Jiné produkty

Konfigurace domácích pravidel aplikace Norton Family pro dohled nad dobou používání

Dohled nad dobou používání je podporován v počítačích se systémem Windows, v telefonech a tabletech se systémem Android a v zařízeních iPhone a iPad. Nastavené časové omezení se vztahuje na každé zařízení, které dítě používá. Pokud například dítě používá tři zařízení a nastavíte denní limit dvě hodiny, může dítě používat každé zařízení dvě hodiny denně.

Je možné snadno nastavit časová omezení nebo naplánovat konkrétní dobu, kdy mohou děti používat zařízení. Můžete rovněž zobrazit dobu, kterou děti strávily na zařízení, a pomoci jim tak s utvářením zdravých návyků. Funkce výpočtu doby používání je však momentálně k dispozici pouze v zařízeních se systémem Windows a Android.

Dohled nad dobou používání v závislosti na nastavených domácích pravidlech dítěti zablokuje nebo povolí používání zařízení v následujících případech:

 • Dítě dosáhne nastaveného časového limitu

 • V zařízení dítěte je aktivní večerka

K zobrazení nebo aktualizaci domácích pravidel můžete používat web Norton nebo aplikaci Norton Family pro rodiče.

Web Norton nebo aplikace Norton Family pro systém iOS

Aktualizace domácích pravidel

 1. Přihlaste se ke svému účtu.

 2. Vyberte dítě, pro které chcete nastavit dohled nad dobou používání.

 3. V části Čas klikněte nebo klepněte na ikonu nastavení .
 4. Chcete-li funkci Dohled nad dobou používání začít nebo přestat používat, nastavte příslušný přepínač Zapnuto/Vypnuto do polohy Zapnuto nebo Vypnuto.

 5. Pokud dítě používá více zařízení stejného typu, zobrazí se možnost Použít tato pravidla pro všechna, která umožňuje seskupit tato zařízení a u každého z nich použít toto domácí pravidlo. Chcete-li nastavit konkrétní pravidla pro jednotlivá zařízení, je nutné možnost Použít tato pravidla pro všechna... deaktivovat a tím seskupení těchto zařízení zrušit.

 6. Pokud chcete zobrazit doporučené nastavení pro příslušný věk dítěte, klikněte nebo klepněte na odkaz Zobrazit výchozí domácí pravidla podle věkové kategorie.

 7. V části Úroveň omezení vyberte požadovanou úroveň omezení.

 8. V části Úroveň dohledu proveďte jednu z následujících akcí:

  Tato možnost se zobrazí v případě, že zařízení, ve kterém nastavíte dohled nad dobou používání, je počítač se systémem Windows.

  • Chcete-li dítěti povolit používání zařízení, ale upozornit ho, že porušuje domácí pravidla, klikněte nebo klepněte na přepínač Sledovat.

  • Chcete-li, aby dítě přestalo zařízení používat, klikněte nebo klepněte na přepínač Blokovat.

 9. V části Povolené a blokované hodiny klikněte nebo klepněte na den a proveďte následující akce:

  • Vyberte celkový počet hodin za den, po které dítě může používat zařízení. Ve výchozím nastavení má dítě povoleny dvě hodiny v pracovní dny a pět hodin o víkendech.
   Možnost denního časového limitu není k dispozici v systému iOS.

  • Kliknutím nebo klepnutím na mřížku a jejím přetažením určete hodiny, ve kterých chcete dítěti povolit nebo zakázat používání zařízení. Zelená pole označují povolené časové úseky a šedá šrafovaná pole označují blokované časové úseky.

   Vaše dítě může používat zařízení v povolených časových úsecích, které jste nastavili, ale nesmí překročit maximální počet hodin za den. Pokud například nastavíte celkový povolený počet hodin za den na 2 hodiny a vyberete časové úseky v celkové délce trvání 8 hodin, bude moci vaše dítě své zařízení používat maximálně 2 hodiny z dostupných 8 hodin.

  • Opakujte výše uvedené kroky a nakonfigurujte časové limity v dalších dnech.

  • Pokud chcete pro ostatní dny použít stejné nastavení, zaškrtněte políčko Použít toto nastavení pro všechny dny.

 10. Klikněte nebo klepněte na možnost Uložit.

Nastavení kódu PIN zařízení

Pomocí kódu PIN může vaše dítě odemknout své zařízení s Androidem v případě mimořádné události, i když již dosáhlo svého časového limitu. Stejný kód PIN se používá pro funkci Okamžité zamknutí.

 1. Chcete-li povolit nebo zakázat používání kódu PIN, nastavte příslušný přepínač Zapnuto/Vypnuto do polohy Zapnuto nebo Vypnuto.

 2. Klikněte nebo klepněte na odkaz Upravit a zadejte čtyřmístný kód PIN, který bude sloužit k odemknutí zařízení.

 3. Sdělte tento kód PIN dítěti, aby jej mohlo v případě mimořádné události použít.

 4. Když dítě kód PIN použije, změňte jej. Jinak by dítě mohlo zařízení znovu odemknout pomocí původního kódu PIN.

Aplikace Norton Family s funkcí rodičovského zámku pro systém Android

 1. Otevřete aplikaci Norton Family s funkcí rodičovského zámku v rodičovském režimu.

 2. Klepněte na dítě, jehož nastavení chcete spravovat.

 3. Přejděte na kartu Pravidla.

 4. V části Obecné klepněte na možnost Dohled nad dobou používání a postupujte podle následujících kroků.

 5. Chcete-li spustit nebo zastavit dohled nad dobou používání, klepněte na tlačítko Vypnuto nebo Zapnuto.

 6. Klepněte na zařízení, pro které chcete nastavit časový limit.

 7. Postupujte následujícím způsobem:

  • Chcete-li nastavit povolené hodiny, klepněte na možnost Povolené hodiny, klepněte na požadovaný den a posunutím doleva nebo doprava nastavte počet povolených hodin na den.

  • Chcete-li nastavit blokované hodiny, klepněte na možnost Blokované hodiny, klepněte na požadovaný den a pak nastavte dobu, kdy dítě nemůže zařízení používat. Chcete-li nastavit více časových rozmezí, klepněte na možnost přidat časový rámec.

   Světle šedá pole znázorňují povolené časové úseky a červená pole znázorňují blokované časové úseky.

Pokud se k účtu Norton Family přihlašujete pomocí účtu Google, po dokončení nastavení aplikace Norton Family se v prohlížeči odhlaste od účtu Google.

Díky tomuto řešení se mi podařilo problém snadno vyřešit.

Ano Ne

Pomozte nám toto řešení zlepšit.

Děkujeme za pomoc se zlepšováním produktů.

Co chcete udělat nyní?

Můžete procházet dostupná řešení nebo nás kontaktovat.

DOCID: v125229896
Operační systém: windows,android,ios
Poslední úprava: 08. 02. 2022