Andra produkter

Konfigurera Norton Family-regler för tidsuppsikt

Tidsuppsikt stöds på Windows-datorer, Android-telefoner och -surfplattor, iPhone-enheter och iPad. Den tidsbegränsning du konfigurerar gäller specifikt för en enskild enhet som ditt barn använder. Om ditt barn exempelvis använder tre enheter och du fastställer två timmar som tillåten tid per dag, kommer ditt barn att kunna använda varje enhet under två timmar per dag.

Det är enkelt att ange tidsgränser eller schemalägga vilka tider de får använda sina enheter. Du får även information om hur mycket tid barnen spenderar på sina enheter, vilket hjälper dig att lära dem sunda vanor. Men funktionen för beräkning av tid finns för närvarande endast för Windows- och Android-enheter.

Baserat på de regler du anger, blockerar eller tillåter tidsuppsikten barnet att använda enheten enligt följande:

 • Om ditt barn har nått tillåten tidsgräns som du angav

 • Om ditt barns enhet är inom avstängningstiden

Du kan använda Norton-webbplatsen eller Norton Family-appen för föräldrar för att se eller uppdatera reglerna.

Nortons webbplats eller Norton Family-appen för iOS

Uppdatera regler

 1. Logga in på ditt konto.

 2. Välj det barn du vill ange tidsuppsikt för.

 3. I avsnittet Tid klickar eller trycker du på ikonen inställningar.
 4. För att starta eller stoppa Tidsuppsikt, flytta reglaget På/Av till eller Av.

 5. Om ditt barn använder flera enheter av samma typ, ser du alternativet Tillämpa dessa regler på alla... vilket låter dig gruppera enheterna och tillämpa dessa regler på alla. Om du vill ange specifika regler för varje enhet måste du stänga av alternativet Tillämpa dessa regler på alla... så att enheterna inte grupperas.

 6. Klicka eller tryck på Visa standardregel efter åldersgrupp för att se rekommenderade inställningar enligt barnets ålder.

 7. Under Begränsningsnivå, välj den obligatoriska uppsiktsnivån.

 8. Under Uppsiktsnivå, gör något av följande:

  Du ser det här alternativet om enheten där du ställer in tidsuppsikt är en Windows-dator.

  • Klicka eller tryck på Övervaka för att tillåta enhetsanvändning men meddela barnet att regeln bryts.

  • Klicka eller tryck på Blockera för att hindra barnet från att använda enheten.

 9. Klicka eller tryck på en dag i Tillåtna och blockerade timmar och gör följande:

  • Välj totalt antal timmar per dag som barnet får använda enheten. Standardvalet för ditt barn är två timmar för veckodagar och fem timmar för helgdagar.
   Alternativet daglig tidsgräns är inte tillgängligt i iOS.

  • Klicka eller tryck och dra i rutnätet för att ange de timmar som du vill tillåta eller hindra från att använda enheten. De gröna blocken representerar de tillåtna tiderna och de randiga mörkgrå blocken representerar de tider som är blockerade.

   Ditt barn kan använda ett maximalt antal timmar per dag under de tillåtna tidpunkterna du ställt in. Om du till exempel anger det totala antalet tillåtna timmar per dag till 2 timmar och väljer tid med olika intervaller under 8 timmar under vilka barnet kan använda enheten, kan ditt barn använda maximalt 2 timmar av lediga 8 timmar.

  • Upprepa stegen ovan för att konfigurera tidsgränser för andra dagar.

  • Om du behöver samma inställningar för andra dagar, kontrollera Använd dessa inställningar för alla dagar.

 10. Klicka eller tryck på Spara.

Ange PIN-kod för enheten

Med en PIN-kod kan ditt barn låsa upp enheten i händelse av en nödsituation, även om tidsgränsen har uppnåtts. Samma PIN-kod används för omedelbar låsning.

 1. För att aktivera eller inaktivera PIN-kod, flytta reglaget På/Av till eller Av.

 2. Klicka eller tryck på Redigera och ange en fyrsiffrig PIN-kod för att låsa upp enheten.

 3. Dela PIN-koden med barnet så att han/hon kan använda den i nödsituationer.

 4. Ändra PIN-koden när den har tjänat sitt syfte så att barnet inte kan använda samma PIN-kod för låsa upp enheten nästa gång.

Norton Family föräldraapp för Android

 1. Öppna Norton Family-föräldrakontrollappen i föräldraläge.

 2. Klicka på det barn som du vill hantera.

 3. Gå till fliken Regler.

 4. Under Allmänt trycker du på Tidsövervakning och gör följande.

 5. Tryck på Av eller för att starta eller stänga avtidsuppsikten.

 6. Tryck på enheten som du vill ange tidsgränser för.

 7. Gör något av följande:

  • Tryck på en dag, dra sedan till vänster eller höger för att ange tillåtna timmar per dag och tryck därefter på Tillåtna timmar

  • Tryck på en dag, ange tidsramen för när barnet inte får använda enheten och tryck sedan på Blockerade timmar Ange fler tidsintervall genom att trycka på Lägg till tidsram.

   De ljusgrå blocken representerar de tillåtna tiderna och de röda blocken representerar de tider som är blockerade.

Om du använder ett Google-konto för att logga in på Norton Family-kontot ska du se till att logga ut från Google-kontot i webbläsaren när du har slutfört Norton Family-konfigurationen.

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v125229896
Operativsystem: windows,android,ios
Senast ändrat: 08/02/2022