מוצרים אחרים

הפעלה או השבתה של גיבוי Norton

כאשר האפשרות גיבוי מופעלת, מוצר ה-Norton שברשותך מגבה את הקבצים אוטומטית כשהמחשב פועל במצב סרק. אם, מסיבה כלשהי, ברצונך להשבית זמנית את תכונת הגיבוי, תוכל לעשות זאת מתוך התוכנית.

אם תשבית את הגיבוי, סטטוס הגיבוי בחלון הראשי של מוצר ה-Norton ישתנה מ מוגן ל מושבת. במצב המושבת, מוצר ה-Norton שברשותך משבית את כל פעולות הגיבוי האוטומטיות. תוכל להשתמש באפשרות הפעל גיבוי בחלון הראשי אם ברצונך לגבות את הקבצים בכל ערכות הגיבוי.

תוכל להפעיל או להשבית את תכונת הגיבוי בחלון הגדרות, בחלון הגדרות גיבוי או בחלון פרטי גיבויים.

כבה או הפעל גיבוי מהחלון הגדרות 

 1. יש לפתוח את מוצר אבטחת Norton למכשיר.

  אם אתה רואה את החלון My Norton ליד אבטחת המכשיר, לחץ על פתח.

 2. בחלון הראשי של מוצר Norton, לחץ על הגדרות.

 3. בחלון הגדרות, תחת פקדים מהירים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להשבית את הגיבוי, בטל את סימון האפשרות גיבוי.

  • כדי להפעיל את הגיבוי, סמן את האפשרות גיבוי.

כיבוי או הפעלה של גיבוי מהחלון הגדרות גיבוי של Norton

 1. יש לפתוח את מוצר אבטחת Norton למכשיר.

  אם אתה רואה את החלון My Norton ליד אבטחת המכשיר, לחץ על פתח.

 2. בחלון הראשי של מוצר Norton, לחץ על הגדרות.

 3. בחלון הגדרות, לחץ על הגדרות רשת.

 4. בחלון הגדרות גיבוי, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להשבית את הגיבוי, העבר את המתג מופעל/כבוי למצב כבוי.

  • כדי להפעיל את הגיבוי, העבר את המתג מופעל/כבוי למצב מופעל.

 5. בחלון הגדרות, לחץ על החל.

כבה או הפעל גיבוי מהחלון פרטי גיבוי window

 1. יש לפתוח את מוצר אבטחת Norton למכשיר.

  אם אתה רואה את החלון Norton שלי ליד אבטחת מכשיר, לחץ על פתח.

 2. בחלון הראשי של מוצר Norton, לחץ על גיבוי ולאחר מכן לחץ על הצג פרטים.

 3. בחלון פרטי גיבויים, תחת מה תוכל לעשות, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להשבית את הגיבוי, לחץ על השבת גיבוי.

  • כדי להפעיל את הגיבוי, לחץ על הפעל גיבוי.

צריך עזרה נוספת?

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v19828915
מערכת הפעלה: Windows
שונה לאחרונה: 01/11/2021