Άλλα προϊόντα

Έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων για τον λογαριασμό Norton

Two-factor authentication is a security feature that adds an extra layer of security for your account. If you enable this feature, you need to enter your account password and a special verification code sent to your phone via text, voice, or mobile app. This code is specific to your account and changes every time you sign in.

Setup two-factor authentication

 1. Sign in to your account.

 2. In the top-right corner of the page, hover over your profile icon and then click Account Settings.

 3. In the Two-Factor Authentication section, click Set Up.

  If you see Verify your email instead of Set Up, it is likely that your email address has not been verified by Norton. Click Verify your email to receive a verification email. Open the email and click Confirm Now to verify your email address.

 4. Choose any one of the following verification methods:

Mobile authenticator app

 1. Select Mobile authenticator app and then click Next:

 2. Download any authenticator app on your phone from Google Play or App store, or open an authenticator app that you already have on your phone.

 3. Scan the QR code on the screen with your authenticator app to register your account with the app.

 4. Enter the six-digit code shown on the authenticator app.

Security key

 1. Select Security key and then click Next.

 2. Connect the security key to the USB port in your device.

 3. Push or touch the button in the security key.

Mobile phone number

 1. Select Mobile phone number and then click Next.

 2. Enter your mobile number to which you want to receive the code as a text message. To receive the code as a phone call, click Call me with a code.

 3. Enter the six-digit code that you received and click Verify.

  You are shown 10 different single-use security codes that you can use to login to your account if you have trouble receiving the two-factor security codes on your phone. Click Download or Print to save the backup codes.

To set up a backup method, next to Backup Methods, click Add a new method. Backup method is used in case your primary method does not work. So, choose a different method than the one that you set up for a primary method. For example, if you have selected Mobile authenticator app as the primary method, choose Mobile phone number or Security key as the backup method.

If you have already setup two-factor authentication, you can enable or disable two-factor authentication, and regenerate backup codes from your account.

Enable or disable two-factor authentication

 1. Sign in to your account.

 2. In the top-right corner of the page, hover over your profile icon and then click Account Settings.

 3. In the Two-Factor Authentication section, click the Turn On or Turn Off button based on your preference.

  While turning off Two-Factor Authentication, if you want to clear your existing settings, select Also clear all my Two-Factor Authentication settings and then click Turn Off.

Regenerate single-use backup codes

 1. Sign in to your account.

 2. In the top-right corner of the page, hover over your profile icon and then click Account Settings.

 3. In the Two-Factor Authentication section, click Show codes.

  If you have used a code, it appears as a strikethrough number. You cannot use this code for future logins.

 4. If you have used all your backup codes or want to get new backup codes, click Get New Codes.

  If you get new backup codes, your current backup codes will no longer work.

Need more help?

 • Did not receive the verification code

  The verification code that you receive is valid only for a specific time duration. Ensure that you sign in to your account as soon as you receive the code. If you did not receive the verification code on your phone or the code did not work, you have to request for a new verification code by signing again to your account.

 • Lost the mobile device

  If you have lost your mobile device, you must use the same phone number in your new mobile device to receive the verification code via a text message or phone call.

  If you have previously signed in to your account from a trusted device and selected that the device should remember you, you can sign in from that device without a verification code. Once you sign in to your account, turn off two-factor verification until you can again get verification codes.

 • Received the verification code in English

  Currently, the verification code sent as a voice or text message is available in English only. We are working to make it available in other languages. However, if you do not want the verification code in English, you can use an authenticator app to generate the code. Download any free authenticator app on your phone from Google Play or App store.

 • Verification method did not work

  If you cannot access one of the methods to receive the verification code, use an alternate method. For example, if you cannot receive voice messages on your phone, you can use the text message method or the authenticator app.

Contact Member Services & Support for any further help.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v100023155
Λειτουργικό σύστημα: windows, mac, android, ios
Τελευταία τροποποίηση: 04/01/2022