Andere producten

Norton Family-huisregels voor toezicht op tijd configureren

Toezicht op tijd wordt ondersteund op Windows-computers, Android-telefoons en -tablets, iPhones en iPads. De opgegeven tijdsbeperking geldt voor elk apparaat dat uw kind gebruikt. Als uw kind bijvoorbeeld drie apparaten gebruikt en u stelt een dagelijkse tijdslimiet van twee uur in, dan kan uw kind elk apparaat dagelijks twee uur gebruiken.

Helpt u eenvoudig tijdslimieten in te stellen of specifieke tijden in te plannen waarop uw kinderen hun apparaat mogen gebruiken. U kunt ook zien hoelang uw kinderen afzonderlijke apps gebruiken, waardoor u ze goede gewoonten kunt aanleren. De functie voor tijdberekening is momenteel echter alleen beschikbaar voor Windows- en Android-apparaten.

Afhankelijk van de huisregel die u heeft ingesteld, zal toezicht op tijd het gebruik van het apparaat in de volgende gevallen blokkeren of toestaan:

 • Als uw kind de ingestelde toegestane tijdslimiet heeft bereikt

 • Als het apparaat van uw kind wordt gebruikt tijdens de beperkte uren

U kunt de Norton-website of de Norton Family-app voor ouders gebruiken om de huisregels te bekijken of bij te werken.

Norton-website of Norton Family-app voor iOS

Huisregels bijwerken

 1. Meld u aan bij uw account.

 2. Selecteer het kind voor wie u Toezicht op tijd wilt instellen.

 3. Klik of tik in de sectie Tijd op het instellingenpictogram .
 4. Om toezicht op Tijd te starten of te stoppen, zet u de schakelaar Aan/uit op Aan of Uit.

 5. Als uw kind meerdere apparaten van hetzelfde type gebruikt, ziet u de optie Pas deze regels toe op alle.... Hiermee kunt u deze apparaten groeperen en de huisregel op alle apparaten toepassen. Als u voor elk apparaat specifieke huisregels wilt instellen, moet u de groepering van deze apparaten opheffen door de optie Pas deze regels toe op alle... uit te schakelen.

 6. Klik of tik op Standaardhuisregels bekijken per leeftijdscategorie om de aanbevolen instellingen voor de leeftijd van uw kind weer te geven.

 7. Kies onder Beperkingsniveau het vereiste niveau voor toezicht.

 8. Voer onder Toezichtniveau een van de volgende handelingen uit:

  U ziet deze optie als u toezicht op tijd instelt op een Windows-pc.

  • Klik of tik op Volgen om apparaatgebruik toe te staan, maar het kind te laten weten dat de huisregel is geschonden.

  • Klik of tik op Blokkeren om te verhinderen dat het kind het apparaat gebruikt.

 9. Klik of tik op een dag onder Toegestane en geblokkeerde uren en doe het volgende:

  • Selecteer het totaalaantal uren per dag dat het kind het apparaat mag gebruiken. De standaardinstellingen voor uw kind zijn 2 uur voor weekdagen en 5 uur voor de weekenden.
   De optie voor een dagelijkse tijdslimiet is niet beschikbaar in iOS.

  • Klik of tik en sleep in het raster om de uren op te geven waarop apparaatgebruik is toegestaan of wordt geblokkeerd. De groene blokken staan voor de tijden die zijn toegestaan en de gestreepte grijze blokken voor de tijden die zijn geblokkeerd.

   Uw kind kan een maximum van het totaalaantal uren per dag gebruiken tijdens de toegestane tijden die u heeft ingesteld. Bijvoorbeeld: u stelt het totaalaantal toegestane uren per dag in op 2 uur. Vervolgens selecteert u voor een periode van 8 uur op welke tijden uw kind het apparaat mag gebruiken. Gedurende deze 8 uur mag uw kind het apparaat maximaal 2 uur gebruiken.

  • Herhaal de bovenstaande stappen om tijdslimieten voor andere dagen in te stellen.

  • Als u dezelfde instellingen voor andere dagen wilt gebruiken, selecteert u Deze instellingen op alle dagen toepassen.

 10. Klik of tik op Opslaan.

Pincode van apparaat instellen

Met een pincode kan uw kind zijn/haar Android-apparaat in noodgevallen ontgrendelen, zelfs als de tijdslimiet is bereikt. Dezelfde pincode wordt gebruikt voor Direct vergrendelen.

 1. Om Pin in of uit te schakelen, zet u de schakelaar Aan/uit op Aan of Uit.

 2. Klik of tik op Bewerken en voer een viercijferige pincode in om het apparaat te ontgrendelen.

 3. Geef deze pincode aan uw kind door zodat hij/zij deze in geval van nood kan gebruiken.

 4. Wijzig deze pincode na gebruik, zodat het kind het apparaat de volgende keer niet met dezelfde pincode kan ontgrendelen.

De Norton Family-app voor ouders voor Android

 1. Open de Norton Family-app voor ouderlijk toezicht in de modus Ouder.

 2. Tik op het kind voor wie u instellingen wilt beheren.

 3. Ga naar de tab Regels.

 4. Tik onder Algemeen op Toezicht op tijd en voer de volgende stappen uit.

 5. U kunt Toezicht op tijd starten of stoppen door op de knop Uit of Aan te tikken.

 6. Tik op het apparaat waarop u de tijdslimieten wilt instellen.

 7. Voer de volgende handelingen uit:

  • Tik op Toegestane uren, tik op een dag en schuif naar links of rechts om de toegestane uren per dag in te stellen.

  • Tik op Geblokkeerde uren, tik op een dag en stel de periode in waarin uw kind het apparaat niet kan gebruiken om geblokkeerde uren in te stellen. Tik op tijdsbestek toevoegen om meer intervallen toe te voegen.

   De lichtgrijze blokken staan voor de tijden die zijn toegestaan en de rode blokken voor de tijden die zijn geblokkeerd.

Als u een Google-account gebruikt om u bij Norton Family aan te melden, zorg er dan voor dat u zich bij uw Google-account in uw browser afmeldt nadat u de installatie van Norton Family heeft voltooid.

Dankzij de oplossing kon ik mijn probleem gemakkelijk oplossen.

Ja Nee

Help ons deze oplossing te verbeteren.

Hartelijk dank voor uw deelname aan dit onderzoek.

Wat wilt u nu doen?

Blader naar oplossingen of neem contact met ons op.

DOCID: v125229896
Besturingssysteem: windows,android,ios
Laatste wijziging: 08/02/2022