Andra produkter

Åtgärda problem med upprepade varningar gällande anslutningsblockering från Norton för Mac

I fönstret Anslutningsblockering kan du specificera program, portar, tjänster och IP-adresser som kan ansluta till och från Mac-datorn. Baserat på åtkomstinställningarna som du anger tillåter eller blockerar brandväggen försök att ansluta med programmet, tjänsten eller från IP-adressen.

När ett program eller en tjänst försöker ansluta till datorn via internet meddelar Norton dig och uppmanar dig att tillåta eller blockera programmet eller tjänsten.

 • Om anslutningsbegäran kommer från ett känt program eller en känd tjänst som du tror är säker kan du tillåta anslutningen.

 • Om du inte är säker på källan till anslutningsbegäran klickar du på Detaljer i meddelanderutan för att se anslutningsinformationen.

  Sedan kan du välja att tillåta eller blockera anslutningsbegäran.

Inställningarna för Anslutningsblockering som du konfigurerar gäller för den valda nätverksplatsen. Om du har ändrat nätverk kan du få varningen om anslutningsblockering igen. Välj Tillåt eller Blockera i varningsfönstret för anslutningsblockering.

I vissa fall gäller inte regeln för anslutningsblockering för ett visst program vilket resulterar i upprepade varningar gällande anslutningsblockering. Åtgärda problemet genom att uppdatera Norton-produkten till den senaste versionen. Ta bort och lägg till regeln för anslutningsblockering igen om problemet kvarstår.

STEG 1

Kör LiveUpdate

 1. Starta Norton.

  Om du ser fönstret Mitt Norton bredvid Enhetssäkerhet ska du klicka Öppna.

 2. Klicka på LiveUpdate i huvudfönstret i Norton.

 3. Kör LiveUpdate tills inga fler uppdateringar är tillgängliga för Norton-produkten.

 4. Starta om Mac-datorn om du uppmanas till det.

STEG 2

Ta bort regeln för anslutningsblockering

 1. Starta Norton.

  Om du ser fönstret Mitt Norton bredvid Enhetssäkerhet ska du klicka på Öppna.

 2. Klicka på Avancerat eller Inställningar i Nortons huvudfönster.

 3. Klicka på Brandvägg i det vänstra fältet.

 4. I den högra panelen, bredvid Anslutningsblockering, klickar du på ikonen för inställningar .

 5. I fönstret Anslutningsblockering, från programlistan, väljer du det program som du ser de upprepade Norton-varningarna för.

 6. Klicka på Ta bort.

 7. Klicka på Ta bort i bekräftelsefönstret.

 8. Klicka på Klar.

 9. Stäng alla program och starta om Mac-datorn.

STEG 3

Konfigurera en ny regel för anslutningsblockering

 1. Starta Norton.

  Om du ser fönstret Mitt Norton bredvid Enhetssäkerhet ska du klicka på Öppna.

 2. Klicka på Avancerat eller Inställningar i Nortons huvudfönster.

 3. Klicka på Brandvägg i det vänstra fältet.

 4. I den högra panelen, bredvid Anslutningsblockering, klickar du på ikonen för inställningar .

 5. Klicka på Lägg till program i fönstret Anslutningsblockering.

 6. Välj önskat program i fönstret Välj program.

  Om programmet inte visas i listan klickar du på Annat för att söka efter eller lokalisera det.

 7. Klicka på Välj.

  Programmet som du lagt till visas i fönstret Anslutningsblockering med åtkomstinställningen "tillåt" som standard. Klicka på tillåt bredvid programnamnet och välj sedan blockera om du vill blockera programmet.

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v137832125
Operativsystem: Mac OS X
Senast ändrat: 12/02/2021