מוצרים אחרים

Find out what to do if prompted to renew your Norton subscription

If your Norton subscription has expired, you need to renew your protection by completing the renewal purchase or using a product key. You can sign in to your account to see your renewal offer before making a purchase.

Renew your subscription

  1. Sign in to your account.

  2. In the My Subscriptions tab, next to the subscription that you want to renew, click Renew Now.

  3. Enter your card details and complete the payment.

If you have upgraded your existing Norton service, you must uninstall the existing service from your computer and download and install the upgraded Norton service.

If you renewed your Norton subscription or purchased a new subscription recently, but notice that the product prompts you to renew, do the following:

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v68204730
מערכת הפעלה: Windows, Mac
שונה לאחרונה: 05/11/2021