Inne produkty

Wyłączanie lub włączanie kopii zapasowej Norton

Gdy opcja Kopia zapasowa jest włączona, program Norton automatycznie tworzy kopie zapasowe plików w czasie bezczynności komputera. Jeżeli jednak zajdzie potrzeba tymczasowego wyłączenia funkcji Kopia zapasowa, można to zrobić w programie.

Po wyłączeniu funkcji Kopia zapasowa stan funkcji Kopia zapasowa w oknie głównym programu Norton zmienia się z Chroniony na Wyłączono. W stanie Wyłączono program Norton wyłącza wszystkie automatyczne kopie zapasowe plików. Opcja Uruchom kopię zapasową w oknie głównym programu umożliwia uruchomienie tworzenia kopii zapasowej plików ze wszystkich zestawów kopii zapasowej.

Funkcję Kopia zapasowa można wyłączyć lub włączyć w oknie Ustawienia, oknie Ustawienia kopii zapasowej lub oknie Szczegóły kopii zapasowej.

Wyłączanie lub włączanie funkcji Kopia zapasowa w oknie Ustawienia

 1. Otwórz program zabezpieczający Norton.

  Jeśli zobaczysz okno Mój Norton, obok opcji Bezpieczeństwo urządzenia kliknij przycisk Otwórz.

 2. W oknie głównym programu Norton kliknij opcję Ustawienia.

 3. W oknie Ustawienia, w obszarze Skróty wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Aby wyłączyć funkcję Kopia zapasowa, wyczyść opcję Kopia zapasowa.

  • Aby włączyć funkcję kopia zapasowa, zaznacz opcję Kopia zapasowa.

Wyłączanie lub włączanie funkcji Kopia zapasowa w oknie Ustawienia kopii zapasowej

 1. Otwórz program zabezpieczający Norton.

  Jeśli zobaczysz okno Mój Norton, obok opcji Bezpieczeństwo urządzenia kliknij przycisk Otwórz.

 2. W oknie głównym programu Norton kliknij opcję Ustawienia.

 3. W oknie Ustawienia kliknij opcję Kopia zapasowa.

 4. W oknie Ustawienia kopii zapasowej wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyłączyć funkcję Kopia zapasowa, przesuń przełącznik Wł./Wył. w położenie Wył.

  • Aby włączyć funkcję Kopia zapasowa, przesuń przełącznik Wł./Wył. w położenie .

 5. W oknie Ustawienia kliknij przycisk Zastosuj.

Aby wyłączyć lub włączyć funkcję Kopia zapasowa w oknie Szczegóły kopii zapasowej :

 1. Otwórz program zabezpieczający Norton.

  Jeśli zobaczysz okno Moje konto Norton, obok opcji Bezpieczeństwo urządzenia kliknij przycisk Otwórz.

 2. W oknie głównym programu Norton kliknij pozycję Kopia zapasowa, a następnie kliknij pozycję Wyświetl szczegóły.

 3. W oknie Szczegóły kopii zapasowej, w obszarze Czynności dostępne dla użytkownika wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyłączyć funkcję Kopia zapasowa, kliknij opcję Wyłącz kopię zapasową.

  • Aby włączyć funkcję Kopia zapasowa, kliknij polecenie Włącz kopię zapasową.

Potrzeba więcej pomocy?

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v19828915
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 01/11/2021