Inne produkty

Aktualizacja zabezpieczeń urządzenia Norton

Jeśli automatyczna usługa LiveUpdate była wyłączona lub urządzenie było w trybie offline, można sprawdzić, kiedy ostatnio otrzymano aktualizacje zabezpieczeń urządzenia Norton, a także uruchomić usługę LiveUpdate, jeśli to konieczne, aby się upewnić, że w urządzeniu są najnowsze

 • definicje wirusów, które pomagają chronić urządzenie przed oprogramowaniem destrukcyjnym, nieautoryzowanym dostępem do sieci, spamem i wieloma innymi zagrożeniami.

 • aktualizacje programu, które zapewniają zgodność z urządzeniami lub systemami operacyjnymi, zwiększają wydajność lub usuwają błędy programu.

Jeśli subskrypcja jest aktualna, Norton ułatwia automatyczne otrzymywanie aktualizacji, które chronią przed pojawiającymi się zagrożeniami.

KROK 1

Sprawdzanie, kiedy program Norton był ostatnio aktualizowany

 1. Uruchom program Norton.

  Jeśli zobaczysz okno Moje konto Norton, obok opcji Zabezpieczenia urządzenia kliknij przycisk Otwórz.

 2. W oknie głównym programu Norton kliknij przycisk Bezpieczeństwo.

 3. W obszarze wskaźnika stanu zabezpieczeń sprawdź datę widoczną obok opcji Aktualizacje systemu ochrony.

 4. Jeśli aktualizacje są starsze niż dzień lub dwa uruchom usługę LiveUpdate.

KROK 2

Uruchamianie usługi LiveUpdate, aby pobrać najnowsze aktualizacje

  Upewnij się, że masz połączenie z Internetem.

 1. Uruchom program Norton.

  Jeśli zobaczysz okno Moje konto Norton, obok opcji Bezpieczeństwo urządzenia kliknij przycisk Otwórz.

 2. W oknie głównym programu Norton dwukrotnie kliknij opcję Zabezpieczenia, a następnie opcję LiveUpdate.

 3. Po zakończeniu działania usługi LiveUpdate kliknij przycisk OK w oknie Norton LiveUpdate.

  Jeśli uruchomienie usługi LiveUpdate nie powiedzie się, można uruchomić Inteligentny program do aktualizacji, aby pobrać najnowsze aktualizacje.

KROK 3

Uruchamianie Inteligentnego programu do aktualizacji, jeśli uruchomienie usługi LiveUpdate się nie powiodło

 1. Przejdź na stronę pobierania narzędzia Inteligentny program do aktualizacji.

 2. W zależności od wersji systemu Windows wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W 32-bitowym systemie Windows 8.1/8/7/Vista/XP: kliknij pierwszy plik w kolumnie Nazwa pliku. Nazwa pliku rozpoczyna się rokiem i kończy ciągiem v5i32.exe. Przykład: 20130528-017-v5i32.exe.

  • W 64-bitowym systemie Windows 8.1/8/7/Vista: przejdź do sekcji platform 64-bitowych i kliknij pierwszy plik w kolumnie Nazwa pliku. Nazwa pliku rozpoczyna się rokiem i kończy ciągiem v5i64.exe. Przykład: 20130528-017-v5i64.exe

  Urządzenia z systemem Windows Vista i Windows XP, na których zainstalowano program Norton, są obsługiwane w trybie konserwacji.

 3. Zapisz plik na pulpicie systemu Windows.

 4. Kliknij dwukrotnie plik zapisany na pulpicie.

KROK 4

Upewnianie się, że automatyczna usługa LiveUpdate jest włączona

 1. Uruchom program Norton.

  Jeśli zobaczysz okno Mój Norton, obok opcji Bezpieczeństwo urządzenia kliknij przycisk Otwórz.

 2. W oknie głównym programu Norton kliknij opcję Ustawienia.

 3. W oknie Ustawienia kliknij pozycję Ochrona antywirusowa.

 4. W oknie ustawień Ochrona antywirusowa kliknij kartę Aktualizacje.

 5. W wierszu Automatyczna usługa LiveUpdate przesuń przełącznik w położenie .

 6. Kliknij przycisk Zastosuj.

 7. W oknie Ustawienia kliknij przycisk Zamknij.

KROK 5

Ustawianie programu Norton, aby stosował aktualizacje bez ponownego uruchamiania urządzenia

  W urządzeniach z systemem Windows 7/8.1 lub nowszym można stosować aktualizacje bez ponownego uruchamiania komputera.

 1. Uruchom program Norton.

  Jeśli zobaczysz okno Moje konto Norton, obok opcji Bezpieczeństwo urządzenia kliknij przycisk Otwórz.

 2. W oknie głównym programu Norton kliknij opcję Ustawienia.

 3. W oknie Ustawienia kliknij pozycję Ochrona antywirusowa.

 4. W oknie ustawień Ochrona antywirusowa kliknij kartę Aktualizacje.

 5. W wierszu Zastosuj aktualizacje tylko podczas ponownego uruchomienia wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby otrzymywać powiadomienia z usługi LiveUpdate z pytaniem, czy chcesz zastosować aktualizacje bez ponownego uruchamiania, przesuń przełącznik w położenie Wył. Jest to ustawienie domyślne.

  • Aby zastosować aktualizacje dopiero po ponownym uruchomieniu komputera, przesuń przełącznik w położenie .

 6. W oknie Ustawienia kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Video: Norton Live Update, its benefits, and solving issues

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v2035127
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 06/01/2021