra panelen.

 4. På raden automatiska sökningar flyttar du reglaget till av.

 5. Klicka på Brandvägg i den vänstra panelen.

 6. På raden anslutningsblockering flyttar du reglaget till av.

 7. På raden sårbarhetsskydd flyttar du reglaget till av.

  Du kan använda alternativet Korrigera nu i huvudfönstret för att aktivera skyddet.

Video: Så här stänger du av Norton temporärt and så här stänger du av Norton-meddelanden på Windows


Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v116457581
Operativsystem: Windows, Mac
Senast ändrat: 21/11/2021