Andra produkter

Visa eller ändra standardfiltyper eller filtillägg som Norton inkluderar i säkerhetskopior

Som standard söker Norton Backup efter filer som hör till vissa filtyper, som bilder, musik eller video, innan en säkerhetskopiering körs. Standardfiltyperna säkerställer att de data som de flesta användare anser vara viktiga säkerhetskopieras automatiskt när de har skapat en säkerhetskopieuppsättning och kör en säkerhetskopia. Du kan ändra standardinställningarna för säkerhetskopieringstypen eller de tillägg som ingår i varje filtyp om du vill inkludera eller utesluta data från dina säkerhetskopior.

Visa eller ändra standardfiltyper eller filtillägg som ingår i säkerhetskopior

 1. Öppna Norton Device Security-produkten.

  Om du ser fönstret Mitt Norton bredvid Säkerhet för digitala enheter ska du klicka på Öppna.

 2. Dubbelklicka på Säkerhetskopiering i Norton-produktens huvudfönster och klicka sedan på Säkerhetskopior.

 3. I fönstret Inställningar för säkerhetskopia i listrutan Säkerhetskopia väljer du den säkerhetskopia som du vill konfigurera.

 4. På fliken Vad, kontrollera Redigera filtyp för att ändra tillägg som ingår i filtyper för bild-, musik-, videofiler och andra filtyper.

 5. Klicka på Konfigurera bredvid en filtyp under Filtyper.

 6. Gör något av följande i fönstret som visas och klicka på Spara.

  • Om du vill ta bort ett filtillägg väljer du filtillägget i listan och klickar på Ta bort.

  • Klicka på Lägg till ny för att lägga till ytterligare tillägg till listan.

Följande lista innehåller en del av de filtyper som varje filkategori omfattar:

Bilder

I denna kategori finns bland annat följande filformat: JPEG och JIFF (.jpg, .jpeg, .jpe, .jP2, .j2k, .j2cm .jpf); Graphic Interchange Format (.gif); Bitmapp (.bmp, .pct); Kodat bildformat (.tif, .tiff); Adobe PhotoDeluxe Image (.pdd); Windows-metafil (.wmf); Portable (Public) Network Graphic (.png); Photoshop (.psd); Macintosh Quickdraw/PICT Drawing (.pict); Encapsulated PostScript (.eps); MS Foxpro Screen (.sct); Run Length Encoded Bitmap (.rle); Device-Independent Bitmap Graphic (.dib); Borland JBuilder Project File (.jpx); Japan Picture Format (.jpc); Image Alchemy HSI Temporary Raw Bitmap (.raw); Pixar Picture (.pxr); CAD (.vda); Pixar Picture File (.pxr); Targa Bitmap (.tga); Adobe Illustrator Vector Graphic (.ai); Kodak Photo CD (.pcd); Kodak RAW Bitmap Image (.kdc); Adobe InDesign (.indd); Paint Shop Pro Image (.psp); Corel Vector Graphic Drawing (.cdr); och Targa Bitmap (.icb, .vst).

Musik

Dessa kategorier är bland annat: MPEG Audio Stream, Layer III (.mp3), MPEG-4 (.mp4), MPEG-4 Audio Layer (.m4a), Apple Protected AAC-fil (.m4p), Real Networks RealMedia Streaming Media (.ra), RealMedia Streaming Media (.rm), RealMedia Meta (.ram), MIDI-fil (.rmi), MS Windows Media Audio (.wma), MPEG-2 Advanced Audio Coding (.aac), Monkey's Audio Lossless Audio Compression Format (.ape), Free Lossless Audio Codec (.flac), Waveform Audio (.wav), MP3 Playlist (.m3u), Musical Instrument Digital Interface MIDI Sound (.mid, .midi), Fast Tracker 2 Extended Module (.xm), ScreamTracker v3 (.s3m), MPEG Audio Stream, Layer I (.mp1), Windows Media Player Playlist (.wpl), Playlist (.pls); Audio Codec 3 (.a3c), Audio Interchange File Format (.aif, .aifc, .aiff) och MPEG Audio Stream, Layer II (.mp2).

Ekonomifiler

Denna kategori omfattar men är inte begränsad till: Microsoft Money files (.mny, .mn1, .mn2, .mn3, .mn4, .mn5, .mn6, .mn7, .mn8, .mn9, .mn10, .mn11, .mn12, .mn13, .mn14, .mn15, .mbf); TurboTax Tax Return files (.tax, .tax2010, .tax2011, .tax2012, .tax2013, .tax2014, .tax2015, .tax2016); H&R Tax Return files (.t01, .t02, .t03, .t04, .t05, .t06, .t09, .t10, .t11, .t12, .t13); TaxACT files (.ta0, .ta1, .ta2, .ta3, .ta4, .ta5, .ta8, .ta9); QuickBooks files (.qba, .qbb, .qbi, .qbw, .qbx, .qph, .qdf, .qdb, .qif, .qsd, .qel, .qph, q00, q01, .q02, .q03, .q04, .q05, .Q98); Olicom Fax files (.ofx); Quicken Data File (.qdt); Simply Accounting File (.sdb); and Open Financial Connectivity files (.ofc).

Video

I denna kategori finns bland annat följande filformat: Microsoft Windows Media-filer (.wmv), Apple QuickTime Video Clip (.mov), MPEG 1 System Stream (.mpg, .mpeg), Macromedia Flash Format (.swf), Audio Video Interleave (.avi), MS Advanced Streaming Format (.asf), Beijer E-Designer (.mpa), MPEG Movie Clip (.mpe), MPEG-4 Video (.m4v), Digital Video File (.dv); Ogg Vorbis Compressed Video File (.ogm); Open Media Format File (.omf); MPEG-1 Video File (.m1v); MPEG-2 Program Stream Format File (.m2p); MPEG-2 Video Only File (.m2v); QuickTime Movie (.moov); MPEG-1 Video File (.mpv); QuickTime Movie (.qt); VDOScript File (.vdo) samt DVD Video Movie File (.vob).

Office-dokument

I denna kategori ingår bland annat: Microsoft Word-dokument och -mallar (.doc, .dot), Microsoft Excel-ark och -mallar (.xls, .xlt, .xlam), Microsoft PowerPoint Presentation- och Slideshow-filer (.ppt, .pps), Microsoft Project-filer (.mpp), Adobe Acrobat-filer (.pdf), textfiler (.txt), PostScript-filer (.ps), HyperText Markup Language-filer (.htm, .html), Microsoft HTML-dokument (.mht), WildTangent-PNG-filer (.wpg), kommaavgränsade textfiler (.csv) och WordPerfect PC Suite-dokument (.wpd).

E-post

Dessa kategorier är bland annat: Personliga mappfiler från Microsoft Outlook (.pst), e-post från Microsoft Exchange (.msg), e-post från Microsoft Outlook Express eller Windows (.dbx), e-post från Netscape (.snm) Media Stream Broadcast (.msb), Mailbox Message File (.mbx) Microsoft Outlook Rules Wizard File (.rwz), Microsoft Outlook Express Electronic Mail (.eml), First Reader Saved Message-mapp (.fol) och (.MsMessageStore).

Kontakter

Dessa kategorier är bland annat: Adressboksfil från Microsoft Outlook (.wab), Microsofts personliga adressbok (.pab); Palm-adressboksfil (.aba), Beijer E-Designer (.mpa), Palm Date Book-fil (.tda), vCard-fil (.vcf), Microsoft Outlook Adressbok (.oab), Microsoft Phonebook (.pbk), Palm DateBook File (.dba) och Sharp Organizer Telephone Bank (.ozp).

Internetfavoriter

I denna kategori ingår bland annat Webbplatsfiler (.url) som visas i favoritmenyn i Internet Explorer.

Övriga filtyper

Denna kategori inkluderar de filer du uttryckligen väljer att lägga till i säkerhetskopian. I kategorin ingår även filer som Norton inte kan lägga till i några av sina filkategorier.

Om du till exempel tar bort ett filnamnstillägg från en säkerhetskopiefil och lägger till en fil med detta tillägg till säkerhetskopian. I detta fall lägger Norton till filen till kategorin Andra filtyper.

Vissa filtyper används tillfälligt av program. Dessa filer är vanligtvis filtyper som .tmp. De kan inte säkerhetskopieras eftersom de redan sparats på disk när de skapades.

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v7344814
Operativsystem: Windows
Senast ändrat: 01/11/2021