Inne produkty

Funkcja App Advisor w programie Norton Mobile Security

Funkcja App Advisor w programie Norton Mobile Security chroni użytkownika, ostrzegając o zainstalowanych aplikacjach, które mogą ujawniać informacje osobiste lub wyświetlać wyskakujące reklamy, oraz o użyciu baterii i innych nietypowych sytuacjach. Skanuje urządzenie na podstawie oceny reputacji w chmurze i wyświetla ostrzeżenia o zainstalowanych aplikacjach wraz z podsumowaniem zagrożeń.

Aplikacje są oceniane jako Zagrożenie prywatności w zależności od następujących zachowań:

  • Udostępniono dane osobowe - wyświetlane są informacje o kontach osobistych, szczegóły kontaktów, dane karty SIM, dane ustawień, szczegółowe informacje o zainstalowanych aplikacjach, dane lokalizacji oraz dane urządzenia udostępniane za pomocą zainstalowanej aplikacji.

  • Wyświetlanie reklam - powiadomienia, gdy aplikacja wyświetla reklamy wewnątrz aplikacji lub powiadomienia reklamowe na pasku powiadomień albo umieszcza ikony reklamowe na ekranie głównym.

  • Pobieranie danych w tle - ocenianie aplikacji pod kątem możliwości przesyłania danych przez sieć komórkową lub wykorzystywania przepustowości w tle, gdy aplikacja nie jest używana.

    Niektóre aplikacje dla systemu Android oraz związane z nimi usługi dla pełnego działania wymagają danych w tle.

  • Wykryte nietypowe zachowania - wyświetlanie informacji w przypadku wykrycia nietypowych działań aplikacji na urządzeniu.

  • Użycie baterii w tle - wyświetlanie listy aplikacji korzystających z danych lokalizacji i często odświeżających dane w tle, które mogą zwiększać użycie energii nawet wtedy, gdy aplikacja nie jest otwarta.

Podczas instalowania programu Norton Mobile Security i jego wstępnej konfiguracji funkcja App Advisor automatycznie skanuje wszystkie aplikacje zainstalowane na urządzeniu i ostrzega w przypadku ewentualnych zagrożeń. Można wtedy zaufać aplikacji lub odinstalować ją.

Można także włączyć funkcję App Advisor for Google Play, pozwalającą na automatyczne skanowanie aplikacji nawet przed jej instalacją ze sklepu Google Play.

Potrzeba więcej pomocy?

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v97499944
System operacyjny: Android
Ostatnia modyfikacja: 03/08/2020