Andra produkter

Läs om varför medieströmningstjänster eller -appar inte fungerar när jag är ansluten till Norton Secure VPN

Vissa strömningstjänster som Netflix, Hulu och Showtime erbjuder geografiskt begränsat innehåll som gör det otillgängligt i vissa regioner. Dessa tjänster blockerar även innehållet om de identifierar ett VPN, en proxy eller en avblockeringstjänst som metod för att kringgå de geografiska begränsningarna.

Om innehållet är tillgängligt i din region, ska du koppla bort Norton Secure VPN innan du går in på strömningstjänsterna eller -apparna.

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v121513457
Operativsystem: Android
Senast ändrat: 19/11/2019