Inne produkty

Wyświetl lub zmień domyślne typy plików lub rozszerzenia plików, które Norton zawiera w kopiach zapasowych

Domyślnie program Norton Backup szuka plików należących do określonych typów plików, takich jak zdjęcia, muzyka lub wideo, przed uruchomieniem kopii zapasowej. Domyślne typy plików zapewniają, że dane, które większość użytkowników uzna za ważne, zostaną automatycznie zarchiwizowane po utworzeniu zestawu kopii zapasowych i uruchomieniu kopii zapasowej. Możesz zmienić domyślne typy plików kopii zapasowej lub rozszerzenia zawarte w każdym typie pliku, jeśli chcesz uwzględnić lub wykluczyć dane z kopii zapasowych.

Wyświetl lub zmień domyślne typy plików lub rozszerzenia plików uwzględniane w kopiach zapasowych

 1. Otwórz program zabezpieczający Norton.

  Jeśli zobaczysz okno Moje konto Norton, obok opcji Bezpieczeństwo urządzenia kliknij przycisk Otwórz.

 2. W oknie głównym programu Norton dwukrotnie kliknij pozycję Kopia zapasowa, a następnie kliknij pozycję Zestawy kopii zapasowej.

 3. W oknie Ustawienia kopii zapasowej, na liście rozwijanej Zestaw kopii zapasowej, wybierz zestaw kopii zapasowej, który chcesz konfigurować.

 4. Na karcie Co zaznacz opcję Edytuj typ pliku, aby zmienić rozszerzenia zawarte w typach plików zdjęć, muzyki, wideo i inne.

 5. W obszarze Typy plików, obok typu plików kliknij polecenie Konfiguruj.

 6. W wyświetlonym oknie wykonaj poniższe czynności, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  • Aby usunąć rozszerzenie pliku, zaznacz rozszerzenie pliku na liście i kliknij przycisk Usuń.

  • Aby dodać nowe rozszerzenia do listy, kliknij przycisk Dodaj nowe.

Poniższa lista zawiera niektóre typy plików z poszczególnych kategorii plików kopii zapasowej:

Zdjęcia

Ta kategoria obejmuje, ale nie jest ograniczona do następujących typów plików: grafiki Photographic JPEG (Joint Photographic Experts Group) i JIFF (JPEG Interchange File Format) (.jpg, .jpeg, .jpe, .jP2, .j2k, .j2c, .jpf); pliki graficzne Graphic Interchange Format (.gif); pliki graficzne map bitowych (.bmp, .pct); pliki Tagged Image Format (.tif, .tiff); pliki Adobe PhotoDeluxe (.pdd); pliki Windows Metafile (.wmf); pliki Portable (Public) Network Graphic (.png); pliki programu Photoshop (.psd); pliki programu Macintosh Quickdraw/rysunków PICT (.pict); pliki formatu Encapsulated PostScript (.eps); pliki formatu MS Foxpro Screen (.sct); pliki Run Length Encoded Bitmap (.rle); pliki Device-Independent Bitmap Graphic (.dib); pliki projektów programu Borland JBuilder (.jpx); pliki Japan Picture Format (.jpc); pliki Image Alchemy HSI Temporary Raw Bitmap (.raw); pliki Pixar Picture (.pxr); pliki CAD (.vda); pliki TARGA (.tga); pliki grafiki wektorowej programu Adobe Illustrator (.ai); pliki Kodak Photo CD (.pcd); pliki map bitowych Kodak RAW (.kdc); dokumenty programu Adobe InDesign (.indd); pliki grafiki programu Paint Shop Pro (.psp); rysunki wektorowe programu Corel (.cdr); pliki Targa Bitmap (.icb, .vst).

Muzyka

Ta kategoria obejmuje, ale nie jest ograniczona do następujących typów plików: pliki .MPEG Audio Stream, Layer III (.mp3); pliki MPEG-4 video (.mp4); pliki MPEG-4 Audio Layer (.m4a); pliki Apple Protected AAC (.m4p); pliki Real Networks RealMedia Streaming Media (.ra); pliki RealMedia Streaming Media (.rm); pliki RealMedia Metafile (.ram); pliki MIDI (Musical Instrument Digital Interface) (.rmi); pliki MS Windows Media Audio (.wma); pliki MPEG-2 Advanced Audio Coding (.aac); pliki Monkey's Audio Lossless Audio Compression Format (.ape); pliki Free Lossless Audio Codec (.flac); pliki Waveform Audio (.wav); pliki MP3 Playlist (.m3u); pliki dźwiękowe Musical Instrument Digital Interface MIDI (.mid; .midi); pliki Fast Tracker 2 Extended Module (.xm); pliki dźwiękowe ScreamTracker v3 Sound (.s3m); pliki MPEG Audio Stream, Layer I (.mp1); pliki list odtwarzania programu Windows Media Player (.wpl); listy odtwarzania (.pls); pliki Audio Codec 3 (.a3c); pliki Audio Interchange File Format ( .aif, .aifc, .aiff); pliki MPEG Audio Stream, Layer II (.mp2).

Pliki finansowe

Ta kategoria zawiera między innymi następujące pliki: pliki programu Microsoft Money (.mny, .mn1, .mn2, .mn3, .mn4, .mn5, .mn6, .mn7, .mn8, .mn9, .mn10, .mn11, .mn12, .mn13, .mn14, .mn15, .mbf); pliki TurboTax Tax Return (.tax, .tax2010, .tax2011, .tax2012, .tax2013, .tax2014, .tax2015, .tax2016); pliki H&R Tax Return (.t01, .t02, .t03, .t04, .t05, .t06, .t09, .t10, .t11, .t12, .t13); pliki programu TaxACT (.ta0, .ta1, .ta2, .ta3, .ta4, .ta5, .ta8, .ta9); pliki programu QuickBooks (.qba, .qbb, .qbi, .qbw, .qbx, .qph, .qdf, .qdb, .qif, .qsd, .qel, .qph, q00, q01, .q02, .q03, .q04, .q05, .Q98); pliki programu Olicom Fax (.ofx); pliki danych programu Quicken (.qdt); pliki programu Simply Accounting (.sdb); pliki Open Financial Connectivity (.ofc).

Wideo

Ta kategoria obejmuje, ale nie jest ograniczona do następujących typów plików: pliki Microsoft Windows Media (.wmv); pliki Apple QuickTime Video Clip (.mov); pliki MPEG 1 System Stream (.mpg, .mpeg); pliki Macromedia Flash Format (.swf); pliki Audio Video Interleave (.avi); pliki MS Advanced Streaming Format (.asf); pliki Beijer E-Designer (.mpa); pliki MPEG Movie Clip (.mpe); pliki MPEG-4 Video (.m4v); pliki Digital Video (.dv); pliki Ogg Vorbis Compressed Video (.ogm); pliki Open Media Format (.omf); pliki MPEG-1 Video (.m1v); pliki MPEG-2 Program Stream Format (.m2p); pliki MPEG-2 Video Only (.m2v); pliki QuickTime Movie (.moov); pliki MPEG-1 Video (.mpv); pliki QuickTime Movie (.qt); pliki VDOScript (.vdo); pliki DVD Video Movie (.vob).

Dokumenty pakietu Office

Ta kategoria obejmuje, ale nie jest ograniczona do następujących typów plików: dokumenty i szablony programu Microsoft Word (.doc, .dot); arkusze kalkulacyjne i szablony programu Microsoft Excel (.xls, .xlt, .xlam); prezentacje i pokazy slajdów programu Microsoft PowerPoint (.ppt, .pps); pliki programu Microsoft Project (.mpp); pliki programu Adobe Acrobat (.pdf); pliki tekstowe (.txt); pliki PostScript (.ps); pliki języka HyperText Markup Language (.htm, .html); pliki w formacie Microsoft HTML (.mht); pliki WildTangent Branded .PNG (.wpg); pliki tekstowe rozdzielane przecinkami (.csv); a także pliki programów WordPerfect PC Suite (.wpd).

E-mail

Ta kategoria obejmuje, ale nie jest ograniczona do następujących typów plików: pliki folderów osobistych programu Microsoft Outlook (.pst); wiadomości pocztowe programu Microsoft Exchange (.msg); wiadomości e-mail programu Microsoft Outlook Express lub Windows Mail (.dbx); wiadomości e-mail programu Netscape Mail (.snm); pliki Media Stream Broadcast (.msb); pliki skrzynek pocztowych (.mbx); pliki Kreatora reguł programu Microsoft Outlook (.rwz); pliki wiadomości programu Microsoft Outlook Express (.eml); pliki First Reader Saved Message Folder (.fol); i pliki (.MsMessageStore).

Kontakty

Ta kategoria obejmuje, ale nie jest ograniczona do następujących typów plików: pliki Książki adresowej programu Microsoft Outlook (.wab); pliki Osobistej książki adresowej firmy Microsoft (.pab); pliki Palm Address Book (.aba); pliki Beijer E-Designer (.mpa); pliki Palm Date Book (.tda); pliki vCard (.vcf); pliki Książki adresowej programu Microsoft Outlook (.oab); pliki programu Microsoft Phonebook (.pbk); pliki Palm DateBook (.dba); pliki Sharp Organizer Telephone Bank (.ozp).

Ulubione elementy internetowe

Ta kategoria obejmuje, ale nie jest ograniczona do następujących typów plików: pliki lokalizacji w Internecie (.url) wyświetlanych w menu Ulubione programu Internet Explorer.

Inne typy plików

Ta kategoria plików obejmuje pliki dodane do kopii zapasowej przez użytkownika. Kategoria ta zawiera również pliki, których program Norton nie może dodać do żadnej ze swoich kategorii plików.

Przykład - użytkownik usuwa rozszerzenie pliku z kategorii plików kopii zapasowej i dodaje plik o tym rozszerzeniu do kopii zapasowej. W takim przypadku program Norton doda plik do kategorii Inne typy plików.

Niektóre typy plików są używane przez programy tymczasowo. Pliki te mają zazwyczaj rozszerzenie .tmp. Nie można ich uwzględnić w kopii zapasowej, ponieważ są już zapisane na dysku w czasie tworzenia.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v7344814
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 01/11/2021