Andra produkter

Se avancerade detaljer om en säkerhetshändelse och dess rekommenderade åtgärd

Fönstret Säkerhetshistorik – avancerade detaljer ger mer information om en säkerhetshändelse så att du kan ta beslut om vilken åtgärd som ska vidtas.

 1. Öppna Norton Device Security-produkten.

  Om du ser fönstret Mitt Norton bredvid Enhetssäkerhet ska du klicka på Öppna.

 2. Dubbelklicka på Säkerhet i Norton-produktens huvudfönster och klicka sedan på Historik.

 3. I fönstret Säkerhetshistorik i listrutan Visa, välj kategori för att filtrera säkerhetshändelser efter kategori. Välj till exempel Karantän för att bara lista de säkerhetshändelser som är relaterade till funktionen karantän.

 4. Dubbelklicka på ett objekt eller välj Fler alternativ för att öppna fönstret Säkerhetshistorik – avancerade detaljer eller File Insight.

 5. Under Varningssammanfattning hittar du allvarlighetsgrad, aktivitetstyp och status för valt objekt. Du ser också den rekommenderade åtgärd som krävs för det identifierade objektet.

 6. Under Avancerade detaljer hittar du information som risknivå, riskkategori, datum för överföring och riskbeskrivning.

 7. Under Åtgärder väljer du alternativet som bäst passar situationen.

  • För Dataskyddaren finns alternativ för att utesluta processer från dataskyddarens genomsökning och ta bort fil/mapp från uteslutning och visa File Insight.

  • För Brandvägg – Nätverk och anslutningar har du möjlighet att Lita på, Ta bort pålitlighet, Begränsa eller Ta bort begränsning från den valda datorn eller från alla oklassificerade datorer i det valda nätverket.

  • För Brandvägg – Aktiviteter kan du Tillåta åtkomst till internet för valda program eller så kan du visa brandväggsregeln som är konfigurerad för det valda programmet med hjälp av Visa regel.

  • För Säkerhetshistorik – Brandväggsaktiviteter finns alternativet Norton File Insight för visning av information om den fil som anslöt till internet i fönstret File Insight.

  • För Intrångsskydd har du alternativet att tillåta eller blockera meddelanden för vald angreppssignatur via alternativen Meddela mig eller Sluta meddela mig.

  • För Programuppdaterare har du alternativet Kör sökning för att köra en ny sökning med Programuppdateraren.

 8. Under Riskhantering hittar du relevanta ämnen eller inställningar för att säkerställa bästa skydd för datorn.

Behöver du mer hjälp?

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v19803667
Operativsystem: Windows
Senast ändrat: 07/03/2022