Άλλα προϊόντα

Προβολή ή αλλαγή των προεπιλεγμένων τύπων αρχείων ή επεκτάσεων αρχείων που συμπεριλαμβάνει το Norton στη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

Από προεπιλογή, το Norton Backup αναζητά αρχεία που ανήκουν σε συγκεκριμένους τύπους αρχείων (όπως αρχεία εικόνων, μουσικής ή βίντεο) πριν την εκτέλεση της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Οι προεπιλεγμένοι τύποι αρχείων διασφαλίζουν ότι θα εκτελείται αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για τα δεδομένα που θεωρούνται σημαντικά από την πλειοψηφία των χρηστών όταν δημιουργούν ένα σύνολο αντιγράφων ασφαλείας και εκτελούν τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας. Μπορείτε να αλλάξετε τις προεπιλογές του τύπου αρχείων αντιγράφων ασφαλείας ή τις επεκτάσεις που περιέχονται σε κάθε τύπο αρχείων αν θέλετε να συμπεριλάβετε ή να εξαιρέσετε δεδομένα από τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.

Προβολή ή αλλαγή των προεπιλεγμένων τύπων αρχείων ή επεκτάσεων αρχείων που περιλαμβάνονται στη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

 1. Ανοίξτε το προϊόν ασφαλείας συσκευής Norton.

  Αν εμφανίζεται το παράθυρο My Norton, δίπλα στο στοιχείο Ασφάλεια συσκευής, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και έπειτα στην επιλογή Σύνολα αντιγράφων ασφαλείας.

 3. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις αντιγράφων ασφαλείας, στην αναπτυσσόμενη λίστα Σετ αντιγράφων ασφαλείας, επιλέξτε το αντίγραφο ασφαλείας που θέλετε να διαμορφώσετε.

 4. Στην καρτέλα Αντικείμενο, επιλέξτε το στοιχείο Επεξεργασία τύπου αρχείου για να αλλάξετε τις επεκτάσεις που περιλαμβάνονται στους τύπους αρχείων για αρχεία εικόνων, μουσικής, βίντεο και άλλους τύπους αρχείων.

 5. Στο Τύποι αρχείων, κάντε κλικ στο Διαμόρφωση δίπλα σε έναν τύπο αρχείου.

 6. Στο παράθυρο που εμφανίζεται, κάντε τα παρακάτω και κάντε κλικ στο Αποθήκευση.

  • Για να αφαιρέσετε μια επέκταση αρχείου, επιλέξτε την επέκταση αρχείου στη λίστα και κάντε κλικ στο Αφαίρεση.

  • Για να προσθέσετε περισσότερες επεκτάσεις στη λίστα, κάντε κλικ στο Προσθήκη νέας.

Η παρακάτω λίστα περιέχει κάποιους από τους τύπους αρχείων που περιλαμβάνει κάθε κατηγορία αρχείου αντιγράφου ασφαλείας:

Εικόνες

Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει ενδεικτικά: Φωτογραφικές εικόνες JPEG και JIFF (.jpg, .jpeg, .jpe, .jP2, .j2k, .j2c, .jpf), αρχεία εικόνας Graphic Interchange Format (.gif), αρχεία Bitmap Graphics (.bmp, .pct), αρχεία Tagged Image Format (.tif, .tiff), εικόνες Adobe PhotoDeluxe (.pdd), αρχεία Windows Metafile (.wmf), αρχεία Portable (Public) Network Graphic (.png), αρχεία Photoshop (.psd), αρχεία Macintosh Quickdraw/PICT Drawing (.pict), αρχεία Encapsulated PostScript (.eps), αρχεία MS Foxpro Screen (.sct), αρχεία Run Length Encoded Bitmap (.rle), αρχεία Device-Independent Bitmap Graphic (.dib), αρχεία Borland JBuilder Project (.jpx), αρχεία Japan Picture Format (.jpc), αρχεία Image Alchemy HSI Temporary Raw Bitmap (.raw), αρχεία Pixar Picture (.pxr), αρχεία CAD (.vda), Pixar Picture File (.pxr), TARGA File (.tga), Adobe Illustrator Vector Graphic (.ai), Kodak Photo CD (.pcd), Kodak RAW Bitmap Image (.kdc), Adobe InDesign Document (.indd), Paint Shop Pro Image (.psp), Corel Vector Graphic Drawing (.cdr) και αρχεία Targa Bitmap (.icb, .vst).

Μουσική

Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε: Αρχεία MPEG Audio Stream, Layer III (.mp3), αρχεία MPEG-4 Video (.mp4), αρχεία MPEG-4 Audio Layer (.m4a), αρχεία Apple Protected AAC (.m4p), αρχεία Real Networks RealMedia Streaming Media (.ra), αρχεία RealMedia Streaming Media (.rm), αρχεία RealMedia Metafile (.ram), αρχεία MIDI (.rmi), αρχεία MS Windows Media Audio (.wma), αρχεία MPEG-2 Advanced Audio Coding (.aac), αρχεία Monkey's Audio Lossless Audio Compression Format (.ape), αρχεία Free Lossless Audio Codec (.flac), αρχεία Waveform Audio (.wav), αρχεία MP3 Playlist (.m3u), αρχεία Musical Instrument Digital Interface MIDI Sound (.mid; .midi), αρχεία Fast Tracker 2 Extended Module (.xm), αρχεία ScreamTracker v3 Sound (.s3m), MPEG Audio Stream, Layer I (.mp1), Windows Media Player Playlist (.wpl), Playlist (.pls), Audio Codec 3 File (.a3c), Audio Interchange File Format ( .aif, .aifc, .aiff) και MPEG Audio Stream, Layer II (.mp2).

Αρχεία οικονομικών πληροφοριών

Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει ενδεικτικά: Αρχεία Microsoft Money (.mny, .mn1, .mn2, .mn3, .mn4, .mn5, .mn6, .mn7, .mn8, .mn9, .mn10, .mn11, .mn12, .mn13, .mn14, .mn15, .mbf), αρχεία TurboTax Tax Return (.tax, .tax2010, .tax2011, .tax2012, .tax2013, .tax2014, .tax2015, .tax2016), αρχεία H&R Tax Return (.t01, .t02, .t03, .t04, .t05, .t06, .t09, .t10, .t11, .t12, .t13), αρχεία TaxACT (.ta0, .ta1, .ta2, .ta3, .ta4, .ta5, .ta8, .ta9), αρχεία QuickBooks (.qba, .qbb, .qbi, .qbw, .qbx, .qph, .qdf, .qdb, .qif, .qsd, .qel, .qph, q00, q01, .q02, .q03, .q04, .q05, .Q98), αρχεία Olicom Fax (.ofx), αρχείο Quicken Data (.qdt), αρχείο Simply Accounting (.sdb) και αρχεία Open Financial Connectivity (.ofc).

Βίντεο

Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε: Αρχεία Microsoft Windows Media (.wmv), αρχεία Apple QuickTime Video Clip (.mov), αρχεία MPEG 1 System Stream (.mpg, .mpeg), αρχεία Macromedia Flash Format (.swf), αρχεία Audio Video Interleave (.avi), αρχεία MS Advanced Streaming Format (.asf), αρχεία Beijer E-Designer (.mpa), αρχεία MPEG Movie Clip (.mpe), αρχεία MPEG-4 Video (.m4v), Digital Video File (.dv), Ogg Vorbis Compressed Video File (.ogm), Open Media Format File (.omf) MPEG-1 Video File (.m1v), MPEG-2 Program Stream Format File (.m2p), MPEG-2 Video Only File (.m2v), QuickTime Movie (.moov), MPEG-1 Video File (.mpv), QuickTime Movie (.qt), VDOScript File (.vdo) και DVD Video Movie File (.vob).

Έγγραφα Office

Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει ενδεικτικά: Έγγραφα και πρότυπα Microsoft Word (doc, .dot), φύλλα εργασίας και πρότυπα Microsoft Excel (.xls, .xlt, .xlam), αρχεία παρουσίασης και προβολής διαφανειών Microsoft PowerPoint (.ppt, .pps), αρχεία Microsoft Project (.mpp), αρχεία Adobe Acrobat (.pdf), αρχεία κειμένου (.txt), αρχεία Postscript (.ps), αρχεία Hypertext Markup Language (.htm, .html), έγγραφα Microsoft HTML (.mht), αρχεία WildTangent Branded .PNG (.wpg), αρχεία κειμένου μεταβλητών διαχωρισμένων με κόμματα (.csv) και έγγραφα WordPerfect PC Suite (.wpd).

Εmail

Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει ενδεικτικά: Αρχεία Microsoft Outlook Personal Folder (.pst), μηνύματα Microsoft Exchange Mail (.msg), email Microsoft Outlook Express ή Windows Mail (.dbx), αρχεία μηνυμάτων email Netscape (.snm), Media Stream Broadcast (.msb), Mailbox Message File (.mbx), Microsoft Outlook Rules Wizard File (.rwz), Microsoft Outlook Express Electronic Mail (.eml), First Reader Saved Message Folder (.fol) και (.MsMessageStore).

Επαφές

Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει ενδεικτικά: Αρχεία Microsoft Outlook Address Book (.wab), αρχεία Microsoft Personal Address Book (.pab), αρχεία Palm Address Book (.aba), αρχεία Beijer E-Designer (.mpa), αρχεία Palm Date Book (.tda), αρχεία vCard (.vcf); Microsoft Outlook Address Book (.oab), Microsoft Phonebook (.pbk), Palm DateBook File (.dba) και Sharp Organizer Telephone Bank (.ozp).

Αγαπημένα στο Internet

Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει ενδεικτικά: Αρχεία τοποθεσιών στο Internet (.url) που εμφανίζονται στο μενού Αγαπημένα του Internet Explorer.

Άλλοι τύποι αρχείων

Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει τα αρχεία που προστέθηκαν ειδικά από εσάς στη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει επίσης τα αρχεία που το Norton δεν μπορεί να προσθέσει σε καμία από τις κατηγορίες αρχείων του.

Για παράδειγμα, καταργείτε μια επέκταση αρχείου από μια κατηγορία αρχείων αντιγράφων ασφαλείας και προσθέτετε ένα αρχείο με την ίδια επέκταση στη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας. Σε αυτήν την περίπτωση, το Norton προσθέτει το αρχείο στην κατηγορία «Άλλοι τύποι αρχείων».

Ορισμένοι τύποι αρχείων χρησιμοποιούνται από τα προγράμματα προσωρινά. Αυτά τα αρχεία είναι συνήθως αρχεία τύπου .tmp. Δεν είναι δυνατή η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για αυτά τα αρχεία διότι αποθηκεύονται ήδη στο δίσκο κατά τη δημιουργία τους.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v7344814
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 01/11/2021