Άλλα προϊόντα

Διαγραφή συνόλου αντιγράφων ασφαλείας και αρχείων από το Cloud Backup

Μπορείτε να διαγράψετε ένα σύνολο αντιγράφων ασφαλείας, αν αυτό είναι πλέον περιττό. Δεν μπορείτε να διαγράψετε ένα σύνολο αντιγράφων ασφαλείας αν είναι το μόνο διαθέσιμο. Ωστόσο, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο σύνολο αντιγράφων ασφαλείας προτού διαγράψετε το παλιό.

Κατά τη διαγραφή ενός συνόλου αντιγράφων ασφαλείας, αλλάζουν επίσης και οι λεπτομέρειες αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων που περιλαμβάνονται στο εν λόγω σύνολο αντιγράφων ασφαλείας. Για παράδειγμα, οι επικαλύψεις εικονιδίων και η καρτέλα Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας στις ιδιότητες του αρχείου δεν εμφανίζονται πλέον.

Η διαγραφή ενός συνόλου αντιγράφων ασφαλείας είναι ιδιαίτερα χρήσιμη αν θέλετε να αποδεσμεύσετε χώρο στον Ασφαλή χώρο αποθήκευσης στο cloud.

Για τη διαγραφή ενός συνόλου αντιγράφων ασφαλείας από τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας στο cloud, πρέπει να ρυθμίσετε την επιλογή Περιορισμός χρήσης δικτύου στο παράθυρο Ρυθμίσεις τείχους προστασίας σε Χωρίς όριο.

Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στην ενότητα Προσδιορισμός της χρήσης Internet από το προϊόν Norton.

Video: How to delete a backup set and the files that you backed up

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v19828921
Λειτουργικό σύστημα: Windows, Mac OS X, Android, iOS
Τελευταία τροποποίηση: 06/01/2021