Iné produkty

Nastavenie funkcií Zabezpečenie aplikácií a Zabezpečenie internetu v aplikácii Norton 360 v zariadení Android

Nastavte funkcie Zabezpečenie aplikácií a Zabezpečenie internetu v svojom mobilnom zariadení, a ochráňte tak svoje zariadenie pred aplikáciami, ktoré obsahujú riziká a online hrozby. Súčasťou týchto funkcií je:

 • Poradca pre aplikácie v Google Play: preveruje aplikácie a informuje vás, či obsahujú riziká, skôr ako si ich nainštalujete z obchodu Google Play.

 • Preverenie v reálnom čase: automaticky preveruje vaše zariadenie a lepšie ho chráni pred malvérom a rizikovými aplikáciami.

 • Obnovenie po ransomvéri: vyhľadáva v aplikáciách ransomvér uzamkýnajúci obrazovku, ktorý zablokuje vaše zariadenie, kým neuskutočníte príslušnú platbu, a kryptoransomvér, ktorý šifruje dôležitý obsah a drží vaše súbory ako rukojemníka.

 • Safe Web: pomáha odhaliť podvodné webové lokality a upozorní vás na ne ešte predtým, ako ich navštívite.

 • Safe Search: Norton Safe Search vo výsledkoch vyhľadávania zobrazuje pre jednotlivé lokality hodnotenie Norton Secured, čím vám pomáha identifikovať a filtrovať podozrivé lokality vo výsledkoch vyhľadávania.

  Norton Safe Search neposkytuje hodnotenie zabezpečenia pre platené výsledky vyhľadávania (sponzorované odkazy) ani potenciálne nebezpečné sponzorované odkazy nefiltruje z výsledkov vyhľadávania.

Ak chcete použiť funkcie Zabezpečenie aplikáciíZabezpečenie internetu, musíte v zariadení zapnúť Službu Norton 360. Po nastavení funkcie Poradca pre aplikácie v Google Play v zariadení aplikácia Norton 360 automaticky povolí všetky funkcie, ktoré zahŕňajú Preverenie v reálnom čase,Obnovenie po ransomvériSafe Web.

Na karte ochrany môžete zobraziť aj súhrn aktivít, ktoré aplikácia Norton 360 vykonala za posledných 30 dní na ochranu vášho zariadenia pred:

 • škodlivými webovými lokalitami,

 • malvérom a potenciálne škodlivými aplikáciami,

Nastavenie Poradcu pre aplikácie v Google Play

 1. Spustite aplikáciu Norton 360 z domovskej obrazovky.

 2. Ak sa na hlavnej obrazovke aplikácie Norton 360 zobrazuje možnosť Zabezpečenie, klepnite na Zabezpečenie alebo prejdite na krok č. 3.

 3. Klepnite na Zabezpečenie aplikácií.

 4. Klepnite na Nastaviť.

 5. Na obrazovke Prístupnosť klepnite na Služba Norton 360.

 6. Na obrazovke Služba Norton 360 vedľa možnosti Použiť Službu Norton 360 presuňte posúvač do polohy Zapnuté.

 7. Prečítajte si informácie v zobrazenej výstrahe a klepnite naPovoliť alebo OK.

 8. V závislosti od verzie operačného systému Android postupujte takto:

  • V zariadeniach so systémom Android 9.x alebo s novšími verziami systému presuňte posúvač v časti Zobrazenie nad aplikáciami vedľa možnosti Povoliť zobrazenie nad aplikáciami do polohy Zapnuté.

  • V zariadeniach so systémom Android 6.x až 8.x presuňte posúvač v časti Aplikácie, ktoré sa môžu zobraziť pre ostatné aplikácie vedľa možnosti Povoliť zobrazenie pre ostatné aplikácie do polohy Zapnuté.

 9. Vo výstrahe Nestraťte ochranu klepnite na Ďalej.

 10. V závislosti od verzie operačného systému Android postupujte takto:

  • V zariadeniach so systémom Android 9.x alebo s novšími verziami systému klepnite vo výstrahe Povoliť aplikácii bežať na pozadí? na tlačidlo Povoliť.

  • V zariadeniach so systémom Android 6.x až 8.x klepnite vo výstrahe Ignorovať optimalizácie batérie? na možnosť Áno.

Pri počiatočnej inštalácii aplikácie Norton 360 Poradca pre aplikácie automaticky preverí všetky nainštalované aplikácie v zariadení a upozorní vás na prípadné riziká. Aplikácie, na ktoré vás upozorní, môžete označiť ako dôverné alebo ich odinštalovať.
Nainštalované aplikácie sú ohodnotené ako Ohrozenie ochrany osobných údajov na základe nasledujúceho správania:
 • Zdieľané osobné dáta – zobrazuje informácie, ako sú informácie o osobnom účte, kontaktné údaje, údaje o SIM karte, informácie o nastavení, údaje o nainštalovanej aplikácii, polohe alebo údaje o zariadení, ktoré sú zdieľané s príslušnou nainštalovanou aplikáciou.

 • Zobrazované reklamy – poskytuje informácie o tom, či aplikácia zobrazuje reklamy v rámci aplikácie alebo posiela reklamy na panel oznámení, prípadne umiestňuje ikony s reklamami na domovskú stránku.

 • Prenosy dát na pozadí – hodnotí aplikáciu podľa jej schopnosti potenciálne previesť mobilné dáta alebo spotrebovať šírku pásma na pozadí, keď sa aplikácia nepoužíva.

  Aby niektoré aplikácie Android a ich závislé služby fungovali správne, vyžadujú dáta na pozadí.

 • Zistené neobvyklé správanie – zobrazuje informácie v prípade zistenia nezvyčajných aktivít aplikácií v zariadení.

 • Využitie batérie na pozadí – uvádza zoznam aplikácií, ktoré používajú údaje o polohe a často sa obnovujú na pozadí, čím využívajú batériu, aj keď je aplikácia zatvorená.

Zobrazenie karty Správa o zabezpečení aplikácie

 1. Spustite aplikáciu Norton 360 z domovskej obrazovky.

 2. Na spodku hlavnej obrazovky aplikácie Norton 360 klepnite na možnosť Správa o ochrane a potiahnite nahor.

 3. V časti Zabezpečenie aplikácie zobrazíte počet zabezpečených a potenciálne škodlivých aplikácií, ktoré Norton 360 zistil.

Nastavenie funkcie Safe Search

 1. Spustite aplikáciu Norton 360 z domovskej obrazovky.

 2. Ak sa na hlavnej obrazovke aplikácie Norton 360 zobrazuje možnosť Zabezpečenie, klepnite na Zabezpečenie alebo prejdite na krok č. 3.

 3. Klepnite na Zabezpečenie internetu.

 4. V časti Viac ochrany klepnite naVyžaduje sa nastavenie.

 5. Na obrazovke Pridajte odkaz na obrazovku klepnite na Pridať odkaz a potom na Pridať automaticky. Odkaz sa vytvorí na domovskej obrazovke vášho zariadenia.

 6. Potiahnite prstom doprava a na obrazovke Pridajte panel vyhľadávania klepnite na možnosť Pridať panel vyhľadávania. Pre rýchly prístup k funkcii Safe Search sa do časti oznámení pridá panel Norton Safe Search.

 7. Klepnite na tlačidlo Dokončiť.

Zobrazenie karty správy Zabezpečenie internetu

 1. Spustite aplikáciu Norton 360 z domovskej obrazovky.

 2. Na spodku hlavnej obrazovky aplikácie Norton 360 klepnite na možnosť Správa o ochrane a potiahnite nahor.

 3. V časti Zabezpečenie internetu zobrazíte počet bezpečných a škodlivých webových lokalít, ktoré Norton 360 zistil.

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v137722459
Operačný systém: Android
Naposledy zmenené: 01.09.2022