Andra produkter

Ange tidsuppsiktsregel

Tidsuppsikt stöds på Windows-datorer, Android-telefoner och -surfplattor, iPhone och iPad. Den tidsbegränsning du konfigurerar gäller specifikt för en enskild enhet som ditt barn använder. Om ditt barn exempelvis använder tre enheter och du fastställer två timmar som tillåten tid per dag, kommer ditt barn att kunna använda varje enhet under två timmar per dag.

Det är enkelt att ange tidsgränser eller schemalägga vilka tider de får använda sina enheter. Du får även information om hur mycket tid barnen spenderar på sina enheter, vilket hjälper dig att lära dem sunda vanor. Men funktionen för beräkning av tid finns för närvarande endast för Windows- och Android-enheter.

Baserat på de regler du anger, blockerar eller tillåter tidsuppsikten barnet att använda enheten enligt följande:

  • Om ditt barn har nått tillåten tidsgräns som du angav

  • Om ditt barns enhet är inom avstängningstiden

Du kan använda Norton-webbplatsen eller Norton Family-appen för föräldrar för att visa eller uppdatera reglerna.

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v125229896
Operativsystem: Windows, Android, iOS
Senast ändrat: 06/01/2021