מוצרים אחרים

הפעלה או השבתה של גיבוי Norton

כאשר האפשרות גיבוי מופעלת, מוצר ה-Norton שברשותך מגבה את הקבצים אוטומטית כשהמחשב פועל במצב סרק. אם, מסיבה כלשהי, ברצונך להשבית זמנית את תכונת הגיבוי, תוכל לעשות זאת מתוך התוכנית.

אם תשבית את הגיבוי, סטטוס הגיבוי בחלון הראשי של מוצר ה-Norton ישתנה מ מוגן ל מושבת. במצב המושבת, מוצר ה-Norton שברשותך משבית את כל פעולות הגיבוי האוטומטיות. תוכל להשתמש באפשרות הפעל גיבוי בחלון הראשי אם ברצונך לגבות את הקבצים בכל ערכות הגיבוי.

תוכל להפעיל או להשבית את תכונת הגיבוי בחלון הגדרות, בחלון הגדרות גיבוי או בחלון פרטי גיבויים.

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v19828915
מערכת הפעלה: Windows
שונה לאחרונה: 06/08/2021