מוצרים אחרים

הצג פרטים מפורטים על אירוע אבטחה ועל אופן הפעולה המומלץ לגביו

החלון היסטוריית אבטחה - פרטים מתקדמים מציג בפניך מידע מפורט יותר על אירוע אבטחה, כדי שתוכל להחליט באיזו פעולה לנקוט.

 1. יש לפתוח את מוצר אבטחת Norton למכשיר.

  אם אתה רואה את החלון My Norton ליד אבטחת המכשיר, לחץ על פתח.

 2. בחלון הראשי של מוצר Norton, לחץ לחיצה כפולה על אבטחה ולאחר מכן לחץ על היסטוריה.

 3. בחלון היסטוריית אבטחה, ברשימה הנפתחת הצג, בחר בקטגוריה לסינון אירועי האבטחה לפי קטגוריות. לדוגמה, בחר הסגר כדי להציג ברשימה רק אירועי אבטחה שקשורים לתכונה 'הסגר'.

 4. לחץ לחיצה כפולה על פריט, או בחר אפשרויות נוספות, כדי לפתוח את היסטוריית אבטחה - פרטים מתקדמים או את החלוןFile Insight.

 5. תחת סיכום התראה, ניתן לראות את רמת החומרה, סוג הפעילות והסטטוס של הפריט שנבחר. ההתראה מציגה גם את הפעולה המומלצת עבור הפריט שזוהה.

 6. תחת פרטים מתקדמים, ניתן לראות מידע כמו רמת הסיכון, קטגוריית הסיכון, תאריך ההגשה ותיאור הסיכון.

 7. תחת פעולות, בחר באפשרות המתאימה ביותר למצב.

  • עבור מגן הנתונים, ניתן לבצע אי-הכללה של תהליכים מהסריקות של מגן הנתונים, להסיר קובץ/תיקייה מאי-ההכללה וכן להציג את File Insight.

  • עבור חומת אש – רשת וחיבורים האפשרויות מתן אמון, הסרת אמון, הגבלה או הסרת הגבלה זמינות עבור המחשב הנבחר או מכל המחשבים הלא מסווגים ברשת שנבחרה.

  • עבור חומת אש – פעילויות, באפשרותך לבחור אפשר כדי לאפשר לתוכנה שנבחרה לגשת לאינטרנט, או להציג את כלל חומת האש שהוגדר עבור התוכנה שנבחרה באמצעות האפשרות הצגת כלל.

  • עבור היסטוריית אבטחה - פעילויות חומת אש, תוכל לבחור את האפשרות Norton File Insight כדי להציג את פרטי הקובץ שניגש לאינטרנט בחלון File Insight.

  • עבור מניעת חדירה, באפשרותך לאפשר או לחסום את ההודעות עבור חתימת ההתקפה שנבחרה באמצעות האפשרויות הודע לי או הפסק להודיע לי.

  • לעדכון תוכנה, יש להשתמש באפשרות הפעלת סריקה כדי להפעיל סריקה חדשה לעדכון התוכנה.

 8. תחת ניהול סיכונים, ניתן למצוא את הנושאים או ההגדרות הרלוונטיים להבטחת ההגנה הטובה ביותר עבור המחשב שלך.

צריך עזרה נוספת?

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v19803667
מערכת הפעלה: Windows
שונה לאחרונה: 06/03/2022