Andre produkter

Forberede Android-enheter for foreldrestyring ved hjelp av Norton Family

Forhindre opprettelse av nye brukere

Enheter som kjører Android 8.0 eller nyere, kan konfigureres med flere brukerkontoer. Disse inkluderer en eierprofilkonto, brukerkonto og gjestekonto. Som standard har disse enhetene en eierprofilkonto. Om nødvendig kan du opprette en ny brukerkonto eller en gjestekonto, slik at du kan dele enheten med andre medlemmer.
Hvis barna bruker noen av disse enhetene, vil aktivitetene deres kun overvåkes, om Norton Family er installert på den kontoen de bruker til å logge på enheten. I tillegg kan barna enkelt opprette en ny brukerkonto eller gjestekonto, hvis de bruker eierprofilkontoen til å logge på enheten, og så bytte til disse kontoene når de er på nett. I dette tilfellet kan ikke Norton Family overvåke aktivitetene deres ettersom den kun er installert på eierprofilen.
Det samme skjer når barnas enhet oppgraderes til Android 8.0 eller nyere. Da tilordnes du eierprofilkontoen, og alle installerte apper, inkludert Norton Family, vil være en del av denne profilen. Derfor må du installere Norton Family på brukerkontoen til barnet for å logge på enheten. Slik forhindrer du at barnet oppretter nye brukerkontorer, inkludert gjestekontoer. Hvis du vil ha mer informasjon, leser du Forhindre at barna oppretter nye brukerkontoer på Android 8.0-enheter eller nyere.

Kontrollere at apptillatelser er slått på

Norton Family trenger visse apptillatelser på barnets enhet for å forhindre at barnet omgår Norton Family-beskyttelsen. Derfor bør du passe på at du har slått på de nødvendige tillatelsene før du overleverer enheten til barnet ditt. Du blir varslet hvis barna eller selve enheten slår av disse tillatelsene. I så fall kan du slå på de nødvendige tillatelsene igjen for å fortsette med beskyttelsen.
Norton Family krever følgende tillatelser:
Enhetsadministrator, Tilgjengelighet, Tilgang til appbruk, Visning over andre apper, Plassering og Telefon.

Slik slår du på apptillatelser

Tillatelser i Android 11 eller nyere tilbakekalles hvis appen ikke brukes på et par måneder. Du kan endre dette ved å trykke på Gå til innstillinger og deretter på Apptillatelser.

 1. Åpne Norton Familys foreldrestyringsapp på barnets enhet.

 2. Trykk på profilikonet, og trykk deretter på Tillatelser.

 3. På skjermen Tillatelser slår du på tillatelsene som er merket med et rødt advarselstegn
  • Enhetsadministrator: Kreves for å forhindre at barnet ditt avinstallerer Norton Family-appen.

   Trykk på den, og trykk deretter på Aktiver denne enhetsadministratorappen.

  • Tilgang til appbruk: Kreves for at Tidsovervåkning og Appovervåkning skal fungere.

   Trykk på den, og trykk deretter på Norton Family. På skjermen Brukstilgang slår du på Tillat brukstilgang.

  • Plassering: Gjør det mulig å spore plasseringen til barnet ditt.

   Avhengig av hvilken versjon av Android OS du har på enheten, gjør du ett av følgende:

   • For versjoner av Android 10.x og eldre: Trykk på Plassering, og trykk deretter på Tillat hele tiden.

   • Gjør følgende for Android 11 eller nyere: Trykk på Plassering > Hele tiden.

    På siden Appinfo trykker du på Tillatelser > Plassering og velger Tillat hele tiden.

  • Tegn over apper: Gjør det mulig å blokkere apper som du mener er upassende for barnets alder.

   Trykk på den, og slå deretter på Tillat visning av andre apper.

  • Tilgjengelighet: Kreves for økt overvåkning av barnets nettaktiviteter og for å forhindre uautorisert avinstallasjon av appen Foreldrestyring i Norton Family.

   Trykk på den, og slå deretter på Norton Family-tilgangstjeneste.

  • Telefon: Lar barnet ringe til nødkontakter under tidsbegrensning eller umiddelbar lås.

   Trykk på den og gi Norton Family tilgang til telefonkontaktene.

  • Varsling: Lar barnet motta varslinger i oppdateringer for grenser.

   Trykk på den og gi Norton Family tillatelse til å motta varslinger.

Blokkere Innstillinger-appen

App- og tidsovervåkning krever at noen av alternativene i Innstillinger-appen alltid skal være på. Be barna om å ikke slå av disse alternativene. Hvis barna fortsatt har tilgang til Innstillinger-appen og deaktiverer disse alternativene, kan du blokkere Innstillinger på Norton-nettstedet eller i Norton Familys foreldrestyringsapp for Android.
Hvis du vil aktivere Innstillinger-appen igjen, følger fremgangsmåten under, men slår av blokkering.

Bruke Norton-nettstedet

 1. Logg på kontoen din.

 2. Velg barnet du vil angi Overvåkning av mobilapper for.

 3. Hvis Overvåkning av apper er slått av, slår du funksjonen på ved å flytte Av/på-bryteren til .

 4. Hvis du vil vise eller redigere grensene for Overvåking av apper, klikker du på innstillingsikonet .
 5. På fanen Grenser, ved siden av Innstillinger, flyttet du på glidebryteren for å blokkere appen.

 6. Klikk på Lagre.

Bruke Norton Familys foreldrestyringsapp for Android

 1. Logg på Norton Family-appen i foreldremodus.

 2. Trykk på barnet du vil administrere.

 3. Gå til fanen Regler.

 4. Gå til Aktiviteter og trykk på Appovervåkning.

 5. Hvis Appovervåkning er slått av, slår du på funksjonen ved å trykke på Avknappen.

 6. Sjekk Innstillinger-appen og trykk deretter på Fullført.

Hvis du bruker Google-kontoen for å logge på Norton Family-kontoen, må du logge av Google-kontoen i nettleseren når du har fullført konfigureringen av Norton Family.

Trenger du mer hjelp?

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v119047655
Operativsystem: Android
Sist endret: 30/08/2022