Andra produkter

Slå på eller stäng av Norton-säkerhetskopia

När alternativet Säkerhetskopiering är aktiverat så säkerhetskopierar Norton-produkten filerna automatiskt när datorn är inaktiv. Om du vill inaktivera det tillfälligt kan du stänga av det inifrån programmet.

När du inaktiverar säkerhetskopieringen ändras dess status i Nortons huvudfönster från Skyddad till Inaktiverad. I läget Inaktiverad inaktiverar Norton-produkten all automatisk säkerhetskopiering av filer. Använd alternativet Kör säkerhetskopiering i huvudfönstret om du vill säkerhetskopiera filerna från alla säkerhetskopior.

Du kan aktivera eller inaktivera säkerhetskopiering i fönstret Inställningar, i fönstret Inställningar för säkerhetskopiering eller i fönstret Information om säkerhetskopiering.

Så här gör du för att aktivera eller inaktivera säkerhetskopiering från fönstret Inställningar

 1. Öppna Norton Device Security-produkten.

  Om du ser fönstret Mitt Norton bredvid Enhetssäkerhet ska du klicka på Öppna.

 2. Klicka på Inställningar i Norton-produktens huvudfönster.

 3. Gör något av följande under Snabbkontroller i fönstret Inställningar :

  • Avmarkera Säkerhetskopiering om du vill stänga av funktionen.

  • Markera Säkerhetskopiering om du vill aktivera funktionen.

Så här gör du för att aktivera eller inaktivera säkerhetskopiering från fönstret Inställningar för säkerhetskopiering

 1. Öppna Norton Device Security-produkten.

  Om du ser fönstret Mitt Norton bredvid Enhetssäkerhet ska du klicka på Öppna.

 2. Klicka på Inställningar i Norton-produktens huvudfönster.

 3. Klicka på Inställningar i fönstret Säkerhetskopiering

 4. Gör något av följande i fönstret Inställningar för säkerhetskopiering :

  • Flytta reglaget På/Av till Av för att inaktivera säkerhetskopiering.

  • Flytta reglaget På/Av till för att aktivera säkerhetskopiering.

 5. Klicka på Tillämpa i fönstret Inställningar.

Så här aktiverar eller inaktiverar du säkerhetskopiering från fönstret Information om säkerhetskopiering

 1. Öppna Norton Device Security-produkten.

  Om du ser fönstret Mitt Norton bredvid Enhetssäkerhet ska du klicka på Öppna.

 2. Klicka på Säkerhetskopiering i Norton-produktens huvudfönster och sedan på Visa detaljer.

 3. Välj något av följande på fliken Information om säkerhetskopiering under Vad du kan göra :

  • Klicka på Stäng av säkerhetskopiering om du vill inaktivera funktionen.

  • Klicka på Aktivera säkerhetskopiering om du vill aktivera säkerhetskopiering.

Behöver du mer hjälp?

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v19828915
Operativsystem: Windows
Senast ändrat: 01/11/2021