Inne produkty

Wyświetlanie urządzeń i uprawnień na koncie Norton

Strona Mój Norton wyświetla wszystkie funkcje, do których jest uprawniony Twój plan subskrypcji. Na tej stronie można przeglądać i konfigurować każdą z funkcji.

Na stronie Urządzenia wyświetlane są wszystkie urządzenia dodane do konta Norton. Można sprawdzić stan zabezpieczeń urządzeń i odpowiednio zareagować. Jeśli urządzenie nie jest aktualnie połączone z Internetem, program Norton wyświetla ostatni czas, gdy urządzenie działało w trybie online.

Wyświetlanie uprawnień

 1. Zaloguj się na swoje konto.

  Strona Moje konto Norton wyświetla wszystkie funkcje Norton, do których masz uprawnienia, dopóki Twoja subskrypcja pozostaje aktywna.

 2. W zależności od planu subskrypcji możesz przejrzeć lub skonfigurować jedno z poniższych uprawnień:

  • Bezpieczeństwo urządzenia

  • Ochrona tożsamości

  • Zdolność kredytowa i raporty

  • Monitorowanie sieci Dark Web

  • Secure VPN

  • Monitor prywatności

  • Kopia zapasowa w chmurze

  • Password Manager

  • Kontrola rodzicielska

  • Screen Care

  • Kompleksowe wsparcie techniczne

  • Utilities Premium

Wyświetlanie urządzeń na koncie Norton

  Jeśli licencję usunięto z urządzenia, nie pojawi się ono na stronie Bezpieczeństwo urządzenia.

 1. Zaloguj się na swoje konto.

 2. Strona Bezpieczeństwo urządzenia wyświetla wszystkie urządzenia, na których zainstalowano produkt Norton.

 3. Jeśli nie widzisz urządzenia, kliknij łącze Historia u dołu listy urządzeń, aby wyświetlić starsze nieaktywne urządzenia.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v53370989
System operacyjny: Mac OS X, Windows, Android, iOS
Ostatnia modyfikacja: 08/01/2021