Άλλα προϊόντα

Διαμορφώστε τους κανόνες σπιτιού του Norton Family για επίβλεψη χρόνου

Η λειτουργία επίβλεψης χρόνου υποστηρίζεται σε υπολογιστές Windows, τηλέφωνα και tablet Android και συσκευές iPhone και iPad. Ο χρονικός περιορισμός που ορίσατε ισχύει για κάθε συσκευή που χρησιμοποιεί το παιδί σας. Για παράδειγμα, αν το παιδί σας χρησιμοποιεί τρεις συσκευές και ορίσετε 2 ώρες ως τον καθημερινό επιτρεπόμενο χρόνο, το παιδί σας θα μπορεί να χρησιμοποιεί κάθε συσκευή για 2 ώρες καθημερινά.

Μπορείτε να ρυθμίσετε εύκολα τα χρονικά όρια ή να προγραμματίσετε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους κατά τις οποίες τα παιδιά σας θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις συσκευές τους. Μπορείτε επίσης να δείτε τον χρόνο που περνούν τα παιδιά σας στις συσκευές τους, βοηθώντας σας να τους διδάξετε υγιείς συνήθειες. Ωστόσο, η λειτουργία υπολογισμού χρόνου είναι επί του παρόντος διαθέσιμη μόνο σε συσκευές Windows και Android.

Βάσει του κανόνα του σπιτιού που ορίζετε, η λειτουργία επίβλεψης χρόνου θα αποκλείει ή θα επιτρέπει τη χρήση της συσκευής από το παιδί στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Αν το παιδί σας υπερβεί το επιτρεπόμενο χρονικό όριο που έχετε ορίσει.

 • Αν η συσκευή του παιδιού σας βρίσκεται εντός των ωρών απαγόρευσης χρήσης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο Norton ή την εφαρμογή Norton Family για γονείς για να προβάλετε ή να ενημερώσετε τους κανόνες του σπιτιού.

Ιστότοπος Norton ή εφαρμογή Norton Family για iOS

Ενημέρωση κανόνων του σπιτιού

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας.

 2. Επιλέξτε το παιδί για το οποίο θέλετε να ρυθμίσετε τη λειτουργία επίβλεψης χρόνου.

 3. Στην ενότητα Χρόνος, κάντε κλικ ή πατήστε το εικονίδιο ρυθμίσεων .
 4. Για έναρξη ή διακοπή της λειτουργίας επίβλεψης Χρόνου, μετακινήστε τον διακόπτη Ενερ./Απεν. στη θέση Ενερ. ή Απεν.

 5. Αν το παιδί σας χρησιμοποιεί περισσότερες από μία συσκευές του ίδιου τύπου, θα δείτε την επιλογή Καθολική εφαρμογή αυτών των κανόνων, η οποία σας επιτρέπει να ομαδοποιήσετε αυτές τις συσκευές και να εφαρμόσετε αυτόν τον κανόνα του σπιτιού σε όλες. Για να ορίσετε συγκεκριμένους κανόνες του σπιτιού για κάθε συσκευή, πρέπει να καταργήσετε αυτές τις συσκευές από την ομάδα απενεργοποιώντας την επιλογή Καθολική εφαρμογή αυτών των κανόνων.

 6. Κάντε κλικ ή πατήστε την επιλογή Προβολή προεπιλεγμένου κανόνα του σπιτιού ανά ηλικιακή ομάδα για να δείτε τις συνιστώμενες ρυθμίσεις για την ηλικία του παιδιού σας.

 7. Στην ενότητα Επίπεδο περιορισμού, επιλέξτε το απαιτούμενο επίπεδο επίβλεψης.

 8. Στην ενότητα Επίπεδο επίβλεψης, εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

  Αυτή η επιλογή εμφανίζεται αν η συσκευή στην οποία ρυθμίζετε τη λειτουργία επίβλεψης χρόνου είναι υπολογιστής Windows.

  • Κάντε κλικ ή πατήστε την επιλογή Παρακολούθηση για να επιτρέψετε τη χρήση της συσκευής, αλλά και να ειδοποιείτε το παιδί ότι προβαίνει σε παραβίαση του κανόνα του σπιτιού.

  • Κάντε κλικ ή πατήστε την επιλογή Αποκλεισμός για να διακόψετε τη χρήση της συσκευής για το παιδί.

 9. Στην ενότητα Επιτρεπόμενες και αποκλεισμένες ώρες, κάντε κλικ ή πατήστε μια ημέρα και εκτελέστε τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Επιλέξτε το σύνολο ωρών ανά ημέρα κατά τις οποίες το παιδί σας μπορεί να χρησιμοποιεί τη συσκευή. Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για το παιδί σας είναι 2 ώρες για τις ημέρες της εβδομάδας και 5 ώρες για τα σαββατοκύριακα.
   Η επιλογή ημερήσιου χρονικού ορίου δεν είναι διαθέσιμη στο iOS.

  • Κάντε κλικ ή πατήστε το πλέγμα και μετακινήστε το ώστε να προσδιορίσετε τις επιτρεπόμενες ή τις αποκλεισμένες ώρες χρήσης της συσκευής για το παιδί σας. Οι πράσινοι κύβοι αντιπροσωπεύουν τα επιτρεπόμενα χρονικά διαστήματα και οι γκρι κύβοι με ρίγες αντιπροσωπεύουν τα αποκλεισμένα χρονικά διαστήματα.

   Το παιδί σας μπορεί να χρησιμοποιήσει τον μέγιστο αριθμό των συνολικών ωρών ανά ημέρα κατά τη διάρκεια των επιτρεπόμενων χρονικών περιόδων που ορίζετε. Για παράδειγμα, αν ορίσετε τον συνολικό αριθμό επιτρεπόμενων ωρών ανά ημέρα στις 2 ώρες και επιλέξετε τις χρονικές περιόδους σε διαφορετικά διαστήματα εντός 8 ωρών κατά τις οποίες το παιδί μπορεί να χρησιμοποιεί τη συσκευή, τότε το παιδί σας θα μπορεί να χρησιμοποιεί έως και 2 ώρες από τις διαθέσιμες 8 ώρες.

  • Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να διαμορφώσετε τα χρονικά όρια για άλλες ημέρες.

  • Αν χρειάζεστε τις ίδιες ρυθμίσεις για άλλες ημέρες, επιλέξτε το στοιχείο Εφαρμογή αυτών των ρυθμίσεων σε όλες τις ημέρες.

 10. Κάντε κλικ ή πατήστε την επιλογή Αποθήκευση.

Ορισμός PIN συσκευής

Το PIN επιτρέπει στο παιδί σας να ξεκλειδώνει τη συσκευή Android σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ακόμα και αν έχει υπερβεί το χρονικό όριο. Το ίδιο PIN χρησιμοποιείται για τη λειτουργία "Άμεσο κλείδωμα".

 1. Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του PIN, μετακινήστε τον διακόπτη Ενερ./Απεν. στη θέση Ενερ. ή Απεν..

 2. Κάντε κλικ ή πατήστε την επιλογή Επεξεργασία και πληκτρολογήστε ένα 4ψήφιο PIN για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή.

 3. Παράσχετε αυτό το PIN στο παιδί σας ώστε να μπορεί να το χρησιμοποιήσει σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

 4. Αλλάξτε αυτό το PIN μετά τη χρήση, ούτως ώστε την επόμενη φορά το παιδί να μην μπορεί να ξεκλειδώσει τη συσκευή χρησιμοποιώντας το ίδιο PIN.

Εφαρμογή γονικού ελέγχου Norton Family για Android

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή γονικού ελέγχου Norton Family στη λειτουργία γονέα.

 2. Πατήστε το προφίλ του παιδιού που θέλετε να διαχειριστείτε.

 3. Μεταβείτε στην καρτέλα Κανόνες.

 4. Στην ενότητα Γενικά, πατήστε την επιλογή Επίβλεψη χρόνου και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

 5. Για έναρξη ή διακοπή της λειτουργίας Επίβλεψη χρόνου, πατήστε το κουμπί Απεν. ή Ενερ..

 6. Πατήστε τη συσκευή στην οποία θέλετε να θέσετε χρονικά όρια.

 7. Εκτελέστε τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Για να ορίσετε τις επιτρεπόμενες ώρες, πατήστε την επιλογή Επιτρεπόμενες ώρες, πατήστε μια ημέρα και έπειτα σύρετε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να ορίσετε τις επιτρεπόμενες ώρες ανά ημέρα.

  • Για να ορίσετε τις ώρες αποκλεισμού, πατήστε την επιλογή Αποκλεισμένες ώρες, πατήστε μια ημέρα και έπειτα ορίστε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το παιδί σας δεν θα μπορεί να χρησιμοποιεί τη συσκευή. Για να ορίσετε περισσότερα χρονικά διαστήματα, πατήστε προσθήκη χρονικού πλαισίου.

   Οι κύβοι ανοιχτού γκρι χρώματος αντιπροσωπεύουν τα επιτρεπόμενα χρονικά διαστήματα και οι κόκκινοι κύβοι τα αποκλεισμένα χρονικά διαστήματα.

Αν χρησιμοποιείτε λογαριασμό Google για να συνδεθείτε στον λογαριασμό Norton Family, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδεθεί από τον λογαριασμό σας Google στο πρόγραμμα περιήγησης μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του Norton Family.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v125229896
Λειτουργικό σύστημα: windows,android,ios
Τελευταία τροποποίηση: 08/02/2022