Andra produkter

Visa enheter och rättigheter i Norton-kontot

Sidan Mitt Norton visar alla funktioner som du har rätt till enligt prenumerationsplanen. Du kan granska och konfigurera alla funktionerna från den sidan.

På sidan Enheter visas alla de enheter du har lagt till i Norton-kontot. Du kan visa säkerhetsstatus för alla dina enheter och vidta lämpliga åtgärder. Om en enhet inte är ansluten till internet för tillfället så visar Norton vid vilken tidpunkt den senast var ansluten.

Visa rättigheter

 1. Logga in på ditt konto.

  På sidan Mitt Norton visas alla Norton-funktioner du har rätt till tills prenumerationen är aktiv.

 2. Beroende på prenumerationen kan du granska eller konfigurera någon av följande rättigheter:

  • Säkerhet för digitala enheter

  • Skydd mot identitetsstöld

  • Anseendebedömning och rapport

  • Dark Web Monitoring

  • Secure VPN

  • Integritetsövervakare

  • Cloud Backup

  • Password Manager

  • Föräldrakontroll

  • Skärmvård

  • Ultimate Help Desk

  • Utilities Premium

Visa enheter i Norton-kontot

  Om du har tagit bort en licens från en enhet visas inte enheten på sidan säkerhet för digitala enheter.

 1. Logga in på ditt konto.

 2. På sidan säkerhet för digitala enheter kan du se alla enheter som du installerat Norton på.

 3. Om du inte ser enheten klickar du på länken Historik längst ner i enhetslistan för att se äldre, inaktiva enheter.

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v53370989
Operativsystem: Mac OS X, Windows, Android, iOS
Senast ändrat: 08/01/2021