Andra produkter

Åtgärda problem med lagringsutrymme i Cloud Backup

Problemet uppstår om du har använt all tillgänglig internetlagring eller om du inte har tillräckligt med utrymme för din säkerhetskopiering på internet. Det kan vara en god idé att ta bort en säkerhetskopia om du vill frigöra utrymme i den säkra molnbaserade lagringen.

Kontakta kundtjänst och support för att köpa ytterligare lagringsutrymme.

Kontakta oss

Du kan ta bort en säkerhetskopia som inte längre behövs. Om det endast finns en säkerhetskopia kan du inte ta bort den. Däremot kan du skapa en ny säkerhetskopia och sedan ta bort den gamla.

Ta bort en säkerhetskopia

 1. Öppna Norton Device Security-produkten.

  Om du ser fönstret Mitt Norton bredvid Enhetssäkerhet ska du klicka Öppna.

 2. Dubbelklicka på Säkerhetskopia i Norton-produktens huvudfönster och klicka sedan på Säkerhetskopior.

 3. I fönstret Inställningar för säkerhetskopia, i listrutan Säkerhetskopia väljer du den säkerhetskopia som du vill ta bort.

 4. Klicka på Ta bort.

 5. Gör något av följande i fönstret Ta bort säkerhetskopia :

  • Välj Ta bort säkerhetskopia för att ta bort aktuell säkerhetskopia.

  • För att ta bort den aktuella säkerhetskopian och rensa de filer som redan har säkerhetskopierats väljer du Ta bort säkerhetskopia och filer.

 6. Klicka på Ja.

Ta bort säkerhetskopian från Norton-kontot

 1. Logga in på ditt konto.

 2. På sidan Mitt Norton, under Cloud Backup, klicka på Visa säkerhetskopior.

  De befintliga säkerhetskopiorna som används visas.

 3. För att ta bort en säkerhetskopia klickar du på papperskorgsikonen för den säkerhetskopia som du vill ta bort.

 4. I bekräftelsefönstret Ta bort säkerhetskopia klickar du på Ta bort.

  Klicka på Avbryt för att visa säkerhetskopiesidan utan att ta bort säkerhetskopian.

Video


Behöver du mer hjälp?

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v128450551
Operativsystem: Windows
Senast ändrat: 01/11/2021