Inne produkty

Konfiguracja danych logowania programu Norton Password Manager

Program Norton Password Manager umożliwia dodanie nowych danych logowania lub zmianę nazwy, adresu URL, nazwy użytkownika i hasła w danych logowania zapisanych w oknie Dane logowania. Zaktualizowane dane logowania zostaną automatycznie podane przy następnych odwiedzinach na stronie internetowej.

Strzałka obok adresu URL umożliwia szybkie otwarcie internetowej strony logowania.

Dodawanie danych logowania w przeglądarce

 1. Otwórz przeglądarkę.

 2. Kliknij przycisk Norton Password Manager w prawym górnym rogu przeglądarki.

 3. W wyświetlonym okienku wyskakującym kliknij opcję Otwórz skarbiec.

 4. W oknie Odblokuj skarbiec wpisz hasło skarbca programu i kliknij przycisk Otwórz skarbiec.

 5. Kliknij ikonę rozszerzenia Norton Password Manager i kliknij opcję Skarbiec.

 6. W oknie programu Norton Password Manager kliknij ikonę i wybierz Nowe dane logowania z listy rozwijanej.
 7. W oknie Utwórz dane logowania wprowadź wymagane szczegóły i kliknij przycisk Zapisz.

  W przypadku wybrania opcji Wymagaj hasła skarbca pojawi się monit o wprowadzenie hasła programu Norton Password Manager zanim będzie można automatycznie wypełnić dane logowania.

Edycja lub usuwanie danych logowania w przeglądarce

 1. Otwórz przeglądarkę.

 2. Kliknij przycisk Norton Password Manager w prawym górnym rogu przeglądarki.

 3. W wyświetlonym okienku wyskakującym kliknij opcję Otwórz skarbiec.

 4. W oknie Odblokuj skarbiec wpisz hasło skarbca programu i kliknij przycisk Otwórz skarbiec.

 5. Kliknij ikonę rozszerzenia Norton Password Manager i kliknij opcję Skarbiec.

 6. W oknie programu Norton Password Manager na karcie Dane logowania, wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Aby edytować dane logowania, kliknij i kliknij przycisk Edytuj, aby edytować szczegóły danych logowania. W wyświetlonym oknie wprowadź wymagane zmiany, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
  • Aby usunąć dane logowania, kliknij i kliknij przycisk Usuń, aby usunąć szczegóły danych logowania. W oknie Na pewno? kliknij przycisk Usuń element.

Ręczne dodawanie danych logowania w systemie Android lub iOS

 1. Zaloguj się do aplikacji Norton Password Manager.

 2. Na ekranie skarbiec stuknij przycisk Dane logowania.

 3. Stuknij ikonę znaku plus u góry ekranu.

 4. W sekcji Tworzenie nowych danych logowania wprowadź wymagane szczegóły.

 5. Stuknij ikonę znacznika wyboru.

  Dane logowania można dodać do ulubionych i opatrzyć komentarzem. Można również wybrać tło danych logowania.

Ręczne edytowanie lub usuwanie danych logowania w systemie Android lub iOS

 1. Zaloguj się do aplikacji Norton Password Manager.

 2. Na ekranie skarbiec stuknij przycisk Dane logowania.

 3. Stuknij dane logowania, które chcesz edytować lub usunąć.

  Dane logowania można również wyszukać w polu wyszukiwania.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby edytować dane logowania, stuknij ikonę edycji w prawym górnym rogu ekranu, dokonaj żądanych zmian, a następnie stuknij ikonę znacznika wyboru.

  • Aby usunąć dane logowania, stuknij pozycję Usuń te dane logowania w prawym dolnym rogu ekranu i potwierdź usunięcie w oknie dialogowym ostrzeżenia. W zależności od ustawień usunięcie może wymagać podania hasła magazynu.

Film wideo: Jak zarządzać danymi logowania za pomocą rozszerzenia Norton Password Manager


Film wideo: Jak zarządzać danymi logowania w skarbcu programu Norton Password Manager


Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v5466271
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 04/04/2022