Andre produkter

Slå Norton-sikkerhetskopiering av eller på

Når alternativet Sikkerhetskopi er slått på, sikkerhetskopierer Norton-produktet filene automatisk når datamaskinen er inaktiv. Hvis du imidlertid ønsker å deaktivere den midlertidig, kan du slå den av i selve programmet.

Når du deaktiverer sikkerhetskopiering, endres sikkerhetskopistatusen i hovedvinduet i Norton fra Beskyttet til Deaktivert. I tilstanden Deaktivert deaktiverer Norton-produktet all automatisk sikkerhetskopiering av filer. Du kan bruke alternativet Kjør sikkerhetskopiering nå i hovedvinduet hvis du vil sikkerhetskopiere filer fra alle sikkerhetskopisett.

Du kan aktivere eller deaktivere sikkerhetskopiering i et av vinduene Innstillinger, Innstillinger for sikkerhetskopiering eller Sikkerhetskopidetaljer :

Slå av eller på sikkerhetskopiering fra vinduet Innstillinger

 1. Åpne enhetssikkerhetsproduktet fra Norton.

  Hvis du ser vinduet Min Norton, går du til Enhetssikkerhet og klikker på Åpne.

 2. Klikk på Innstillinger i hovedvinduet til Norton-produktet.

 3. Under Hurtigkontroller i vinduet Innstillinger gjør du ett av følgende:

  • Hvis du vil deaktivere sikkerhetskopiering, fjerner du avmerkingen ved Sikkerhetskopiering.

  • Hvis du vil aktivere sikkerhetskopiering, merker du av ved Sikkerhetskopiering.

Slå av eller på sikkerhetskopiering fra vinduet Innstillinger for sikkerhetskopiering

 1. Åpne enhetssikkerhetsproduktet fra Norton.

  Hvis du ser vinduet Min Norton, går du til Enhetssikkerhet og klikker på Åpne.

 2. Klikk på Innstillinger i hovedvinduet til Norton-produktet.

 3. Klikk på Innstillinger for sikkerhetskopiering i vinduet Innstillinger.

 4. I vinduet Innstillinger for sikkerhetskopiering gjør du ett av følgende:

  • Flytt På/av -bryteren til Av for å deaktivere sikkerhetskopiering.

  • Flytt På/av -bryteren til for å aktivere sikkerhetskopiering.

 5. Klikk på Bruk i Innstillinger -vinduet.

Aktivere eller deaktivere sikkerhetskopiering fra vinduet Sikkerhetskopidetaljer

 1. Åpne enhetssikkerhetsproduktet fra Norton.

  Hvis du ser vinduet Min Norton, går du til Enhetssikkerhet og klikker på Åpne.

 2. I hovedvinduet til Norton-produktet klikker du på Sikkerhetskopiering og deretter på Vis detaljer.

 3. Gjør ett av følgende under Ting du kan gjøre: i vinduet Sikkerhetskopidetaljer :

  • Hvis du vil deaktivere sikkerhetskopiering, klikker du på Deaktiver sikkerhetskopiering.

  • Hvis du vil aktivere sikkerhetskopiering, klikker du på Aktiver sikkerhetskopiering.

Trenger du mer hjelp?

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v19828915
Operativsystem: Windows
Sist endret: 01/11/2021