Inne produkty

Wyświetlanie zaawansowanych szczegółów zdarzenia bezpieczeństwa i zalecanego działania

W oknie Historia zabezpieczeń — Szczegóły zaawansowane można znaleźć więcej informacji o zdarzeniu bezpieczeństwa, aby zdecydować o podjęciu działań.

 1. Otwórz program zabezpieczający Norton.

  Jeśli zobaczysz okno Moje konto Norton, obok opcji Bezpieczeństwo urządzenia kliknij przycisk Otwórz.

 2. W oknie głównym programu Norton dwukrotnie kliknij opcję Zabezpieczenia, a następnie kliknij opcję Historia.

 3. W oknie Historia zabezpieczeń, wybierz kategorię na liście rozwijanej Pokaż, aby filtrować zdarzenia bezpieczeństwa według kategorii. Można na przykład wybrać opcję Kwarantanna, aby wyświetlić tylko zdarzenia bezpieczeństwa związane z funkcją Kwarantanna.

 4. Kliknij dwukrotnie w dany element lub wybierz Więcej opcji, aby otworzyć okno Szczegóły zaawansowane historii zabezpieczeń lub Informacje o pliku.

 5. W sekcji Zestawienie informacji o alercie odszukaj poziom istotności, typ działania i status zaznaczonego elementu. Można tam też zobaczyć zalecane działanie wymagane dla wykrytego elementu.

 6. W sekcji Szczegóły zaawansowane można znaleźć informacje takie jak poziom zagrożenia, kategoria zagrożenia, data wysłania i opis zagrożenia.

 7. W sekcji Działania wybierz opcję pasującą do sytuacji.

  • W sekcji Ochrona danych można wykluczyć proces ze skanowania ochrony danych i usunąć plik/folder z listy wykluczenia lub wyświetlić Informacje o pliku.

  • W sekcji Zapora — sieć i połączenia dostępne są opcje Zaufaj, Usuń zaufanie, Ogranicz lub Usuń ograniczenie dla wybranego komputera lub wszystkich niezaklasyfikowanych komputerów z wybranej sieci.

  • W sekcji Operacje zapory można Zezwolić wybranemu programowi na dostęp do Internetu. Możesz też wyświetlić regułę zapory dla danego programu przy użyciu opcji Wyświetl regułę.

  • W sekcji Historia zabezpieczeń — operacje zapory dostępna jest opcja Norton File Insight umożliwiająca wyświetlenie szczegółów pliku, który uzyskiwał dostęp do Internetu, w oknie Informacje o pliku.

  • W sekcji Zapobieganie włamaniom dostępna jest opcja zezwolenia lub zablokowania powiadamiania o wybranej sygnaturze ataku, poprzez wybranie polecenia Powiadom mnie lub Przestań powiadamiać.

  • W sekcji Menedżer aktualizacji dostępna jest opcja Uruchom skanowanie, uruchamiająca nowe skanowanie funkcji Menedżer aktualizacji.

 8. W sekcji Zarządzanie zagrożeniami wyświetlane są tematy i ustawienia pomagające jak najlepiej chronić komputer.

Potrzeba więcej pomocy?

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v19803667
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 06/03/2022