Inne produkty

Skonfiguruj regułę domu dotyczącą nadzorowania czasu

Nadzorowanie czasu jest dostępne na komputerach z systemem Windows, urządzeniach przenośnych z systemem Android oraz urządzeniach iPhone i iPad. Ograniczenie czasu dotyczyć będzie każdego urządzenia używanego przez dziecko. Jeśli na przykład dziecko używa trzech urządzeń, a dzienny limit czasu wyniesie 2 godziny, dziecko będzie mogło korzystać z każdego urządzenia co dzień przez 2 godziny.

Z łatwością można ustalić limity czasowe lub ustalić harmonogram korzystania z urządzeń przez dzieci. Można także sprawdzić czas spędzony przez dzieci na korzystaniu z urządzeń, ucząc je w ten sposób zdrowych nawyków. Funkcja obliczania czasu jest jednak obecnie dostępna wyłącznie na urządzeniach z systemem Windows oraz Android.

W oparciu o ustawioną regułę domu, funkcja Nadzorowanie czasu zablokuje lub umożliwi dziecku korzystanie z urządzenia w następujących przypadkach:

  • Jeśli dziecko przekroczyło dozwolony limit czasu ustawiony przez rodzica

  • Jeśli urządzenie dziecka podlega ograniczeniom czasowym

Reguły domu można wyświetlać lub aktualizować za pomocą witryny Norton lub aplikacji Norton Family dla rodziców.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v125229896
System operacyjny: Windows, Android, iOS
Ostatnia modyfikacja: 06/01/2021