Jiné produkty

Udržování zabezpečení zařízení Norton v aktuálním stavu

Pokud jste vypnuli funkci Automatická aktualizace LiveUpdate nebo byli offline, můžete zkontrolovat, kdy jste naposledy obdrželi aktualizace zabezpečení zařízení Norton a spustit funkci LiveUpdate, pokud je to třeba, k zajištění, že máte nejnovější

 • definice viru, které pomohou chránit vaše zařízení proti malwaru, neoprávněnému přístupu k síti, nevyžádané poště a mnohému dalšímu,

 • aktualizace programu, které rozšiřují kompatibilitu operačního systému nebo hardwaru, ladí potíže s výkonem nebo opravují chyby programu.

Zatímco je vaše přihlášení k odběru aktuální, produkt Norton usnadňuje automatické přijímání aktualizací, které pomáhají vás chránit před objevujícími se hrozbami.

KROK 1

Zkontrolujte, kdy byl produkt Norton naposledy aktualizován

 1. Spusťte produkt Norton.

  Pokud se zobrazí okno Můj Norton, klikněte vedle položky Zabezpečení zařízení na možnost Otevřít.

 2. V hlavním okně produktu Norton klikněte na položku Bezpečnost.

 3. Pod indikátorem stavu zabezpečení zkontrolujte datum u položky Aktualizace ochrany.

 4. Je-li toto datum starší než jeden nebo dva dny, spusťte službu LiveUpdate.

KROK 2

Spuštěním aktualizace LiveUpdate získáte nejnovější aktualizace Norton

  Ujistěte se, že jste připojeni k internetu.

 1. Spusťte produkt Norton.

  Pokud se zobrazí okno Můj Norton, klikněte vedle položky Zabezpečení zařízení na možnost Otevřít.

 2. V hlavním okně produktu Norton dvakrát klikněte na položku Zabezpečení a poté klikněte na položku LiveUpdate.

 3. V okně Norton LiveUpdate klikněte po dokončení aktualizace LiveUpdate na tlačítko OK.

  Pokud aktualizace LiveUpdate selhala z některých důvodů, můžete spustit inteligentní program pro aktualizaci, abyste získali nejnovější aktualizace.

KROK 3

Spuštění inteligentního programu pro aktualizaci, pokud aktualizace LiveUpdate selhala

 1. Přejděte na stránku pro stažení inteligentního programu pro aktualizaci.

 2. V závislosti na verzi systému Windows, proveďte jednu z následujících akcí:

  • V systému Windows 8.1/8/7/Vista/XP (32bitový): Klepněte na první soubor v seznamu pod záhlavím sloupce Název souboru. Název souboru začíná rokem a končí znaky v5i32.exe. Příklad: 20130528-017-v5i32.exe

  • V systému Windows 8.1/8/7/Vista (64bitový): Přejděte do části vyhrazené pro 64bitové platformy a klepněte na první soubor v seznamu pod záhlavím sloupce Název souboru. Název souboru začíná rokem a končí znaky v5i64.exe. Příklad: 20130528-017-v5i64.exe

  Zařízení se systémy Windows Vista a Windows XP s ochranou Norton jsou podporována v režimu údržby.

 3. Uložte soubor na plochu systému Windows.

 4. Na ploše poklepejte na uložený soubor.

KROK 4

Zajistěte, že je automatická aktualizace LiveUpdate Norton zapnutá

 1. Spusťte produkt Norton.

  Pokud se zobrazí okno Můj Norton, klikněte vedle položky Zabezpečení zařízení na možnost Otevřít.

 2. V hlavním okně produktu Norton klikněte na položku Nastavení.

 3. V okně Nastavení klikněte na položku Ochrana před viry.

 4. V okně nastavení funkce Ochrana před viry klikněte na kartu Aktualizace.

 5. Na řádku Automatická aktualizace LiveUpdate přesuňte přepínač do polohy Zapnuto.

 6. Klikněte na tlačítko Použít.

 7. V okně Nastavení klepněte na tlačítko Zavřít.

KROK 5

Nastavení produktu Norton, aby použil aktualizace bez restartování vašeho zařízení

  Na zařízeních se systémem Windows7/8.1 nebo novějším můžete použít aktualizace bez restartování svého počítače

 1. Spusťte produkt Norton.

  Pokud se zobrazí okno Můj Norton, klikněte vedle položky Zabezpečení zařízení na možnost Otevřít.

 2. V hlavním okně produktu Norton klikněte na položku Nastavení.

 3. V okně Nastavení klikněte na položku Ochrana před viry.

 4. V okně nastavení funkce Ochrana před viry klikněte na kartu Aktualizace.

 5. V řádku Použít aktualizace pouze při restartu proveďte jednu z těchto akcí:

  • K obdržení oznámení aktualizace LiveUpdate tázajících se vás, zda chcete použít aktualizace bez restartování přesuňte spínač do polohy Vypnuto. Takové je výchozí nastavení.

  • K použití aktualizací pouze po restartu počítače přesuňte přepínač do polohy Zapnuto.

 6. V okně Nastavení klepněte na tlačítko Použít a poté na tlačítko Zavřít.

Díky tomuto řešení se mi podařilo problém snadno vyřešit.

Ano Ne

Pomozte nám toto řešení zlepšit.

Děkujeme za pomoc se zlepšováním produktů.

Co chcete udělat nyní?

Můžete procházet dostupná řešení nebo nás kontaktovat.

DOCID: v2035127
Operační systém: Windows
Poslední úprava: 21. 05. 2021