Andre produkter

Vise avanserte detaljer om en sikkerhetshendelse og anbefalt handling for hendelsen

Vinduet Sikkerhetslogg - Avanserte detaljer viser mer informasjon om en sikkerhetshendelse, slik at du kan avgjøre hvilken handling som skal utføres.

 1. Start Norton.

  Hvis du ser vinduet Min Norton, klikker du på Åpne ved siden av Enhetssikkerhet.

 2. Dobbeltklikk på Sikkerhet og klikk deretter på Logg i hovedvinduet i Norton.

 3. Gå til vinduet Sikkerhetslogg og åpne rullegardinlisten Vis - Deretter velger du kategorien for å filtrere sikkerhetshendelsene etter kategori. Velg for eksempel Isolasjon hvis du bare vil vise sikkerhetshendelser som er relatert til isolasjonsfunksjonen.

 4. Dobbeltklikk på et element eller velg Flere alternativer for å åpne Sikkerhetslogg - avanserte detaljer eller vinduet File Insight.

 5. Under Varselsammendrag ser du alvorlighetsgraden, aktivitetstypen og statusen til det valgte elementet. Her ser du også den anbefalte handlingen som kreves for det oppdagede elementet.

 6. Under Avanserte detaljer ser du informasjon som risikonivå, risikokategori, innsendingsdato og risikobeskrivelse.

 7. Under Handlinger velger du alternativet som passer best for situasjonen din.

  • Hvis du har valgt Databeskyttelse, har du tilgang til alternativene Utelat prosess fra databeskyttelsessøk og Fjern filen/mappen fra utelatelse og File Insight.

  • For Brannmur - Nettverk og Tilkoblinger kan du velge Klarer, Fjern klarering, Begrens eller Fjern begrensning fra den valgte datamaskinen eller fra alle de uklassifiserte datamaskinene på det valgte nettverket.

  • For Brannmur - Aktiviteter kan du velge alternativet Tillat hvis du vil at det valgte programmet skal ha tilgang til Internett. Du kan også vise brannmurregelen for det valgte programmet med alternativet Vis regel.

  • For Sikkerhetslogg - Brannmur - Aktivitet kan du velge alternativet Norton File Insight for å vise informasjon om filen som koblet til Internett, i vinduet File Insight.

  • Hvis du har valgt Inntrengingsforhindring, har du muligheten til å tillate eller blokkere varslingen for den valgte angrepssignaturen med ved å aktivere alternativene Varsle meg eller Slutt å varsle meg.

 8. Under Risikohåndtering finner du de emnene og innstillingene som gir deg best mulig beskyttelse for PC-en.

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v19803667
Operativsystem: Windows
Sist endret: 22/07/2020