Inne produkty

Dodawanie dziecka do konta Norton Family

Aby dodać nowe dziecko do swojego konta i monitorować jego działania, należy utworzyć profil dziecka i przypisać dziecko do urządzenia. Jeśli chcesz przypisać dziecko do komputera z systemem Windows, utwórz osobne konto użytkownika, do którego zaloguje się dziecko. Dzięki temu program Norton Family może monitorować każde dziecko oddzielnie i konfigurować reguły domu w oparciu o jego wiek.

Można dodać maksymalnie 15 dzieci do konta rodzinnego.

Dziecko można dodać z poziomu witryny Norton lub aplikacji Norton Family dla rodziców.

Witryna Norton

 1. Zaloguj się na swoje konto.

 2. Kliknij kartę Dodaj dziecko.

 3. W polu Imię dziecka wpisz jego imię.

  Nazwa nie może zawierać znaków specjalnych, takich jak &, # lub $.

 4. Wybierz poziom ograniczenia na podstawie wieku Twojego dziecka.

  Reguły domu są stosowane w oparciu o wybrany poziom ograniczeń.

 5. Kliknij przycisk Wybierz awatar lub Prześlij zdjęcie, aby ustawić zdjęcie profilowe dziecka.

 6. Kliknij przycisk Dalej.

 7. Jeśli korzystasz z urządzenia dziecka, kliknij przycisk Tak, a następnie kliknij przycisk Dalej. Jeśli nie korzystasz w tej chwili z urządzenia dziecka, kliknij przycisk Nie, aby przesłać łącze do pobrania w wiadomości e-mail. Otwórz tę wiadomość e-mail na urządzeniu, na którym chcesz zainstalować aplikację Norton Family.

 8. Kliknij lub uruchom pobrany plik instalatora.

 9. Menedżer pobierania Norton automatycznie zainstaluje aplikację Norton Family na urządzeniu.

 10. Zapoznaj się z Umową licencyjną, a następnie kliknij przycisk Zgadzam się, instaluj.

  Urządzenie zostaje automatycznie dołączone do Twojego konta.

 11. Kliknij przycisk Kontynuuj.

 12. W oknie Edytuj konta kliknij przycisk Edytuj znajdujący się obok dziecka, któremu chcesz przypisać to urządzenie.

 13. Kliknij przycisk Zaloguj jako i wybierz konto, którego dziecko używa do logowania się na tym urządzeniu. Jeśli dziecko korzysta z wielu kont użytkownika, wybierz to dziecko na wszystkich tych kontach.

 14. Kliknij kolejno przycisk Zapisz > OK.

 15. Powtórz te kroki, aby dodać więcej dzieci.

Aplikacja kontroli rodzicielskiej Norton Family na urządzeniu z systemem Android

 1. Otwórz aplikację do kontroli rodzicielskiej Norton Family w Trybie rodzica.

 2. Stuknij ikonę Dodaj dziecko obok nazwy Twojego konta.
 3. W polu Imię wpisz imię dziecka.

  Nazwa nie może zawierać znaków specjalnych, takich jak &, # ani $.

 4. Wybierz poziom ograniczenia na podstawie wieku dziecka. Program Norton Family stosuje reguły domu oparte na wybranym poziomie ograniczeń.

 5. Stuknij ikonę awatara, aby wybrać zdjęcie profilowe dla dziecka. Stukając ikonę aparatu, można wybrać zdjęcie z galerii lub zrobić zdjęcie.

 6. Stuknij opcję Utwórz.

  Informacje na temat przypisywania urządzenia do dziecka można znaleźć w artykule Dodawanie urządzenia do konta Norton Family.

 7. Powtórz kroki od 2 do 6, aby dodać więcej dzieci.

 8. Aby wyświetlić reguły dla tego dziecka, stuknij przycisk Reguły domu.

 9. Stuknij przycisk Zapisz.

 10. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli dodane dziecko korzysta z tego urządzenia, stuknij przycisk OK.

  • Jeśli dodane dziecko nie używa tego urządzenia, stuknij przycisk Anuluj i wprowadź adres e-mail, do którego dostęp jest możliwy za pomocą używanego przez dziecko urządzenia.

Aplikacja Norton Family dla rodziców na urządzeniu z systemem iOS

 1. Otwórz aplikację Norton Family dla rodziców.

 2. W prawym górnym rogu stuknij ikonę Dodaj dziecko .
 3. Wprowadź imię dziecka.

 4. Wybierz poziom ograniczenia na podstawie wieku dziecka. Program Norton Family stosuje reguły domu oparte na wybranym poziomie ograniczeń.

 5. Stuknij przycisk Dodaj.

 6. Kliknij łącze poziomu ograniczenia pod profilem dziecka, aby przejrzeć zastosowane do niego domyślne reguły domu. Reguły domu można zmieniać w dowolnej chwili po dodaniu dziecka.

 7. Stuknij przycisk Zapisz.

 8. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz urządzenie, które chcesz przypisać do dziecka.

  • Stuknij opcję Zainstaluj na innym urządzeniu, aby dodać nowe urządzenie do konta i przypisać do niego dziecko.

Jeśli logujesz się do konta Norton Family za pomocą konta Google, nie zapomnij wylogować się z konta Google w przeglądarce po ukończeniu konfiguracji programu Norton Family.

Potrzeba więcej pomocy?

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v127086880
System operacyjny: windows,android,ios
Ostatnia modyfikacja: 06/09/2023