Inne produkty

Aktualizacja zabezpieczeń urządzenia Norton

Jeśli automatyczna usługa LiveUpdate była wyłączona lub urządzenie było w trybie offline, można sprawdzić, kiedy ostatnio otrzymano aktualizacje zabezpieczeń urządzenia Norton, a także uruchomić usługę LiveUpdate, jeśli to konieczne, aby się upewnić, że w urządzeniu są najnowsze

 • definicje wirusów, które pomagają chronić urządzenie przed oprogramowaniem destrukcyjnym, nieautoryzowanym dostępem do sieci, spamem i wieloma innymi zagrożeniami.

 • aktualizacje programu, które zapewniają zgodność z urządzeniami lub systemami operacyjnymi, zwiększają wydajność lub usuwają błędy programu.

Jeśli subskrypcja jest aktualna, Norton ułatwia automatyczne otrzymywanie aktualizacji, które chronią przed pojawiającymi się zagrożeniami.

KROK 1

Sprawdzanie, kiedy program Norton był ostatnio aktualizowany

 1. Uruchom program Norton.

  Jeśli zobaczysz okno Moje konto Norton, obok opcji Zabezpieczenia urządzenia kliknij przycisk Otwórz.

 2. W oknie głównym programu Norton kliknij przycisk Bezpieczeństwo.

 3. W obszarze wskaźnika stanu zabezpieczeń sprawdź datę widoczną obok opcji Aktualizacje systemu ochrony.

 4. Jeśli aktualizacje są starsze niż dzień lub dwa uruchom usługę LiveUpdate.

KROK 2

Uruchamianie usługi LiveUpdate, aby pobrać najnowsze aktualizacje

  Upewnij się, że masz połączenie z Internetem.

 1. Uruchom program Norton.

  Jeśli zobaczysz okno Moje konto Norton, obok opcji Bezpieczeństwo urządzenia kliknij przycisk Otwórz.

 2. W oknie głównym programu Norton dwukrotnie kliknij opcję Zabezpieczenia, a następnie opcję LiveUpdate.

 3. Po zakończeniu działania usługi LiveUpdate kliknij przycisk OK w oknie Norton LiveUpdate.

  Jeśli uruchomienie usługi LiveUpdate nie powiedzie się, można uruchomić Inteligentny program do aktualizacji, aby pobrać najnowsze aktualizacje.

KROK 3

Uruchamianie Inteligentnego programu do aktualizacji, jeśli uruchomienie usługi LiveUpdate się nie powiodło

 1. Przejdź na stronę pobieraniaInteligentnego programu do aktualizacji.

 2. W zależności od wersji systemu Windows wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W 32-bitowym systemie Windows 8.1/8/7/Vista/XP: kliknij pierwszy plik w kolumnie Nazwa pliku. Nazwa pliku rozpoczyna się rokiem i kończy ciągiem v5i32.exe. Przykład: 20130528-017-v5i32.exe.

  • W 64-bitowym systemie Windows 8.1/8/7/Vista: przejdź do sekcji platform 64-bitowych i kliknij pierwszy plik w kolumnie Nazwa pliku. Nazwa pliku rozpoczyna się rokiem i kończy ciągiem v5i64.exe. Przykład: 20130528-017-v5i64.exe

 3. Zapisz plik na pulpicie systemu Windows.

 4. Kliknij dwukrotnie plik zapisany na pulpicie.

KROK 4

Upewnianie się, że automatyczna usługa LiveUpdate jest włączona

 1. Uruchom program Norton.

  Jeśli zobaczysz okno Moje konto Norton, obok opcji Zabezpieczenia urządzenia kliknij przycisk Otwórz.

 2. W oknie głównym programu Norton kliknij opcję Ustawienia.

 3. W oknie Ustawienia kliknij pozycję Ochrona antywirusowa.

 4. W oknie ustawień Ochrona antywirusowa kliknij kartę Aktualizacje.

 5. W wierszu Automatyczna usługa LiveUpdate przesuń przełącznik w położenie .

 6. Kliknij przycisk Zastosuj.

 7. W oknie Ustawienia kliknij przycisk Zamknij.

KROK 5

Ustawianie programu Norton, aby stosował aktualizacje bez ponownego uruchamiania urządzenia

  W urządzeniach z systemem Windows 7/8.1 lub nowszym można stosować aktualizacje bez ponownego uruchamiania komputera.

 1. Uruchom program Norton.

  Jeśli zobaczysz okno Moje konto Norton, obok opcji Bezpieczeństwo urządzenia kliknij przycisk Otwórz.

 2. W oknie głównym programu Norton kliknij opcję Ustawienia.

 3. W oknie Ustawienia kliknij pozycję Ochrona antywirusowa.

 4. W oknie ustawień Ochrona antywirusowa kliknij kartę Aktualizacje.

 5. W wierszu Zastosuj aktualizacje tylko podczas ponownego uruchomienia wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby otrzymywać powiadomienia z usługi LiveUpdate z pytaniem, czy chcesz zastosować aktualizacje bez ponownego uruchamiania, przesuń przełącznik w położenie Wył. Jest to ustawienie domyślne.

  • Aby zastosować aktualizacje dopiero po ponownym uruchomieniu komputera, przesuń przełącznik w położenie .

 6. W oknie Ustawienia kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Nagranie wideo: Usługa Norton LiveUpdate, związane z nią korzyści i rozwiązywanie problemów

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v2035127
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 19/06/2019