Inne produkty

Napraw problem z powtarzającymi się alertami o blokowaniu połączeń w programie Norton dla komputerów Mac

Okno Blokowanie połączeń umożliwia określenie programów, portów, usług i adresów IP, dla których dozwolone są połączenia przychodzące i wychodzące z komputera Mac. Na podstawie określonych ustawień dostępu zapora blokuje lub zezwala na połączenie przez program, usługę lub adres IP.

Gdy aplikacja lub usługa próbuje połączyć się z komputerem przez Internet, program Norton wysyła powiadomienie z prośbą o udzielenie jej zezwolenia lub zablokowanie jej.

 • Jeśli żądanie połączenia pochodzi od znanej aplikacji lub usługi, która według Ciebie jest bezpieczna, można zezwolić na połączenie.

 • Jeśli nie masz pewności co do źródła żądania połączenia, w oknie powiadomienia kliknij opcję Szczegóły, aby wyświetlić szczegóły połączenia.

  Następnie można udzielić zezwolenia na połączenie lub je zablokować.

Skonfigurowane ustawienia blokowania połączeń są właściwe dla wybranej lokalizacji sieciowej. Jeśli zmieniono sieć, alert o blokowaniu połączenia może pojawić się ponownie. Wybierz opcję Zezwól lub Blokuj w oknie alertu Blokowania połączeń.

W niektórych przypadkach reguła Blokowania połączeń nie stosuje się dla danej aplikacji i powoduje powtarzające się alerty Blokowania połączeń. Aby rozwiązać ten problem, zaktualizuj program Norton do najnowszej wersji. Jeśli problem nadal występuje, usuń regułę Blokowania połączeń i dodaj ją ponownie.

KROK 1

Uruchom usługę LiveUpdate.

 1. Uruchom program Norton.

  Jeśli zobaczysz okno Moje konto Norton, obok opcji Bezpieczeństwo urządzenia kliknij przycisk Otwórz.

 2. W oknie głównym programu Norton kliknij opcję LiveUpdate.

 3. Uruchom usługę LiveUpdate i pobierz wszystkie dostępne aktualizacje produktu Norton.

 4. Po wyświetleniu monitu uruchom ponownie komputer Mac.

KROK 2

Usuwanie reguły Blokowania połączeń

 1. Uruchom program Norton.

  Jeśli zobaczysz okno Moje konto Norton, obok opcji Bezpieczeństwo urządzenia kliknij przycisk Otwórz.

 2. W oknie głównym programu Norton kliknij opcję Zaawansowane lub Ustawienia.

 3. W lewym okienku kliknij opcję Zapora.

 4. W prawym okienku obok opcji Blokowanie połączeń kliknij ikonę ustawień .

 5. W oknie Blokowanie połączeń wybierz z listy aplikację, dla której program Norton wyświetla wielokrotne alerty.

 6. Kliknij przycisk Usuń.

 7. W oknie potwierdzenia kliknij przycisk Usuń.

 8. Kliknij przycisk Gotowe.

 9. Zamknij wszystkie programy, a następnie uruchom ponownie komputer Mac.

KROK 3

Konfiguracja nowej reguły Blokowania połączeń

 1. Uruchom program Norton.

  Jeśli zobaczysz okno Moje konto Norton, obok opcji Bezpieczeństwo urządzenia kliknij przycisk Otwórz.

 2. W oknie głównym programu Norton kliknij opcję Zaawansowane lub Ustawienia.

 3. W lewym okienku kliknij opcję Zapora.

 4. W prawym okienku obok opcji Blokowanie połączeń kliknij ikonę ustawień .

 5. W oknie Blokowanie połączeń kliknij opcję Dodaj program.

 6. W oknie okno Wybierz aplikację wybierz odpowiednią aplikację.

  Jeżeli aplikacja, którą chcesz wybrać nie jest widoczną na liście, kliknij opcję Inne, aby ją wyszukać.

 7. Kliknij przycisk Wybierz.

  Dodana aplikacja pojawi się w oknie Blokowania połączeń z domyślnym dostępem ustawionym jako „zezwalaj". Jeśli chcesz zablokować aplikację, obok nazwy aplikacji kliknij opcję zezwól, a następnie wybierz opcję blokuj.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v137832125
System operacyjny: Mac OS X
Ostatnia modyfikacja: 12/02/2021