מוצרים אחרים

הצגה או שינוי של סוגי הקבצים או סיומות הקבצים ש-Norton כולל בגיבויים כברירת מחדל

כברירת מחדל, Norton Backup מחפש קבצים השייכים לסוגי קבצים מסוימים, כגון תמונות, מוזיקה או וידאו, לפני הרצת גיבוי. סוגי הקבצים המוגדרים כברירת מחדל מבטיחים שהנתונים החשובים ביותר עבור רוב המשתמשים יגובו אוטומטית לאחר יצירת ערכת גיבוי והפעלת הגיבוי. באפשרותך לשנות את ברירות המחדל של סוג קובץ הגיבוי, או את הסיומות הכלולות בכל סוג קובץ, אם ברצונך לכלול או להחריג נתונים מהגיבויים שלך.

הצגה או שינוי של סוגי הקבצים או סיומות הקבצים הנכללים בגיבויים

 1. יש לפתוח את מוצר אבטחת Norton למכשיר.

  אם אתה רואה את החלון My Norton ליד אבטחת המכשיר, לחץ על פתח.

 2. בחלון הראשי של מוצר Norton, לחץ לחיצה כפולה על גיבוי, ולאחר מכן לחץ על ערכות גיבוי.

 3. בחלון הגדרות גיבוי, ברשימה הנפתחת ערכת גיבוי בחר את הגיבוי שברצונך להגדיר.

 4. בלשונית מה, סמן את ערוך סוג קובץ כדי לשנות את הסיומות הכלולות בסוגי הקבצים עבור תמונות, מוזיקה, וידאו וסוגי קבצים אחרים.

 5. תחת סוגי קבצים, לחץ על הגדרת תצורה לצד סוג קובץ.

 6. בחלון המופיע, בצע את הפעולות הבאות, ולחץ על שמור.

  • כדי להסיר סיומת קובץ, בחר את סיומת הקובץ ברשימה ולחץ על הסר.

  • כדי להוסיף סיומת לרשימה, לחץ על הוסף חדשה.

הרשימה הבאה כוללת חלק מסוגי הקבצים הכלולים בקטגוריות הגיבוי השונות:

תמונות

קטגוריה זו כוללת, בין השאר: תמונות JPEG ו-JIFF ‏(‎.jpg, .jpeg, .jpe, .jP2, .j2k, .j2c, .jpf); קובצי תמונה Graphic Interchange Format ‏(‎.gif); קובצי Bitmap Graphics‏ (‎.bmp, .pct); קובצי Tagged Image Format ‏(‎.tif, .tiff); תמונות Adobe PhotoDeluxe ‏(‎.pdd); קובצי Windows Metafile ‏(‎.wmf); קובצי Portable (Public) Network Graphic ‏(‎.png); קובצי Photoshop ‏(‎.psd); קובצי Macintosh Quickdraw/PICT Drawing ‏(‎.pict); קובצי Encapsulated PostScript ‏(‎.eps); קובצי MS Foxpro Screen ‏(‎.sct); קובצי Run Length Encoded Bitmap ‏(‎.rle); קובצי Device-Independent Bitmap Graphic ‏(‎.dib); קובצי Borland JBuilder Project ‏(‎.jpx); קובצי Japan Picture Format ‏(‎.jpc); קובצי Image Alchemy HSI Temporary Raw Bitmap ‏(‏‎.raw); קובצי Pixar Picture ‏(‎.pxr); קובצי CAD ‏(‎.vda); ‏Pixar Picture File ‏(‎.pxr);‏ TARGA File ‏(‎.tga); ‏Adobe Illustrator Vector Graphic ‏(‎.ai); ‏Kodak Photo CD ‏(‎.pcd); ‏Kodak RAW Bitmap Image ‏(‎.kdc); ‏Adobe InDesign Document ‏(‎.indd); ‏Paint Shop Pro Image ‏(‎.psp); ‏Corel Vector Graphic Drawing ‏(‎.cdr); וקובצי Targa Bitmap ‏(‎.icb, .vst)‏.

מוסיקה

קטגוריה זו כוללת, בין השאר: קובצי MPEG Audio Stream, Layer III ‏(‎.mp3); קובצי MPEG-4 Video ‏(‎.mp4); קובצי MPEG-4 Audio Layer ‏(‎.m4a); קובצי Apple Protected AAC ‏(‎.m4p); קובצי Real Networks RealMedia Streaming Media ‏(‎.ra); קובצי RealMedia Streaming Media ‏(‎.rm); קובצי RealMedia Metafile ‏(‎.ram); קובצי MIDI ‏(‎.rmi); קובצי MS Windows Media Audio ‏(‎.wma); קובצי MPEG-2 Advanced Audio Coding ‏(‎.aac); קובצי Monkey's Audio Lossless Audio Compression Format ‏(‎.ape); קובצי Free Lossless Audio Codec ‏(‎.flac); קובצי Waveform Audio ‏(‎.wav); קובצי MP3 Playlist ‏(‎.m3u); קובצי Musical Instrument Digital Interface MIDI Sound ‏(‎.mid; .midi); קובצי Fast Tracker 2 Extended Module ‏(‎.xm); קובצי ScreamTracker v3 Sound ‏(‎.s3m); קובצי MPEG Audio Stream, Layer I ‏(‎.mp1); ‏Windows Media Player Playlist ‏(‎.wpl); ‏Playlist ‏(‎.pls); ‏Audio Codec 3 File ‏(‎.a3c); ‏Audio Interchange File Format ‏(‎ .aif, .aifc, .aiff); ו-MPEG Audio Stream, Layer II ‏(‎.mp2).

קבצים כספיים

קטגוריה זו כוללת, בין השאר: קובצי Microsoft Money‏ (.mny, .mn1, .mn2, .mn3, .mn4, .mn5, .mn6, .mn7, .mn8, .mn9, .mn10, .mn11, .mn12, .mn13, .mn14, .mn15, .mbf)‎‏; קובצי TurboTax Tax Return‏ (.tax, .tax2010, .tax2011, .tax2012, .tax2013, .tax2014, .tax2015, .tax2016)‎‏; קובצי H&R Tax Return‏ (.t01, .t02, .t03, .t04, .t05, .t06, .t09, .t10, .t11, .t12, .t13)‎‏; קובצי TaxACT‏ (.ta0, .ta1, .ta2, .ta3, .ta4, .ta5, .ta8, .ta9)‎‏; קובצי QuickBooks‏ (.qba, .qbb, .qbi, .qbw, .qbx, .qph, .qdf, .qdb, .qif, .qsd, .qel, .qph, q00, q01, .q02, .q03, .q04, .q05, .Q98)‎‏; קובצי Olicom Fax‏ (.ofx)‎‏; קובץQuicken Data‏ (.qdt)‎‏; קובץ Simply Accounting‏ (.sdb)‎‏; וקובצי Open Financial Connectivity‏ (.ofc).

וידאו

קטגוריה זו כוללת, בין השאר: קובצי Microsoft Windows Media ‏(‎.wmv); קובצי Apple QuickTime Video Clip ‏(‎.mov); קובצי MPEG 1 System Stream ‏(‎.mpg, .mpeg); קובצי Macromedia Flash Format ‏(‎.swf); קובצי Audio Video Interleave ‏(‎.avi); קובצי MS Advanced Streaming Format ‏(‎.asf); קובצי Beijer E-Designer ‏(‎.mpa); קובצי MPEG Movie Clip ‏(‎.mpe); קובצי MPEG-4 Video ‏(‎.m4v); ‏Digital Video File ‏(‎.dv); ‏Ogg Vorbis Compressed Video File ‏(‎.ogm); ‏Open Media Format File ‏(‎.omf) ‏MPEG-1 Video File ‏(‎.m1v); ‏MPEG-2 Program Stream Format File ‏(‎.m2p); ‏MPEG-2 Video Only File ‏(‎.m2v); ‏QuickTime Movie ‏(‎.moov); ‏MPEG-1 Video File ‏(‎.mpv); ‏QuickTime Movie ‏(‎.qt); ‏VDOScript File ‏(‎.vdo); ו-DVD Video Movie File ‏(‎.vob).

מסמכי Office

קטגוריה זו כוללת, בין השאר: מסמכים ותבניות של Microsoft Word ‏(‎doc, .dot); מסמכים ותבניות של Microsoft Excel ‏(‎.xls, .xlt, .xlam); קובצי Presentation ו-Slideshow של Microsoft PowerPoint ‏(‎.ppt, .pps); קובצי Microsoft Project ‏(‎.mpp); קובצי Adobe Acrobat ‏(‎.pdf); קובצי טקסט (‎.txt); קובצי PostScript ‏(‎.ps); קובצי HyperText Markup Language ‏(‎.htm, .html); קובצי Microsoft HTML ‏(‎.mht); קובצי WildTangent Branded .PNG ‏(‎.wpg); קובצי טקסט בתבנית Comma-Separated Variables‏ (‎.csv); ומסמכי WordPerfect PC Suite ‏(‎.wpd).

דואר אלקטרוני

קטגוריה זו כוללת, בין השאר: קובצי ,תיקיות אישות של Microsoft Outlook ‏(‎.pst); הודעות Microsoft Exchange Mail ‏(‎.msg); קובצי דוא"ל של Microsoft Outlook Express או Windows Mail ‏(‎.dbx); קובצי דוא"ל של Netscape Mail‏ (‎.snm); ‏Media Stream Broadcast ‏(‎.msb); ‏Mailbox Message File ‏(‎.mbx); קובץ ‏Microsoft Outlook Rules Wizard ‏(‎.rwz); ‏Microsoft Outlook Express Electronic Mail ‏(‎.eml); ‏First Reader Saved Message Folder ‏(‎.fol); ו-(‎.MsMessageStore).

אנשי קשר

קטגוריה זו כוללת, בין השאר: קובצי Microsoft Outlook Address Book ‏(‎.wab); קובצי Microsoft Personal Address Book ‏(‎.pab); קובצי Palm Address Book ‏(‎.aba); קובצי Beijer E-Designer ‏(‎.mpa); קובצי Palm Date Book ‏(‎.tda); קובצי vCard ‏(‎.vcf); ‏Microsoft Outlook Address Book ‏(‎.oab); ‏Microsoft Phonebook ‏(‎.pbk); ‏קובצי Palm DateBook File ‏(‎.dba); ו-Sharp Organizer Telephone Bank ‏(‎.ozp).

סימניות אינטרנט

קטגוריה זו כוללת, בין השאר: קובצי Internet Location ‏(‎.url) המופיעים בתפריט המועדפים של Internet Explorer.

סוגי קבצים אחרים

קטגוריה זו כוללת את הקבצים שבחרת במיוחד לכלול בגיבוי. קטגוריה זו כוללת גם את הקבצים ש-Norton אינו יכול להוסיף לאף אחת מקטגוריות הקבצים שלו.

למשל, אם הסרת סיומת קובץ מקטגוריית קבצים לגיבוי והוספת לגיבוי קובץ עם סיומת זו. במקרה כזה Norton מוסיפה את הקובץ לקטגוריה 'סוגי קבצים אחרים'.

סוגים מסוימים של קבצים נמצאים בשימושן של תוכניות באופן זמני. בדרך כלל, אלה קבצים מסוג ‎.tmp לא ניתן לגבות קבצים אלה, מכיוון שהם כבר שמורים בדיסק בעת יצירתם.

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v7344814
מערכת הפעלה: Windows
שונה לאחרונה: 01/11/2021