Inne produkty

Wyświetlanie na bieżąco zagrożeń wykrytych przez Ochronę zachowań Norton

Ochrona zachowań zapewnia ochronę przed zagrożeniami w czasie rzeczywistym i aktywnie wykrywa nieznane zagrożenia bezpieczeństwa. Ochrona zachowań identyfikuje nowe zagrożenia na podstawie sposobu działania aplikacji, co przebiega szybciej niż tradycyjne wykrywanie zagrożeń oparte na sygnaturach. Funkcja chroni komputer przed destrukcyjnym kodem, zanim definicje wirusów zostaną udostępnione na serwerze LiveUpdate.

Ochrona zachowań powinna być zawsze włączona. Gdy funkcja Auto-Protect jest wyłączona, wyłączona jest również Ochrona zachowań, a komputer nie jest chroniony przed nowymi zagrożeniami.

Wyświetlanie zagrożeń wykrytych przez Ochronę zachowań

 1. Otwórz program zabezpieczający Norton.

  Jeśli zobaczysz okno Moje konto Norton, obok opcji Bezpieczeństwo urządzenia kliknij przycisk Otwórz.

 2. W oknie głównym programu Norton dwukrotnie kliknij opcję Zabezpieczenia, a następnie kliknij opcję Historia.

 3. W oknie Historia zabezpieczeń, na liście rozwijanej wybierz opcję Ochrona zachowań.

 4. Wybierz zagrożenie z listy, jeżeli pojawiają się na niej zagrożenia.

 5. Wykonaj Zalecane działanie wyświetlane w panelu Szczegóły.

  W kategorii tej wyświetlana jest również lista wszystkich operacji powodujących zmianę konfiguracji lub ustawień komputera. Opcja Więcej szczegółów w tej kategorii umożliwia wyświetlenie szczegółów dotyczących zasobów, na które operacja miała wpływ.

Upewnianie się, że Ochrona zachowań jest włączona

 1. Otwórz program zabezpieczający Norton.

  Jeśli zobaczysz okno Mój Norton, obok opcji Bezpieczeństwo urządzenia kliknij przycisk Otwórz.

 2. W oknie głównym programu Norton kliknij opcję Ustawienia.

 3. W oknie Ustawienia kliknij pozycję Ochrona antywirusowa.

 4. Na karcie Automatyczna ochrona, w obszarze Ochrona w czasie rzeczywistym przesuń przełącznik Ochrona zachowań w położenie .

 5. Kliknij przycisk Zastosuj.

 6. W oknie Ustawienia kliknij przycisk Zamknij.

Potrzeba więcej pomocy?

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v62460689
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 17/08/2022