Andre produkter

Se avancerede oplysninger om en sikkerhedshændelse og tilhørende anbefalede handling

I vinduet Sikkerhedshistorik - Avancerede oplysninger får du flere oplysninger om en sikkerhedshændelse, så du kan beslutte, hvilken handling der skal udføres.

 1. Åbn dit Norton-sikkerhedsprodukt til digitale enheder.

  Hvis vinduet Mit Norton vises ved siden af Enhedssikkerhed, skal du klikke på Åbn.

 2. Dobbeltklik på Sikkerhed i hovedvinduet i Norton-programmet, og klik derefter på Historik.

 3. I vinduet Sikkerhedshistorik skal du på rullelisten Vis vælge en kategori for at filtrere sikkerhedshændelser efter kategori. Vælg f.eks. Karantæne for kun at få vist sikkerhedshændelser, der er relateret til funktionen Karantæne.

 4. Dobbeltklik på et element, eller vælg Flere valgmuligheder for at åbne vinduerne Sikkerhedshistorik - Avancerede oplysninger eller File Insight.

 5. Under Advarselsoversigt skal du finde sikkerhedsniveau, aktivitetstype og status for det valgte element. Det viser dig også den anbefalede handling, som kræves for det pågældende element.

 6. Under Avancerede oplysninger finder du oplysninger om risikoniveau, risikokategori, dato for indsendelse og risikobeskrivelse.

 7. Under Handlinger skal du vælge den valgmulighed, der bedst passer til din situation.

  • I forbindelse med Databeskyttelse har du mulighed for at undtage processer fra databeskyttelsesscanninger og fjerne filen/mappen fra undtagelse og se File Insight.

  • I forbindelse med Firewall – netværk og forbindelser, har du mulighed for at vælge Stoler på, Fjern tillid, Begræns eller Fjern begrænsning for den valgte computer eller for alle uklassificerede computere på det valgte netværk.

  • I forbindelse med Firewall – aktiviteter, kan du tillade, at det valgte program får adgang til internettet. Du kan også se den firewallregel, der er indstillet for det valgte program, vha. funktionen Vis regel.

  • I forbindelse med Sikkerhedshistorik – Firewall-aktiviteter, har du mulighed for at bruge Norton File Insight-funktionen til at se oplysninger om den fil, der fik adgang til internettet, i vinduetFile Insight.

  • I forbindelse med Beskyttelse mod indtrængen, har du mulighed for at tillade eller blokere beskeden for den valgte angrebssignatur vha. funktionen Giv mig besked eller Hold op med at give mig besked.

  • For Opdatering af software har du indstillingen Kør scanning, hvis du vil køre en ny scanning med Opdatering af software.

 8. Under Risikostyring finder du relevante emner eller indstillinger, som sikrer den bedste beskyttelse af din pc.

Har du brug for yderligere hjælp?

Løsningen gjorde det nemt for mig at håndtere problemet.

Ja Nej

Hjælp os med at forbedre denne løsning.

Tak, fordi du hjalp os med at forbedre oplevelsen.

Hvad ønsker du at gøre nu?

Se efter løsninger, eller kontakt os.

DOCID: v19803667
Operativsystem Windows
Sidst ændret: 06/03/2022