Andre produkter

Konfigurere grenser for Tidsovervåkning i Norton Family

Tidsovervåkning støttes på Windows-datamaskiner, Android-telefoner og -nettbrett, iPhone og iPad. Tidsbegrensningene du angir, er spesifikke for den aktuelle enheten barnet bruker. Hvis barnet for eksempel bruker tre enheter, og du angir en daglig tidsgrense på to timer, kan barnet bruke begge enhetene i to timer hver dag.

Du kan enkelt stille inn tidsgrenser eller planlegge bestemte perioder der barna har lov til å bruke enhetene. Du kan også se hvor mye tid barna dine bruker på hver av enhetene, så du kan lære dem sunne vaner. Tidsberegningsfunksjonen er for øyeblikket bare tilgjengelig for Windows- og Android-enheter.

Basert på grensene du angir, vil tidsovervåkning blokkere eller tillate at barnet bruker enheten i følgende tilfeller:

 • Hvis barnet har nådd den tillatte tidsgrensen du har angitt

 • Hvis barnets enhet befinner seg i en periode med tidsbegrensning

Du kan bruke Norton-nettstedet eller Norton Familys foreldrestyringsapp når du vi vise eller oppdatere grenser.

Norton-nettstedet eller Norton Family-appen for iOS

Oppdater grenser

 1. Logg på kontoen din.

 2. Velg barnet du vil angi tidsovervåkning for.

 3. I delen Tid klikker eller trykker du på innstillingsikonet .
 4. Hvis du vil starte eller stoppe Tidsovervåkning, flytter du Av/på-bryteren til eller Av.

 5. Hvis barnet ditt bruker mer enn en enhet av samme type, ser du alternativet Bruk disse reglene på alle…, som lar deg gruppere disse enhetene og bruke denne grensen for alle enhetene. Hvis du vil angi en bestemt grense for hver enkelt enhet, må du oppheve grupperingen av disse enhetene ved å deaktivere alternativet Bruk disse reglene på alle....

 6. Klikk på Vis standardgrenser etter aldersgruppe for å vise anbefalte innstillinger for barnets aldersgruppe.

 7. Velg ønsket overvåkningsnivå under Begrensningsnivå.

 8. Gå til Overvåkingsnivå og gjør ett av følgende:

  Du ser dette alternativet hvis enheten du angir tidsovervåking på, er en Windows-PC.

  • Klikk på Overvåke for å tillate bruk av enheten, men varsle barnet om at grensen er brutt.

  • Klikk på Blokker for at barnet ikke skal kunne bruke enheten.

 9. Under Tillatte og blokkerte timer klikker du på en bestemt dag og gjør følgende:

  • Velg totalt antall timer per dag som barnet kan bruke enheten. Standardinnstillingene for barnet er 2 timer på ukedager og 5 timer i helgene.
   Alternativet for daglig tidsbegrensning er ikke tilgjengelig i iOS.

  • Klikk og dra i rutenettet for å angi når du vil tillate og blokkere at barnet bruker enheten. De grønne blokkene representerer tillatte tidsperioder, og de gråstripede blokkene representerer blokkerte tidsperioder.

   Barnet ditt kan bruke maksimalt antall timer per dag i de tillatte tidsperiodene som du definerer. Hvis du for eksempel angir 2 timer for maksimalt antall timer per dag og velger tidsperioder med ulike intervaller innenfor 8 timer der barnet kan bruke enheten, kan barnet ditt bruke maksimalt 2 timer av de totalt 8 timene som er tilgjengelig.

  • Gjenta trinnene ovenfor for å konfigurere tidsbegrensninger for andre dager.

  • Hvis du vil bruke de samme innstillingene for andre dager, ser du Bruke disse innstillingene for alle dager.

 10. Klikk eller trykk på Lagre.

Angi enhetens PIN-kode

Med en PIN-kode kan barnet å låse opp Android-enheten i nødstilfeller, selv om tidsgrensen er nådd. Den samme PIN-koden brukes for Umiddelbar lås.

 1. Hvis du vil aktivere eller deaktivere PIN-koden, flytter du Av/på-bryteren til eller Av.

 2. Klikk på Rediger og angi en 4-sifret PIN-kode for å låse opp enheten.

 3. Gi denne PIN-koden til barna dine så de kan bruke den i nødstilfeller.

 4. Endre denne PIN-koden etter bruk for at ikke barnet skal kunne låse opp enheten med samme PIN-kode neste gang.

Norton Familys foreldrestyringsapp for Android

 1. Åpne Norton Familys foreldrestyringsapp i Foreldremodus.

 2. Trykk på barnet du vil administrere.

 3. Gå til fanen Regler.

 4. Gå til Generelt og trykk på Tidsovervåkning. Deretter følger du fremgangsmåten nedenfor.

 5. Når du skal starte eller stoppe Tidsovervåkning, trykker du på Av- eller -knappen.

 6. Trykk på enheten du vil angi tidsbegrensninger for.

 7. Gjør følgende:

  • Hvis du vil konfigurere tillatte timer, trykker du på Tillatte timer. Deretter trykker du på en bestemt dag og skyver glidebryteren mot høyre eller venstre for å velge ønsket antall timer per dag.

  • Hvis du vil konfigurere blokkerte timer, trykker du på Blokkerte timer. Deretter trykker du på en bestemt dag og angir en tidsperiode når barnet ikke kan bruke enheten. Du kan angi flere tidsintervaller ved å trykke på Legg til tidsramme.

   De lysegrå blokkene representerer tillatte tidspunkter, og de røde blokkene representerer blokkerte tidspunkter.

Hvis du bruker Google-kontoen for å logge på Norton Family-kontoen, må du logge av Google-kontoen i nettleseren når du har fullført konfigureringen av Norton Family.

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v125229896
Operativsystem: windows,android,ios
Sist endret: 08/02/2022