Andre produkter

Hold deg trygg med Norton uten at det går ut over hastigheten når du spiller

Enten du er en konkurransedyktig spiller eller en hobbyspiller, forstår du hvor viktig det er å beskytte deg selv når du spiller eller strømmer på nettet. Du vet at hackere rutinemessig angriper hjemmenettverkene og nettkontoene til spillere og strømmere. Men det trenger ikke å gå på bekostning av datamaskinytelsen. En finjustert PC, høyhastighets Internett-tilkobling og et optimalisert hjemmenettverk er avgjørende for å få mest mulig ut av oppsettet på spilldatamaskinen.

Derfor foretrekker stadig flere spillere å beskytte seg med Norton Security. Norton Security tilbyr ikke bar bransjens beste Internett-sikkerhet og cyberforsvar, men kommer også med ytelsesverktøy som kan brukes til å optimalisere PC-ens ytelse.

Vi har utviklet Norton med tanke på spillere. Vi vil ikke forstyrre deg mens du spiller favorittspillet ditt, enten det er DOTA2, League of Legends eller World of WarCraft.

Hvordan konfigurerer jeg Norton for spilling?

Vi tilbyr funksjoner for å avbryte varsler og bakgrunnsoppgaver mens du spiller spill eller strømmer. Disse funksjonene sørger for at Norton har minimal innvirkning på datamaskinytelsen.

Stillemodus og oppdagelse av fullskjerm

Stillemodus (automatisk)

Når du utfører viktige oppgaver, ser på film eller spiller spill i fullskjermmodus, kan du konfigurere Norton til å slutte å sende varselmeldinger og avbryte bakgrunnsoppgaver som reduserer ytelsen. Du kan bruke Oppdagelse av fullskjerm til å slå på Stillemodus automatisk når Norton oppdager et program i fullskjermmodus.

Konfigurer Norton til å avbryte

 • Start Norton.

  Hvis du ser vinduet Min Norton, klikker du på Åpne ved siden av Enhetssikkerhet.

 • Klikk på Innstillinger i Norton-vinduet.

 • Klikk på Administrative innstillinger i vinduet Innstillinger.

 • Under Innstillinger for stillemodus slår du på Stillemodus på raden Stillemodus.

 • Klikk på Bruk og velg hvor lenge du vil stoppe varsler og bakgrunnsoppgaver.

 • Under Innstillinger for stillemodus, på raden Oppdagelse av fullskjerm, flytter du bryteren til for å stoppe Norton-varsler og bakgrunnsoppgaver når du bruker programmer i fullskjermmodus.

Norton-produktet slår automatisk på stillemodus når du utfører oppgaver som fører til høy bruk av systemressurser. Når automatisk stillemodus er på, avbryter Norton-produktet alle bakgrunnsaktiviteter slik at oppgaven kan bruke mest mulig ressurser og gi bedre ytelse.

Legg til spillet ditt i Egendefinerte programmer i Stillemodus (automatisk)

 • Start Norton.

  Hvis du ser vinduet Min Norton, klikker du på Åpne ved siden av Enhetssikkerhet.

 • Klikk på Innstillinger i Norton-vinduet.

 • Klikk på Administrative innstillinger i vinduet Innstillinger.

 • Under Innstillinger for stillemodus klikker du på Konfigurer på raden Egendefinerte programmer.

 • Gå til vinduet Programmer i automatisk stillemodus og klikk på Legg til.

 • I dialogboksen Legg til program blar du til filen du vil legge til i listen Programmer i stillemodus (automatisk). Velg filen, og klikk deretter på Åpne.

 • Klikk på OK.

Hvordan sjekker jeg Nortons innvirkning på datamaskinen?

Nortons ytelsesgraf og Windows Oppgavebehandling viser deg minne- og CPU-bruken til Norton.

Norton ytelsesgraf

Med Ytelsesgraf kan du analysere Nortons innvirkning på datamaskinens ytelse. Gir en grafisk fremstilling av den gjeldende CPU- og minnebruken.

Hvis du vil åpne vinduet Ytelsesgraf fra Norton-vinduet (Hvis du ser vinduet Min Norton, klikker du på Åpne ved siden av Enhetssikkerhet.), kan du dobbeltklikke på Oppsummering, og deretter klikke på Grafer.

Hvis du trenger hjelp med å optimalisere datamaskinen for å få best mulig ytelse, leser du Løse problemer med treg datamaskin.

Hvordan konfigurerer jeg Norton-brannmuren for spillene mine?

Med Programstyring i Smart brannmur kan du bestemme hvordan programmene på datamaskinen kobler til Internett. Vi anbefaler at du endrer tilgangen til spillene til Tillat i Programstyring. Hvis du ikke ser spillet på listen i Programstyring, må du eventuelt legge det til.

Legge til spill til Programstyring

 1. Start Norton.

  Hvis du ser vinduet Min Norton, klikker du på Åpne ved siden av Enhetssikkerhet.

 2. Klikk på Innstillinger i Norton-vinduet.

 3. Klikk på Brannmur i vinduet Innstillinger.

 4. I vinduet Innstillinger for brannmur velger du spillet ditt fra listen i Programstyring og setter tilgangen til Tillat.

  Hvis du ikke ser spillet på listen, klikker du på Legg til.

 5. Bla til den kjørbare filen for spillet du vil legge til, i dialogboksen Velg et program.

 6. Klikk på Åpne.

 7. I vinduet Sikkerhetsvarsel analyserer du programmets omdømmeinformasjon.

  Norton henter og viser omdømmeinformasjon og den anbefalte tilgangsinnstillingen.

 8. Velg Tillat alltid fra rullegardinmenyen Alternativer, og klikk deretter på OK.

Video

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v120728646
Operativsystem: 
Sist endret: 19/11/2019