Inne produkty

Wyłączanie lub włączanie kopii zapasowej Norton

Gdy opcja Kopia zapasowa jest włączona, program Norton automatycznie tworzy kopie zapasowe plików w czasie bezczynności komputera. Jeżeli jednak zajdzie potrzeba tymczasowego wyłączenia funkcji Kopia zapasowa, można to zrobić w programie.

Po wyłączeniu funkcji Kopia zapasowa stan funkcji Kopia zapasowa w oknie głównym programu Norton zmienia się z Chroniony na Wyłączono. W stanie Wyłączono program Norton wyłącza wszystkie automatyczne kopie zapasowe plików. Opcja Uruchom kopię zapasową w oknie głównym programu umożliwia uruchomienie tworzenia kopii zapasowej plików ze wszystkich zestawów kopii zapasowej.

Funkcję Kopia zapasowa można wyłączyć lub włączyć w oknie Ustawienia, oknie Ustawienia kopii zapasowej lub oknie Szczegóły kopii zapasowej.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v19828915
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 06/01/2021