Άλλα προϊόντα

Εμφάνιση προηγμένων λεπτομερειών ενός συμβάντος ασφαλείας και συνιστώμενης ενέργειας

Το παράθυρο Ιστορικό ασφαλείας - Προηγμένες Λεπτομέρειες παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ένα συμβάν ασφαλείας, ώστε να μπορείτε να αποφασίσετε για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.

 1. Ανοίξτε το προϊόν ασφαλείας συσκευής Norton.

  Αν εμφανίζεται το παράθυρο My Norton, δίπλα στο στοιχείο Ασφάλεια συσκευής, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Ασφάλεια και έπειτα στην επιλογή Ιστορικό.

 3. Στο παράθυρο Ιστορικό ασφαλείας, στην αναπτυσσόμενη λίστα Εμφάνιση, επιλέξτε την κατηγορία για να φιλτράρετε τα συμβάντα ασφαλείας κατά κατηγορία. Για παράδειγμα, επιλέξτε την επιλογή Τοποθέτηση σε καραντίνα για να καταχωρίσετε μόνο τα συμβάντα ασφαλείας που σχετίζονται με τη λειτουργία Καραντίνα.

 4. Κάντε διπλό κλικ σε ένα αντικείμενο ή επιλέξτε το στοιχείο Περισσότερες επιλογές, για να ανοίξετε το παράθυρο Προηγμένες λεπτομέρειες ιστορικού ασφαλείας ή Λεπτομέρειες αρχείου Insight.

 5. Στην ενότητα Σύνοψη ειδοποιήσεων , βρείτε το επίπεδο σοβαρότητας, τον τύπο δραστηριότητας και την κατάσταση του επιλεγμένου στοιχείου. Επίσης, σας δείχνει τη συνιστώμενη ενέργεια που απαιτείται για το αντικείμενο που ανιχνεύθηκε.

 6. Στην ενότητα Προηγμένες λεπτομέρειες , βρείτε πληροφορίες όπως επίπεδο κινδύνου, κατηγορία κινδύνου, ημερομηνία υποβολής και περιγραφή κινδύνου.

 7. Στην ενότητα Ενέργειες, κάντε κλικ στην επιλογή που ανταποκρίνεται καλύτερα στην κατάστασή σας.

  • Για το στοιχείο Προστασία δεδομένων, μπορείτε να επιλέξετε να εξαιρέσετε μια διαδικασία από τη σάρωση προστασίας δεδομένων και να καταργήσετε το αρχείο ή τον φάκελο από τις εξαιρέσεις και να προβάλετε Λεπτομέρειες αρχείου Insight.

  • Για το στοιχείο Τείχος προστασίας - Δίκτυο και συνδέσεις, μπορείτε να επιλέξετε Να θεωρηθεί αξιόπιστο, Να μην θεωρηθεί αξιόπιστο, Περιορισμός ή Κατάργηση περιορισμού από τον επιλεγμένο υπολογιστή ή από όλους τους υπολογιστές που δεν έχουν ταξινομηθεί στο επιλεγμένο δίκτυο.

  • Αν επιλέξατε το στοιχείο Τείχος προστασίας - Δραστηριότητες, μπορείτε να επιλέξετε το στοιχείο Να επιτρέπεται προκειμένου το επιλεγμένο πρόγραμμα να αποκτήσει πρόσβαση στο διαδίκτυο ή να προβάλετε τον κανόνα τείχους προστασίας που έχει οριστεί για το επιλεγμένο πρόγραμμα χρησιμοποιώντας την επιλογή Προβολή κανόνα.

  • Αν επιλέξατε το στοιχείο Ιστορικό ασφαλείας - Δραστηριότητες τείχους προστασίας, η επιλογή Norton File Insight σάς επιτρέπει να προβάλετε τις λεπτομέρειες του αρχείου που απέκτησε πρόσβαση στο διαδίκτυο στο παράθυρο Λεπτομέρειες αρχείου Insight.

  • Αν επιλέξατε το στοιχείο Πρόληψη εισβολής, μπορείτε να επιτρέψετε ή να αποκλείσετε την ειδοποίηση για την επιλεγμένη υπογραφή επίθεσης χρησιμοποιώντας την επιλογή Ειδοποίηση ή Διακοπή αποστολής ειδοποιήσεων.

  • Για το Πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού, έχετε την επιλογή Εκτέλεση σάρωσης για να εκτελέσετε μια νέα σάρωση ενημέρωσης λογισμικού.

 8. Στην περιοχή Διαχείριση κινδύνων , βρείτε τα σχετικά θέματα ή ρυθμίσεις για να εξασφαλίσετε την καλύτερη προστασία του υπολογιστή σας.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v19803667
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 06/03/2022