Άλλα προϊόντα

Διορθώστε το πρόβλημα με τις επαναλαμβανόμενες ειδοποιήσεις αποκλεισμού σύνδεσης από το Norton για Mac

Το παράθυρο Αποκλεισμός συνδέσεων σας επιτρέπει να καθορίσετε τις εφαρμογές, θύρες, υπηρεσίες και διευθύνσεις IP που μπορούν να συνδέονται με και από το Mac σας. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις πρόσβασης που καθορίζετε, το τείχος προστασίας επιτρέπει ή αποκλείει κάθε απόπειρα σύνδεσης με χρήση της εφαρμογής ή της υπηρεσίας ή σύνδεσης από τη διεύθυνση IP.

Όταν μια εφαρμογή ή μια υπηρεσία προσπαθεί να συνδεθεί στον υπολογιστή σας μέσω Internet, το Norton σας ειδοποιεί και σας ζητά να την επιτρέψετε ή να την αποκλείσετε.

 • Αν το αίτημα σύνδεσης προέρχεται από γνωστή εφαρμογή ή υπηρεσία που πιστεύετε ότι είναι ασφαλής, μπορείτε να επιτρέψετε τη σύνδεση.

 • Αν δεν είστε σίγουροι για την προέλευση του αιτήματος σύνδεσης, στο παράθυρο ειδοποιήσεων, κάντε κλικ στην επιλογή Λεπτομέρειες για να δείτε τις λεπτομέρειες σύνδεσης.

  Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε να επιτρέψετε ή να αποκλείσετε το αίτημα σύνδεσης.

Οι ρυθμίσεις Αποκλεισμού συνδέσεων που ορίζετε αφορούν αποκλειστικά την επιλεγμένη θέση δικτύου. Εάν έχετε αλλάξει το δίκτυό σας, ενδέχεται να λάβετε ξανά την ειδοποίηση αποκλεισμού σύνδεσης. Επιλέξτε Να επιτρέπεται ή Αποκλεισμός στο παράθυρο ειδοποίησης Αποκλεισμός σύνδεσης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο κανόνας Αποκλεισμού Σύνδεσης για μια εφαρμογή δεν ισχύει και έχει ως αποτέλεσμα επανειλημμένες ειδοποιήσεις Αποκλεισμού Σύνδεσης. Για να διορθώσετε αυτό το πρόβλημα, ενημερώστε το προϊόν Norton στην πιο πρόσφατη έκδοση. Εάν το πρόβλημα παραμένει, καταργήστε και προσθέστε ξανά τον κανόνα αποκλεισμού σύνδεσης.

ΒΗΜΑ 1

Εκτέλεση του LiveUpdate

 1. Εκκινήστε το Norton.

  Αν εμφανίζεται το παράθυρο Το Norton μου, δίπλα στο στοιχείο Ασφάλεια συσκευής, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στο στοιχείο LiveUpdate.

 3. Εκτελέστε το LiveUpdate έως ότου να μην υπάρχουν άλλες διαθέσιμες ενημερώσεις για το προϊόν Norton.

 4. Αν σας ζητηθεί, επανεκκινήστε το Mac σας.

ΒΗΜΑ 2

Αφαιρέστε τον κανόνα Αποκλεισμού Σύνδεσης

 1. Εκκινήστε το Norton.

  Αν εμφανίζεται το παράθυρο Το Norton μου, δίπλα στο στοιχείο Ασφάλεια συσκευής, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους ή στις Ρυθμίσεις.

 3. Στο αριστερό τμήμα, κάνε κλικ στην επιλογή Τείχος προστασίας.

 4. Στο δεξί τμήμα, δίπλα στην επιλογή Αποκλεισμός σύνδεσης, κάντε κλικ στο εικονίδιο των ρυθμίσεων.

 5. Στο παράθυρο Αποκλεισμός σύνδεσης, από τη λίστα των εφαρμογών, επιλέξτε την εφαρμογή για την οποία βλέπετε τις επαναλαμβανόμενες ειδοποιήσεις Norton.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση.

 7. Στο παράθυρο επιβεβαίωσης, κάντε κλικ στην επιλογή Αφαίρεση.

 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος.

 9. Κλείστε όλα τα προγράμματα και επανεκκινήστε τον υπολογιστή Mac.

ΒΗΜΑ 3

Ορίστε έναν νέο κανόνα αποκλεισμού σύνδεσης

 1. Εκκινήστε το Norton.

  Αν εμφανίζεται το παράθυρο Το Norton μου, δίπλα στο στοιχείο Ασφάλεια συσκευής, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους ή στις Ρυθμίσεις.

 3. Στο αριστερό τμήμα, κάνε κλικ στην επιλογή Τείχος προστασίας.

 4. Στο δεξί τμήμα, δίπλα στην επιλογή Αποκλεισμός σύνδεσης, κάντε κλικ στο εικονίδιο των ρυθμίσεων.

 5. Στο παράθυρο Αποκλεισμός σύνδεσης, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη εφαρμογής.

 6. Στο παράθυρο Επιλέξτε εφαρμογή, διαλέξτε την εφαρμογή που θέλετε.

  Σε περίπτωση που η εφαρμογή που θέλετε να επιλέξετε δεν εμφανίζεται στη λίστα, κάντε κλικ στο στοιχείο Άλλο για αναζήτηση ή εντοπισμό της εφαρμογής.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή.

  Η εφαρμογή που έχετε προσθέσει εμφανίζεται στο παράθυρο Αποκλεισμός σύνδεσης με την προεπιλεγμένη ρύθμιση πρόσβασης ως «Να επιτρέπεται». Εάν θέλετε να αποκλείσετε την εφαρμογή, δίπλα στο όνομα της εφαρμογής, κάντε κλικ στο κουμπί Να επιτρέπεται και στη συνέχεια επιλέξτε Αποκλεισμό.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v137832125
Λειτουργικό σύστημα: Mac OS X
Τελευταία τροποποίηση: 12/02/2021